Poradnik: Maszynista

Z Train Driver 2
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ten poradnik pomoże ci w opanowaniu podstawowych zasad i sterowania w symulatorze Train Driver 2.

Jak zacząć?

Aby rozpocząć, należy pobrać i wypakować paczkę z tematu z najnowszą wersją, a następnie uruchomić program eu07.exe. Pojawi się okienko z wyborem ustawień. Po naciśnięciu przycisku Play!, gra się uruchomi. Należy zalogować się do niej używając swojego loginu i hasła z forum. Następnie, w menu głównym gry, należy nacisnąć przycisk Join game (dla jazdy multiplayer) lub Driver (dla jazdy offline, bez innych pociągów).

1 - wybór pociągu gracza; 2 - dostępne stacje; 3 - przycisk podstawiający pociąg pod semafor D w Krynicy; 4 - przycisk podstawiający pociąg losowo
  • Dla jazdy offline są określone scenariusze, które można wybrać z listy po przyciśnięciu przycisku Driver. Scenariusz określa trasę przejazdu pociągu oraz skład pociągu gracza. Po wybraniu scenariusza należy nacisnąć przycisk Play i możemy już jechać. :-)
  • Dla jazdy multiplayer gracz musi wybrać skład, którym będzie jechał oraz stację początkową. Pociąg gracza można wybrać z listy rozwijanej (nr 1 na screenie). Aby dodać nowy pociąg do listy, należy utworzyć plik *.con w katalogu "presets", oraz wpisać do niego wszystkie elementy pociągu. Wszystkie lokomotywy i wagony możliwe do wpisania do pliku znajdują się na stronie ze składami. Przykładowy wpis:
EU07-524;111a;111a;111a;111a;112a

Powyższy wpis spowoduje jazdę pociągiem z lokomotywą EU07-524, czterema wagonami pasażerskimi klasy drugiej i jednym klasy pierwszej.

Po wybraniu składu można już dołączyć do sesji. W polu oznaczonym na obrazku jako nr 2 widnieje lista dostępnych stacji. Aby rozpocząć grę i postawić swój pociąg na jednej ze stacji, należy nacisnąć przycisk z nazwą semafora, pod którym chcemy rozpocząć jazdę. Można również nacisnąć przycisk Join random (4), co spowoduje podstawienie pociągu pod losowy semafor na losowej stacji.

Komunikacja

Komunikacja pomiędzy tobą a innymi maszynistami lub dyżurnym ruchu odbywa się poprzez czat umieszczony w lewym górnym rogu (radiotelefon). Aby móc napisać wiadomość na czacie, należy kliknąć myszką na pole wpisywania lub nacisnąć Enter. W celu wysłania wiadomości należy kliknąć przycisk Send albo nacisnąć Enter. Alternatywną formą komunikacji jest serwer TeamSpeak - więcej informacji.

Bindy

Bindy to wiadomości wysyłane na czat po naciśnięciu określonego klawisza. Lista dostępnych bindów dla maszynisty to:

Klawisz Przypisana komenda Opis
F1 "Przyjąłem" Używana w celu potwierdzenia, że polecenie od dyżurnego do nas dotarło
F2 "Gotów do odjazdu" Używane, gdy semafor pokazuje drogę wolną, nastała rozkładowa godzina odjazdu i pociąg jest gotowy
F5 ZEW1 Wywołanie selektywne: wywołanie innych pociągów lub włączenie przejazdu przez daną stację offline
F6 ZEW2 Wywołanie selektywne: wywołanie dyżurnego ruchu
F7 RADIOSTOP! Załączenie radiostopu. Radiostop jest sygnałem nadawanym do wszystkich pociągów połączonych do danej sesji. Załącza on w nich oraz w pociągu gracza hamowanie awaryjne (nagłe).

UWAGA! Sygnał RADIOSTOP należy używać tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia zderzeniem! Nieuzasadnione użycie radiostopu jak i nadużywanie wywołania selektywnego jest karane banem!

INFO: Bindy można zmieniać zależnie od własnych potrzeb. Więcej o konfigurowaniu bindów.

Sterowanie

W tym rozdziale dowiesz się, jak sterować dwoma aktualnie działającymi oraz najpopularniejszymi pojazdami trakcyjnymi.

