SWDR 2:Dodawanie stacji i numerów scenerii

Z Train Driver 2
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aby dodać stację lub numer scenerii do SWDR, należy wybrać odpowiedni link z menu głównego po zalogowaniu. Dodać stację może każdy użytkownik, jednak najlepiej, aby stację wprowadził jej autor, gdyż będzie on miał możliwość późniejszej edycji stacji.

Dodawanie stacji

Podczas dodawania stacji do systemu należy przejść przez 6 kroków, podając potrzebne informacje o niej. Proces dodawania można przerwać w dowolnym kroku bez utraty danych, jednak użytkownik ma 24 godziny na jej dokończenie od momentu rozpoczęcia wprowadzania. Jeżeli dodawanie stacji nie zostanie zakończone w przeciągu 24 godzin, nastąpi jej automatyczne usunięcie. Celowe podawanie nieprawidłowych informacji na temat stacji będzie karane ostrzeżeniem.

Wszystkie przedstawione przykłady dotyczą stacji Testowo

Krok 1 - Podstawowe informacje

 • Nazwa stacji - musi być ona zgodna z nazwą w pierwszej linii pliku ze scenerią. Sceneria powinna być zapisana w kodowaniu UTF-8.
 • Numer scenerii - 8-znakowy kod generowany na podstawie pliku ze scenerią. Można go odczytać za pomocą komendy /number w trybie dyżurnego.
 • Dostęp do uruchamiania - Określa listę osób, które mogą uruchomić stację (według uznania autora stacji). Jeżeli stacja ma być dostępna dla wszystkich, należy wpisać gwiazdkę (*) (jest ona wpisywana domyślnie). Jeżeli stacja ma być dostępna dla wybranych osób, należy podać ich ID (lista ID dostępna w linku na stronie dodawania stacji) wymienione po przecinku bez spacji przed i po znaku przecinka (np. 1,44,491). Jeśli stacja ma być dla wybranych osób, nie zapomnij o swoim ID ;).
 • Dostęp do dodawania numerów scenerii - Jeśli chcesz zablokować możliwość edycji stacji przez innych użytkowników, nie zaznaczaj tej opcji. Jeżeli inna osoba edytuje stację, zostanie wygenerowany nowy numer scenerii i dany użytkownik nie będzie miał możliwości dodania numeru scenerii do stacji. Jeżeli natomiast zezwalasz na modyfikacje scenerii pozostałym, to zaznacz tę opcję.
 • Typ stacji
  • Stacja - Sceneria zawiera tylko jedną stację.
  • Pczoł. - Sceneria zawiera tylko jeden posterunek czołowy (Nie ma możliwości wjazdu i wyjazdu bez oblotu/zmiany kabiny).
  • Podst. - Sceneria zawiera tylko jeden posterunek odstępowy (Semafor wjazdowy jest jednocześnie wyjazdowym i nie posiada rozjazdów).
  • Podg. - Sceneria zawiera tylko jeden posterunek odgałęźny (Semafor wjazdowy jest jednocześnie wyjazdowym i posiada rozjazdy).
  • LCS - Sceneria zawiera kilka stacji/posterunków.

SWDR2 st1.png

Krok 2 - Punkty postojowe

Punktem postojowym jest każda stacja/posterunek/przystanek/semafor SBL na scenerii. Wprowadzone nazwy stacji/posterunków/przystanków będą później widoczne przez maszynistów w rozkładzie.

 • Nazwa - nazwa stacji/posterunku/przystanku/semafora SBL. Nie należy używać tu skrótów pczol., pods., podg., po. Będą one dodawane automatycznie.
 • Typ - typ punktu postojowego
  • Stacja - Posiada tory główne oraz możliwość przelotu bez oblotu/zmiany kabiny.
  • Post. czoł. - Posterunek czołowy (Nie ma możliwości wjazdu i wyjazdu bez oblotu/zmiany kabiny).
  • Post. odst. - Posterunek odstępowy (Semafor wjazdowy jest jednocześnie wyjazdowym i nie posiada zwrotnic).
  • Post. odg. - Posterunek odgałęźny (Semafor wjazdowy jest jednocześnie wyjazdowym i posiada zwrotnice).
  • Przyst. os. - Przystanek znajdujący się na szlaku lub posterunku odst./odg.
  • Sem. SBL - Semafor należący do blokady SBL. Należy wprowadzić semafory SBL tylko w kierunku zasadniczym.
 • Skrót posterunku - Najczęściej 2-literowe oznaczenie posterunku, używane np. w rozkazach pisemnych. W przypadku wprowadzania przystanku osobowego lub semafora SBL pole zostawiamy puste.
 • Liczba torów osobowych - Ilość torów znajdujących się przy krawędzi peronowej.
 • Liczba torów głównych - Ilość torów posiadających semafory wyjazdowe (tory, z których można podać wyjazd).

