Difference between revisions of "Blad w pliku konfiguracyjnym"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Utworzono nową stronę "Wejdź w folder <code>C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\OnRailTeam\TrainDriver2</code> i usuń wszystkie pliki znajdujące się tam. Zamiast <code><użytkownik></co...")
(No difference)

Revision as of 15:43, 10 August 2019

Wejdź w folder C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\OnRailTeam\TrainDriver2 i usuń wszystkie pliki znajdujące się tam. Zamiast <użytkownik> wpisz tam swoją nazwę użytkownika z komputera. Do folderu C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming możesz dostać się wyszukując %appdata%