Elektryczny zespół trakcyjny typu Newag Impuls

Sterowanie jednostkami 31WE, 36WE, 36WEa, 37WE oraz 45WE odbywa się poprzez przyciski klawiatury + (przyspieszanie) i - (hamowanie) lub poprzez przesuwanie suwaka z lewej strony ekranu (im wyżej tym szybciej pociąg będzie przyspieszał, im niżej tym silniej hamował). Zero (0) na pasku oznacza wybieg - pociąg nie hamuje ani nie przyspiesza.

1 - kontrolki CA i SHP; 2 - sterowanie lewymi drzwiami; 3 - sterownie prawymi drzwiami; 4 - prędkościomierz; 5 - przycisk zmiany kabiny; 6 - suwak sterowania; 7 - okienko czatu; 8 - ocena dyżurnego stacji

Hamowanie awaryjne

Hamowanie awaryjne w tych EZT odbywa się poprzez przesunięcie suwaka z lewej strony ekranu w pozycję E (na sam dół).

Zmiana kabiny

Zmiana kabiny (tzw. zmiana czoła) odbywa się po uzyskaniu polecenia od dyżurnego ruchu.
Aby zmienić kabinę, należy nacisnąć przycisk Cab<-> w prawym dolnym rogu ekranu.

CA i SHP

CA (czuwak aktywny) i SHP (samoczynne hamowanie pociągu) to urządzenia kontrolujące czujność maszynisty. Polegają na uruchomieniu migania kontrolki (w przypadku CA) lub ciągłego świecenia kontrolki (w przypadku SHP) na pulpicie maszynisty. Aby zbić CA lub SHP, maszynista musi wcisnąć odpowiedni przycisk (spację). Jeśli tego nie zrobi w przeciągu 3 sekund, uruchomi się buczek. Jeśli podczas kolejnych 2 sekund maszynista nie wykaże czujności, pociąg rozpocznie hamowanie awaryjne (nagłe).


Lokomotywy serii EU07

W symulatorze dostępne są aktualnie 4 lokomotywy serii EU07: EU07-524, EU07-516, EU07-424 oraz EU07-334 (VIP). Przyspieszanie w w/w lokomotywach odbywa się poprzez 43-pozycyjny nastawnik jazdy
Zapalona kontrolka jazdy na oporach rozruchowych
(duży suwak z lewej strony ekranu), natomiast hamowanie poprzez hamulec zespolony (duży suwak z prawej strony ekranu).

Przyspieszanie

Aby ruszyć, należy ustawić pierwszą pozycję na nastawniku jazdy (przesunąć pasek z lewej strony o jedną pozycję lub raz nacisnąć +). Zapali się kontrolka jazdy na oporach rozruchowych, a pociąg zacznie ruszać. Stopniowo można ustawiać kolejne pozycje nastawnika.

UWAGA! Nie można ustawiać od razu drugiej lub wyższej pozycji na nastawniku, ponieważ wówczas pociąg nie ruszy (nie zostaną zamknięte styczniki liniowe oraz mostkowe).

INFO: W rzeczywistości bardzo niezalecana jest długa jazda na oporach rozruchowych, gdyż może ona doprowadzić do ich spalenia. Aby tego uniknąć, należy jak najszybciej ustawić nastawnik w jednej z pozycji bezoporowych (21 lub 43 pozycja) i następnie w celu przyspieszania używać bocznikowania. Gdy nastawnik jest w pozycji bezoporowej, żółta kontrolka gaśnie.

Przekaźnik nadmiarowy
1 - zapalona kontrolka przekaźnika nadmiarowego; 2 - amperomierze; 3 - dźwignia bocznika; 4 - nastawnik jazdy; 5 - nastawnik kierunkowy

Podczas ustawiania na nastawniku jazdy kolejnych pozycji należy uważać, aby nie nie przekroczyć 600 A na amperomierzu. Gdy ta wartość zostanie przekroczona, zadziała przekaźnik nadmiarowy i dopływ prądu do silników zostanie odcięty. Zostanie to zasygnalizowane niebieską kontrolką na pulpicie, a lokomotywa zacznie powoli zwalniać. Aby móc z powrotem przyspieszyć pociągiem, należy odblokować przekaźnik nadmiarowy. W tym celu trzeba ustawić nastawnik "na zero" i nacisnąć klawisz n. Teraz możemy znowu używać nastawnika.