Ilości torów osobowych i głównych należy podawać tylko przy wprowadzaniu typu "stacja". W pozostałych przypadkach pole pozostawiamy puste. SWDR2 st2.png

Krok 3 - Szlaki zewnętrzne

Są to szlaki, które łączą punkt postojowy z inną scenerią.

 • Nazwa - Musi być zgodna z tą w pliku scenerii.
 • Ilość torów - Liczba torów znajdująca się na szlaku.
 • SBL - zaznaczamy, Jeśli szlak jest wyposażony w blokadę SBL.
 • Trakcja - zaznaczamy, Jeśli szlak jest zelektryfikowany.
 • Punkt początkowy - Stacja/posterunek na którym rozpoczyna się szlak.

SWDR2 st3.png

Krok 4 - Szlaki wewnętrzne

Są to szlaki, które łączą 2 punkty postojowe wewnątrz scenerii. Szlaki te będą występowały tylko na sceneriach LCS. Jeśli wprowadzana sceneria nie jest LCS to należy zostawić tę listę pustą.

 • Nazwa - Najlepiej, żeby zawierała skróty posterunków, które łączy (np. Ls-Te).
 • Liczba torów - Ilość torów znajdująca się na szlaku.
 • SBL - Zaznaczamy, jeśli na szlaku znajduje się blokada SBL.
 • Punkt postojowy 1/2 - Punkty postojowe, które łączy wprowadzany szlak.

Testowo nie jest scenerią LCS, dlatego lista szlaków wewnętrznych jest pusta.
SWDR2 st4.png

Krok 5 - Trasy

Są to wszystkie możliwe drogi, które można przejechać na scenerii. Będą one widoczne podczas generowania rozkładów. Jeśli trasa nie zostanie dodana, to nie będzie możliwości jej ułożenia. Na niektórych sceneriach pomijanie tras jest działaniem wskazanym (np. na mijankach można pomijać trasy końcowe przez co nie będzie możliwości zakończenia rozkładu na tej stacji).

 • Nazwa - Powinna zawierać nazwę szlaku/skrót posterunku na początku i końcu trasy (np. L-S, Tw-B). Jeśli istnieje kilka dróg łączących te same szlaki/posterunki to należy je kolejno numerować (np. B-S_1, B-S_2). Nazwa trasy nie powinna się powtarzać na tej samej scenerii. Istnieje możliwość szybkiego dodania kilku tras o tych samych parametrach. Wystarczy oddzielać nazwy znakiem daszka (^) i uzupełnić pozostałe parametry.
 • Trasa osobowa - Zaznaczamy, jeśli trasą mają poruszać się pociągi pasażerskie.
 • Trasa towarowa - Zaznaczamy, jeśli trasą mają poruszać się pociągi towarowe.
 • Trakcja - Zaznaczamy, jeśli na całej trasie znajduje się elektryfikacja.
 • Prędkość początkowa - Prędkość szlakowa obowiązująca na początku trasy.

SWDR2 st5.png

Istnieją 4 typy tras:

 • Trasa przelotowa - Rozpoczyna i kończy się na szlaku zewnętrznym. (Pierwszy wpis: Połączenie, Ostatni wpis: Rozłączenie)
 • Trasa startowa - Rozpoczyna się na stacji i kończy się na szlaku zewnętrznym. (Pierwszy wpis: Początek, Ostatni wpis: Rozłączenie)
 • Trasa końcowa - Rozpoczyna się na szlaku zewnętrznym i kończy się na stacji. (Pierwszy wpis: Połączenie, Ostatni wpis: Koniec)
 • Trasa wewnętrzna - Rozpoczyna i kończy się na stacji. (Pierwszy wpis: Początek, Ostatni wpis: Koniec). Trasy wewnętrzne występują tylko na sceneriach LCS.

Po dodaniu tras należy zdefiniować ich przebiegi, czyli wszystkie stacje/posterunki/przystanki/semafory SBL znajdujące się na trasie. Po wejściu w link "Zdefiniuj trasę" można ustalić jej przebieg.

