Difference between revisions of "Instrukcja SPE"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
 
Line 39: Line 39:
 
* zmiany zawartości dolnego okienka (Komunikaty lub Alarmy)
 
* zmiany zawartości dolnego okienka (Komunikaty lub Alarmy)
  
* zmiany aktualnie wyświetlanego pulpitu w ramach jednej instancji programu (dalsze przyciski, używane głównie na LCS-ach)
+
* zmiany aktualnie wyświetlanego pulpitu w ramach jednej instancji programu (dalsze przyciski, używane głównie na rozbudowanych posterunkach ruchu)

Latest revision as of 15:43, 10 June 2021

Instrukcja w trakcie tworzenia

Opis programu

SPE (Symulator Pulpitów Elektronicznych) to oprogramowanie współpracujące z TD2 symulujące działanie pulpitów komputerowych typu MOR-1 z trzema systemami zależnościowymi:

 • MOR-3 (komputerowe)
 • MOR-3E (komputerowe dla stacji małoobciążonych)
 • E (przekaźnikowe z nakładką komputerową)
Ekran SPE wyświetlający pulpit dla scenerii LCS Ozorków (rys. 1)

Symulacja zajętości, tryb testowy

Gdy SPE nie jest połączone z TD2 działa w trybie testowym. Pozwala on na zapoznanie się z funkcjami "na sucho", bez udziału pociągów ani uruchamiania symulatora.

W trybie tym można, oprócz typowych poleceń:

 • podawać przebiegi na wygaszone lub zajęte blokady zewnętrzne
 • symulować zajętość poszczególnych izolacji, klikając na odcinek toru z wciśniętym klawiszem Ctrl (tak samo zwalniamy izolację)

Łączenie z symulatorem

Aby połączyć SPE z symulatorem, należy:

 • uruchomić scenerię w TD2 oraz pulpit do niej w SPE
 • kliknąć na górnej belce przycisk Menu, przejść do submenu Połączenie i kliknąć Połącz (jak na rys. 2)


Połączenie z TD2 (rys. 2)

Górny pasek narzędziowy

Górny pasek narzędziowy posiada kilka funkcji. Pozwala on na:

 • wywołanie menu programu (przycisk Menu)
 • ukrycie/pokazanie nazw semaforów(przycisk Sem), nazwtarcz manewrowych (Tm), numerów zwrotnic (Zwr) oraz nazw odcinków czy izolacji(Odc)
 • zmiany zawartości dolnego okienka (Komunikaty lub Alarmy)
 • zmiany aktualnie wyświetlanego pulpitu w ramach jednej instancji programu (dalsze przyciski, używane głównie na rozbudowanych posterunkach ruchu)