Bocznikowanie

Bocznikowanie to sposób przyspieszania. Działa, gdy nastawnik jest ustawiony w pozycjach bezoporowych.

W EU07 dźwignia bocznika umieszczona jest pod nastawnikiem jazdy. Operuje się nią poprzez klawisze: * i / lub poprzez drugi suwak (licząc od lewej strony).

Hamowanie

Hamulec zespolony (pociągowy) działa na wszystkie wagony i lokomotywy w pociągu gracza. Jego zawór znajduje się na prawo od nastawnika jazdy. Hamulec zespolony ma 9 pozycji:

Hamulcem tym można sterować poprzez pasek znajdujący się z prawej strony ekranu, lub poprzez klawisze 9 (pozycja w górę) i 3 (pozycja w dół) na klawiaturze numerycznej.

1 - manometr cylindra hamulcowego; 2 - manometr przewodu głównego; 3 - manometr zbiornika głównego; 4 - zawór hamulca zespolonego (pociągowego); 5 - zawór hamulca pomocniczego
Hamowanie awaryjne

Hamowanie awaryjne (nagłe) w lokomotywach serii EU07 odbywa się poprzez przeciągnięcie paska z prawej strony ekranu na sam dół (w pozycję E) lub poprzez naciśnięcie przycisku 0 na klawiaturze numerycznej.

Luzowanie

Czasami zachodzi potrzeba szybszego odluzowania hamulca i samo ustawienie go w pozycję R nie wystarczy. Należy wówczas użyć dodatkowo odluźniacza hamulca. W tym celu należy nacisnąć zielony przycisk odluźniacza, znajdujący się na pulpicie, pod kontrolką jazdy na oporach rozruchowych lub nacisnąć przycisk Rel w prawym dolnym rogu ekranu. W symulatorze są również sytuacje, w których użycie odluźniacza jest niezbędne do kontynuowania jazdy. Jest to:

  • Użycie hamulca awaryjnego (nagłego)
  • Użycie RADIOSTOPU

W w/w sytuacjach należy ustawić hamulec w pozycji R oraz używać odluźniacza aż do pełnego odluzowania hamulca pociągowego.

Hamulec pomocniczy

Hamulec pomocniczy działa tylko na lokomotywę. W praktyce wykorzystywany jest głównie podczas jazdy luzem (ponieważ reaguje znacznie szybciej) i podczas postoju w peronach. W symulatorze sterownie hamulcem pomocniczym odbywa się poprzez drugi suwak (licząc od prawej strony) lub poprzez klawisze 7 (łagodniejsze hamowanie) i 1 (mocniejsze hamowanie) na klawiaturze numerycznej.

Przełączniki w kabinie

1 - przetwornica główna; 2 - sprężarka; 3 - pantograf przedni; 4 - pantograf tylni; 5 - oświetlenie lokomotywy; 6 - syrena (dostępna również pod klawiszem h); 7 - odluźniacz hamulca

W kabinie dostępnych jest kilka interaktywnych przełączników. Zostały one opisane na obrazku obok.

Oświetlenie lokomotywy

Maszynista powinien pamiętać o stosownym oświetleniu swojej lokomotywy. Do sterowania oświetleniem służą trzy czarne pokrętła (zaznaczone na obrazku cyfrą 5). Lewe pokrętło steruje lewym reflektorem, prawe pokrętło prawym reflektorem, a środkowe - górnym. Jeśli pokrętło jest ustawione w lewo, to reflektor świeci się na czerwono. Ustawienie pokrętła w prawo spowoduje, że reflektor zaświeci się białym światłem. Położenie środkowe - reflektor jest wyłączony. Oświetlenie lokomotywy musi być zgodne z przepisami kolejowymi!

Zmiana kierunku jazdy

W celu zmiany kierunku jazdy należy zatrzymać lokomotywę, ustawić nastawnik jazdy "na zero" i zmienić kierunek na nastawniku kierunkowym (poprzez przyciski Page Up i Page Down). Teraz możemy kontynuować jazdę w zadanym kierunku.