 • Dystans - Odległość liczona w metrach od początku trasy. Pierwszy punkt na trasie powinien mieć dystans 0. Dystanse na trasie nie mogą się powtarzać. Jeśli 2 obiekty występują w tym samym miejscu na scenerii to należy wpisać je z różnicą 1 metra.
 • Typ wpisu - określa jakiego typu punkt jest wprowadzany. Po wybraniu jednego z typów pojawiają się opcje dodatkowe, które należy uzupełnić
  • Wjazd (szlak zewn.) - Punkt, w którym pociąg wjeżdża ze szlaku zewn. (Najlepiej punkt, w którym mija semafor wjazdowy)
   • Szlak zewnętrzny - określa, z którego szlaku zewnętrznego pociąg wjeżdża na stację/posterunek.
  • Wyjazd (szlak zewn.) - Punkt, w którym pociąg wyjeżdża na szlak zewn. (Najlepiej punkt, w którym mija semafor wjazdowy)
   • Szlak zewnętrzny - określa, na który szlak zewnętrzny pociąg wyjeżdża ze stacji/posterunku
  • Wjazd (szlak wewn.) - Punkt, w którym pociąg wjeżdża ze szlaku wewn. (Najlepiej punkt, w którym mija semafor wjazdowy)
   • Szlak zewnętrzny - określa, z którego szlaku wewnętrznego pociąg wjeżdża na stację/posterunek
  • Wyjazd (szlak wewn.) - Punkt, w którym pociąg wyjeżdża na szlak wewn. (Najlepiej punkt, w którym mija semafor wjazdowy)
   • Szlak zewnętrzny - określa, na który szlak wewnętrzny pociąg wyjeżdża ze stacji/posterunku
  • Początek - Trasa rozpoczyna się na stacji/posterunku na naszej scenerii
   • Punkt postojowy - określa, na której stacji/posterunku rozpoczyna się trasa
   • Postój osobowych - określa, czy pociągi osobowe będą miały postój przy peronie
   • Postój pospiesznych - określa, czy pociągi pospieszne będą miały postój przy peronie
  • Koniec - Trasa kończy się na stacji/posterunku na naszej scenerii
   • Punkt postojowy - określa, na której stacji/posterunku kończy się trasa
   • Postój osobowych - określa, czy pociągi osobowe będą miały postój przy peronie
   • Postój pospiesznych - określa, czy pociągi pospieszne będą miały postój przy peronie
  • Przejazd - Używany tylko przy przejazdach przez pods/podg oraz semaforach SBL
   • Punkt postojowy - określa, przez który posterunek/semafor SBL przejeżdża pociąg
  • Postój - Używany tylko przy stacjach, przystankach i pczoł.
   • Punkt postojowy - określa, na której stacji/posterunku/przystanku następuje postój pociągu
   • Postój osobowych - określa, czy pociągi osobowe będą miały postój przy peronie
   • Postój pospiesznych - określa, czy pociągi pospieszne będą miały postój przy peronie
  • Zmiana prędkości maksymalnej - Dotyczy zarówno prędkości szlakowych, jak i ograniczeń
   • Nowa prędkość - Określa nową prędkość obowiązującą od wprowadzanego punktu
  • Połączenie - Trasa rozpoczyna się na początku szlaku
   • Szlak zewnętrzny - określa, na którym szlaku zewnętrznym nastąpi połączenie pociągu z naszą scenerią
  • Rozłączenie - Trasa kończy się na końcu szlaku
   • Szlak zewnętrzny - określa, na którym szlaku zewnętrznym nastąpi rozłączenie pociągu z naszą scenerią

Istnieje możliwość szybkiego skopiowania wybranych punktów do innej trasy. Wystarczy w formularzu niżej podać, od którego do którego wiersza chcemy skopiować punkty, trasę, do której mają zostać dodane i zmianę dystansu. Jeśli nie chcemy zmieniać dystansu w dodawanych punktach należy wpisać 0. Jeśli dystans ma zostać zmieniony, należy podać o ile metrów musi być mniejszy/większy (liczba ujemna zmniejsza a dodatnia zwiększa).

Istnieje też możliwość szybkiego stworzenia trasy w przeciwną stronę. Wystarczy wejść w definicję trasy, dla której chcemy wygenerować przeciwny kierunek, wpisać nazwę nowej trasy, która będzie lustrzaną wersją aktualnie otwartej i nacisnąć przycisk "Wykonaj". Po wykonaniu lustrzanej wersji i powrocie do listy tras będzie ona widoczna na liście. Należy sprawdzić, czy przebieg danej trasy został wykonany poprawnie. Lustrzanego odbicia trasy nie należy używać dla tras zawierających szlaki z blokadą SBL.

SWDR2 st5t.png

Krok 6 - Bocznice

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie wszystkich bocznic znajdujących się na naszej scenerii. Umożliwiają one przyjmowanie składów zdawczych, oraz udostępnianie ich dla samych lokomotyw.

 • Nazwa - Może być dowolnie wymyślona przez autora, jednak nie może się powtarzać na tej samej scenerii.
 • Opis - Dodatkowe informacje na temat bocznicy. Będą później widoczne przy ich wyborze w generatorze.
 • Ilość wagonów - Maksymalna liczba wagonów, jaka zmieści się na torze. Jeśli wprowadzana bocznica to lokomotywownia to należy wpisać 0.
 • Trakcja - Zaznaczamy, jeśli bocznica jest zelektryfikowana.
 • Stacja - Stacja/posterunek, na której znajduje się bocznica.

