Instrukcja SPE

From Train Driver 2
Revision as of 09:09, 29 May 2021 by Argeos (talk | contribs) (Utworzono nową stronę "'''''Instrukcja w trakcie tworzenia''''' == Opis programu == SPE (Symulator Pulpitów Elektronicznych) to oprogramowanie współpracujące z TD2 symulujące działanie...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Instrukcja w trakcie tworzenia

Opis programu

SPE (Symulator Pulpitów Elektronicznych) to oprogramowanie współpracujące z TD2 symulujące działanie pulpitów komputerowych typu MOR-1 z trzema systemami zależnościowymi

  • MOR-3 (komputerowe)
  • MOR-3E (komputerowe dla stacji małoobciążonych)
  • E (przekaźnikowe z nakładką komputerową)
Ekran SPE wyświetlający pulpit dla scenerii LCS Ozorków (rys. 1)

Łączenie z symulatorem

Aby połączyć SPE z symulatorem, należy:

  • uruchomić scenerię w TD2 oraz pulpit do niej w SPE
  • kliknąć na górnej belce przycisk Menu, przejść do submenu Połączenie i kliknąć Połącz (jak na rys. 2)


Połączenie z TD2 (rys. 2)