Zmiana kabiny

Aby zmienić kabinę lokomotywy, należy zatrzymać lokomotywę, ustawić na nastawniku kierunkowym pozycję neutralną (poprzez przyciski Page Up i Page Down) i nacisnąć przycisk Cab<->.

Sprzęgi

Symulator Train Driver 2 umożliwia podłączanie i odłączanie wagonów od składu gracza.

Podłączanie wagonów

Aby podłączyć się do wagonów, należy ostrożnie podjechać do nich z prędkością ok. 3 km/h. Gdy nastąpi dotknięcie zderzaków, należy ustawić na nastawniku jazdy pierwszą pozycję (w celu dociśnięcia) i wyjść z lokomotywy, a następnie nacisnąć lewym przyciskiem myszy na sprzęg pomiędzy wagonami. Można również poprosić inną osobę (np. dyżurnego) o połączenie wagonów. Po tej czynności należy wrócić do kabiny i ustawić nastawnik jazdy "na zero" - pociąg jest już złączony.

Odłączanie wagonów

Aby odłączyć wagony, należy zatrzymać pociąg, a następnie zahamować go (ustawić hamulec w pozycję E). Gdy powietrze ucieknie z przewodu (manometr przewodu głównego pokaże 0), należy ustawić hamulec w pozycję odcięcia (C), a następnie użyć odluźniacza. W tym samym czasie należy ustawić nastawnik kierunkowy tak, aby możliwe było dociśnięcie do wagonów, a następnie ustawić nastawnik jazdy na pierwszą pozycję. Po wykonaniu tych czynności należy wyjść z lokomotywy, przejść do wybranego sprzęgu i nacisnąć na niego lewym przyciskiem myszy.

UWAGA! Niezwykle ważne jest zahamowanie pociągu przed rozłączeniem wagonów!

Migająca kontrolka czuwaka w lokomotywie EU07.

CA i SHP

CA i SHP w lokomotywach EU07 działają analogicznie jak w EZT typu Newag Impuls.


Pozostałe sterowanie

Opuszczanie kabiny maszynisty

Aby opuścić kabinę maszynisty, należy wcisnąć klawisz F11. Chodzenie odbywa się poprzez klawisze W, S, A, D oraz Shift (bieg).

Kamera

Za obracanie kamery odpowiada prawy przycisk myszy. Aby przemieścić kamerę wzdłuż kabiny lub wyjrzeć za okno, należy przytrzymać środkowy przycisk myszy (tzw. rolka/kółko).

Przepisy kolejowe

Semafory

Semafory dzielą się na dwie grupy:

  • Półsamoczynne
  • Samoczynne

Sygnały na semaforach półsamoczynnych

Semafory półsamoczynne znajdują się na stacjach, obsługiwane są przez dyżurnego ruchu, domyślnie wskazują sygnał STÓJ.

Świetlnych

Świetlne semafory półsamoczynne stoją na biało-czerwonym słupie. Jeśli na semaforze półsamoczynnym jest wyświetlany sygnał STÓJ (jedno światło czerwone), nie można go pominąć.

Dla jazdy pociągowej

W tym rozdziale zobaczysz wszystkie sygnały, jakie możesz zobaczyć na świetlnym semaforze półsamoczynnym w symulatorze.

Zestawienie wszystkich sygnałów świetlnych na semaforach półsamoczynnych w symulatorze
Sygnał na semaforze i nazwa sygnału Maksymalna prędkość przy tym semaforze Maksymalna prędkość przy nast. semaforze Sygnał na semaforze i nazwa sygnału Maksymalna prędkość przy tym semaforze Maksymalna prędkość przy nast. semaforze Sygnał na semaforze i nazwa sygnału Maksymalna prędkość przy tym semaforze Maksymalna prędkość przy nast. semaforze
Semafor S1.png

S 1

"STÓJ"

