Difference between revisions of "Instalacja symulatora/en"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Utworzono nową stronę " ")
(Utworzono nową stronę "---- <ol> <li>Double click on ''Launcher'' program (it should be on desktop or in start menu) and wait for this alert:</li> File:Launcher-info.PNG|File:Launcher-in...")
Line 23: Line 23:
 
----
 
----
 
<ol>
 
<ol>
   <li>Kliknij dwa razy na programie ''Launcher'' (powinien być na pulpicie i/lub w menu start) i poczekaj na komunikat:</li>
+
   <li>Double click on ''Launcher'' program (it should be on desktop or in start menu) and wait for this alert:</li>
 
   [[File:Launcher-info.PNG|File:Launcher-info.PNG]]
 
   [[File:Launcher-info.PNG|File:Launcher-info.PNG]]
 
   <div style="clear: both"></div>
 
   <div style="clear: both"></div>
   <li>Kliknij '''TAK''', a następnie poczekaj aż program się uruchomi<li>
+
   <li>Click '''YES''', next wait until program will initialize<li>
   UWAGA: jeżeli masz wolny komputer, to może zając kilka sekund! Nie uruchamiaj launchera więcej niż jeden raz.
+
   NOTICE: if your computer is slow, it can take load of seconds! Do not start launcher multiple times.
   <li>Po uruchomieniu pojawi się okienko logowania, podaj swoje dane - takie same jak do logowania do forum, jeżeli nie masz jeszcze konta, [https://td2.info.pl/register/ utwórz je teraz. ]</li>
+
   <li>After starting, login window will show up, enter your credentials - the same like to forum, if you don't have account, [https://td2.info.pl/register/ register now. ]</li>
 
   [[File:Lancher - login panel.png|File:Lancher - login panel.png]]
 
   [[File:Lancher - login panel.png|File:Lancher - login panel.png]]
 
   <div style="clear: both"></div>
 
   <div style="clear: both"></div>
   <li>Po uruchomieniu domyślnym językiem jest angielski, kliknij ikonę ustawień i zmień na język polski</li>
+
   <li>Now the program is ready to download simulator.</li>
 
   [[File:Launcher - welcome screen.png|File:Launcher - welcome screen.png]]
 
   [[File:Launcher - welcome screen.png|File:Launcher - welcome screen.png]]
  

Revision as of 10:48, 20 July 2021

Other languages:
English • ‎polski

System requirements and launcher installation

  1. To run TrainDriver 2 64-bit Windows version is required. Check your system version. If you use 32-bit version for any reason, only possibility is installing Windows from 64-bit media (in several cases purchasing new computer).
  2. DownloadLauncher here
  3. Open this file. If you see UAC alert, click Yes and type your admin password, if it is required.
  4. Installer will show up. Accept welcome screen and license agreement, select install location and start the installation.
  5. File:Installer1.png
   Powyższa operacja rozpakuje do wybranego katalogu aplikację umożliwiającą uruchomienie symulatora.
  6. Wait for setup completion and run the launcher.

  Installation process

  • This setup is completed on fresh install of Windows 10
  • System uses default "Microsoft Defender" anti-malware
  • If something is not working, check is solution explained: >>>HERE<<<.

  1. Double click on Launcher program (it should be on desktop or in start menu) and wait for this alert:
  2. File:Launcher-info.PNG
  3. Click YES, next wait until program will initialize
  4. NOTICE: if your computer is slow, it can take load of seconds! Do not start launcher multiple times.
  5. After starting, login window will show up, enter your credentials - the same like to forum, if you don't have account, register now.
  6. File:Lancher - login panel.png
  7. Now the program is ready to download simulator.
  8. File:Launcher - welcome screen.png    
  9. Zamknij okno ustawień i kliknij ikonę do zarządzania plikami symulatora
  10. File:Launcher - version manager icon.png File:Launcher - version manager main window.png
  11. Ramka nr 1 - lista dostępnych wersji symulatora, kliknij 2020.1.1
  12. Ramka nr 2 - status wybranej wersji - kluczowa informacja Pobrana: Nie
  13. Kliknij przycisk Pobierz i poczekaj, aż na pasku statusu zobaczysz napis Gotowe
  14. Kliknij ponownie numer wersji symulatora w ramce nr 1. Status w ramce nr 2 Pobrana zmieni się na Tak
  15. File:Launcher - version mamanger - done.png

   Symulator został poprawnie zainstalowany, możesz nacisnąć "Graj" i rozpocząć korzystanie z niego.