SWDR2 st6.png

Jeżeli podczas dodawania stacji nie jesteś czegoś pewien, zapytaj inną osobę. Wprowadzenie złych danych może spowodować niepoprawne układanie rozkładów lub w najgorszym przypadku złe działanie generatora.

Dodawanie numeru scenerii

Aby wprowadzić nowy numer scenerii, należy wejść w odpowiedni link w menu startowym, a następnie wybrać stację do której numer ma zostać dodany i wprowadzić go. Jeżeli stacja nie znajduje się na liście oznacza to, że autor zablokował możliwość dodawania numerów. Numer można też dodać uruchamiając stację i otwierając stronę główną SWDR. Jeśli numer będzie niewprowadzony to zostanie podana informacja o tym, oraz zostanie podany link do dodania numeru. Po wejściu w link wszystkie dane zostaną już wpisane i należy tylko zatwierdzić numer. Numery scenerii, które nie były uruchamiane przez 2 tygodnie będą automatycznie kasowane.

SWDR2 st n.png


Zatwierdzanie stacji

Po dodaniu stacji zostanie ona wkrótce sprawdzona przez upoważnioną osobę. Po sprawdzeniu stacja otrzymuje jedną z trzech ocen:

Ocena Ikona Opis
Wyróżniona Star.png Sceneria spełnia wszystkie określone kryteria, ma ładne otoczenie i nie zawiera żadnych błędów
Zatwierdzona V.png Sceneria spełnia wszystkie określone kryteria, jednak otoczenie nie jest idealne lub stacja zawiera drobne błędy
Odrzucona X.png Sceneria nie spełnia wszystkich określonych kryteriów

Aby móc obsługiwać daną stację w SWDR musi zostać ona sprawdzona i otrzymać ocenę co najmniej "Zatwierdzona".

Kryteria wymagane do ocenienia stacji co najmniej na ocenę "Zatwierdzona" to:

 • Sieć trakcyjna bez widocznych błędów (odstęp 60-80 m między słupami na odcinku prostym, na łukach zgodnie z tabelką, brak wiszących w powietrzu wysięgników, bramki na odpowiednim poziomie, kotwienia sieci, odpowiednie typy wysięgników (od strony zewnętrznej łuku krótkie od strony wewnętrznej łuku długie) i brak zygzaku na łukach)
 • Wskaźniki oraz semafory zbudowane zgodnie z Ie-4 oraz Ie-1
 • Tory stacyjne oraz perony o sensownych długościach (dla towarowych tory co najmniej ~500-600m dla osobowych ~200-300m)
 • Odpowiednie prędkości w zależności od promienia łuku (tabelka)
 • Tory i inne obiekty nie mogą wisieć w powietrzu
 • Brak zbyt ostrych nachyleń, wzniesień, przechyłek
 • Stacja musi być poprawnie wprowadzona do SWDR
 • Długość szlaku od miejsca ustawienia tarczy ostrzegawczej nie może przekraczać 5 km dla linii jednotorowej oraz 7.5 km dla linii dwutorowej

Po otrzymaniu oceny, autor może sprawdzić ją oraz komentarz osoby sprawdzającej, wchodząc w odnośnik "Lista moich stacji". W przypadku odrzucenia zawiera on opis rzeczy do poprawy, a w przypadku zatwierdzenia listę drobnych błędów lub wskazówek, które mogą ulepszyć scenerię. Jeżeli autor poprawi stację i będzie chciał otrzymać wyższą ocenę, może zgłosić się do osoby, która sprawdziła stację wcześniej, aby zrobiła to ponownie. Należy wówczas skasować stary numer scenerii i dodać nowy zawierający poprawki. Jeśli dokonane zmiany zgadzają się komentarzem, to ocena zostanie podniesiona.

Komentarz pojawia się po najechaniu na ikonę oceny. Na początku każdego punktu w komentarzu znajduje się ikonka mówiąca czy punkt jest wymagany do określonej oceny czy tylko podpowiedzią osoby sprawdzającej dla ulepszenia stacji.

Ikony używane przy komentarzach:

Ikona Opis
Idea.png Podpowiedź osoby sprawdzającej, która może wpłynąć na wygląd scenerii
V.png Punkt wymagany do poprawy na ocenę "Zatwierdzona"
Star.png Punkt wymagany do poprawy na ocenę "Wyróżniona"

Screeny dodatkowe

Wynik działania komendy /number w TD2:
SWDR2 number.png

Rozmieszczenie elementów w pliku scenerii:
SWDR2 scenery file.png