STÓJ - Semafor Sz.gif

Sz

"Sygnał zastępczy" - więcej informacji

40 km/h lub 20 km/h - Semafor S2.png

S 2
Maksymalna dozwolona Maksymalna dozwolona
Semafor S3.gif

S 3
Maksymalna dozwolona 100 km/h Semafor S4.gif

S 4
Maksymalna dozwolona 40 km/h lub 60 km/h Semafor S5.png

S 5
Maksymalna dozwolona STÓJ
Semafor S6.png

S 6
100 km/h Maksymalna dozwolona Semafor S7.gif

S 7
100 km/h 100 km/h Semafor S8.gif

S 8
100 km/h 40 km/h lub 60 km/h
Semafor S9.png

S 9
100 km/h STÓJ Semafor S10.png

S 10
40 km/h Maksymalna dozwolona Semafor S10a.png

S 10a
60 km/h Maksymalna dozwolona
Semafor S11.gif

S 11
40 km/h 100 km/h Semafor S11a.gif

S 11a
60 km/h 100 km/h Semafor S12.gif

S 12
40 km/h 40 km/h lub 60 km/h
Semafor S12a.gif

S 12a
60 km/h 40 km/h lub 60 km/h Semafor S13.png

S 13
40 km/h STÓJ Semafor S13a.png

S 13a
60 km/h STÓJ

UWAGI DO TABELI:

  • Ograniczenie prędkości (kolumna "Maksymalna prędkość przy tym semaforze" w tabeli) wyświetlane przez semafor obowiązuje do następnego semafora. Jeśli mijany semafor był semaforem wyjazdowym na szlak (ostatnim na danej stacji), ograniczenie kończy się w momencie zjazdu ostatniego wagonu z ostatniej zwrotnicy.
  • Jeśli widzisz sygnał, którego nie ma w tabeli, jest to sygnał wątpliwy. Należy wówczas się zatrzymać i wyjaśnić sprawę z dyżurnym. Tak samo postępuje się w przypadku, gdy semafor jest ciemny lub wyłączony.
  • Jeśli maksymalna prędkość przy następnym semaforze jest mniejsza od prędkości którą aktualnie się poruszasz, należy rozpocząć hamowanie.
Dla jazdy manewrowej
Kształtowych
Dla jazdy pociągowej
Dla jazdy manewrowej

Sygnały na semaforach Samoczynnej Blokady Liniowej

Semafory SBL (Samoczynnej Blokady Liniowej) znajdując się na niektórych szlakach, zwiększają jego przepustowość i ostrzegają przed składami jadącymi przed pociągiem gracza. Mogą wskazać sygnał stój (jeśli odstęp za semaforem jest zajęty przez inny pociąg), lecz zgodnie z przepisami taki sygnał można pominąć po uprzednim zatrzymaniu się i podaniu sygnału Rp1 "Baczność!". Można następnie kontynuować jazdę z prędkością nie przekraczającą 20 km/h do następnego semafora. Wyjątkiem jest wskaźnik W22.

Sygnały na tarczach ostrzegawczych

Tarcze ostrzegawcze ostrzegają przed zbliżaniem się do semafora wjazdowego na stację. Jeśli pokazują jedno ciągłe światło pomarańczowe, należy rozpocząć hamowanie i poprosić dyżurnego o podanie semafora wjazdowego. Stoją na białym słupie, a ich wskazania nie są uzależnione od dyżurnego ruchu. Na szlakach z Samoczynną Blokadą Liniową funkcję tarczy ostrzegawczej pełni ostatni semafor SBL oznaczony wskaźnikiem W18.

Świetlnych
Kształtowych

Sygnały na semaforach powtarzających

Semafory powtarzające powtarzają wskazania następnego semafora (np. w przypadku kiedy, nie ma on zapewnionej odpowiedniej widoczności). Nie mają swojego kształtowego odpowiednika. Stoją na białym słupie, a ich wskazania nie są uzależnione od dyżurnego ruchu.

Wskaźniki

Sygnały i polecenia od dyżurnego ruchu

Jazda pociągowa a manewrowa

Rozkazy pisemne

Więcej o rozkazach pisemnych dowiesz się w sekcji System Rozkazów Pisemnych.

Sygnał zastępczy

Procedury związane z użyciem sygnału RADIOSTOP

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Jazda przez stację offline

Zobacz też


Autor: Mikson. Za pomoc dziękuję osobom: maszynista94, Helikon.