SWDR4 Instruktion

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Instrukcja SWDR4 and the translation is 39% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Fahrdienstleiter Support System ist verwandt mit einem Simulator Train Driver 2 anwendung auf dem System modelliert SWDR verwendet von PKP Polnische Eisenbahnlinien (Polskie Linie Kolejowe). Es ermöglicht die Bewegung von Zügen basierend auf den für sie erstellten Farhplan, mit der Zugstrecke mit geplanten Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Es wird auch für die Kommunikation zwischen Fahrdienstleiter verwendet. SWDR4 ist in Form einer Anwendung verfügbar, die über den Browser auf einem Computer verfügbar ist und auf mobilen Geräten. Sie müssen die Szenerie ausführen, bevor Sie SWDR4 verwenden können (Fahrdienstleiter modus), und melden Sie sich dann auf der Site an rj.td2.info.pl Verwenden Sie Ihren Login (Spitznamen) und Ihr Passwort. SWDR4 ermöglicht den Zugverkehr auf jedem verfügbaren Server (Region).

Instruktionen im des Artikels sind unvollständig und werden in naher Zukunft erweitert

Verwenden von SWDR4

Im SWDR4-Anmeldefenster können Sie zwei Hauptbetriebsarten auswählen - Fahrdienstleiter Modus und Editor Modus. In der ersten von ihnen ist es möglich, Verkehr zu leiten - Wenn Sie sich in diesem Modus anmelden, ohne eine Szenerie aktiviert, werden Sie automatisch aus dem System geworfen. Der zweite Modus ist für Szeneriesautoren - um die Szenerie im System zu speichern (Nach dem Durchlaufen des GIT-Systems). Das nach dem Anmelden sichtbare SWDR4-Fenster wurde in separate Registerkarten unterteilt. Das nach dem Anmelden sichtbare SWDR4-Fenster wurde in separate bereich unterteilt, deren Verfügbarkeit ergibt sich aus dem Modus, in dem sich der Benutzer angemeldet hat:

Chat-Bereich

Die erste Bereich, die nach dem Anmelden standardmäßig angezeigt wird, enthält vier kleinere Abschnitte:

Von oben: Administrator-Nachricht, an den Triebfahrzeugführer gesendete Nachricht, Antwort des Triebfahrzeugführer, gesendete private Nachricht, empfangene private Nachricht

Chat

Chat-Fenster zusammen mit dem Texteingabefeld unten wird für die aktuelle Kommunikation zwischen Benutzern online des Systems verwendet. Standardmäßig, Alle gesendeten Nachrichten sind öffentlich, was bedeutet, dass sie alle Benutzer erreichen. Darüber hinaus finden Sie im Chat farblich hervorgehobene Nachrichten:

 • Rot - Systemnachrichten und von SWR4-Administratoren veröffentlichte Nachrichten,
 • Blau - private Nachrichten - nur für Absender und Empfänger sichtbar,
 • Grün - Kommunikation mit dem Triebfahrzeugführer - Nachrichten, die vom Befehl /swdr vom Simulator gesendet werden.

Jede der Nachrichten (privat und vom Triebfahrzeugführer) enthält Informationen über Absender und Empfänger. Um zu antworten oder die Kommunikation mit einem anderen Spieler einzuleiten, klicken Sie auf den Namen in der Liste der Fahrdienstleiter oder Triebfahrzeugführer und wählen Sie die entsprechende Option aus dem geöffneten Menü oder klicken Sie im Chatfenster auf den Avatar des Empfängers. Nach der Anmeldung am SWDR4-System kann der Konversationsverlauf angezeigt werden in Form von 100 kürzlich gesendeten Nachrichten.

Es ist nicht möglich, Nachrichten mit Grafiken zu senden, und die maximale Länge eines Eintrags beträgt 256 Zeichen. Das Eintreffen einer neuen Systemnachricht, einer privaten Nachricht oder einer Benachrichtigung über eine Bedrohung der Verkehrssicherheit (zum Beispiel, Entgleisung) Es ist zusätzlich mit einer Audio-Benachrichtigung gekennzeichnet. Soundbenachrichtigungen können über das Kontrollkästchen deaktiviert werden (so genannt "vogel") die sich oben im Chat befindet.

Fahrdienstleitere on-line

Die Tabelle enthält alle aktuell auf dem angegebenen Server ausgeführten Szenerie, mit Informationen darüber, wer im Dienst ist und wie viele Züge ist derzeit auf der Szeneries. Darüber hinaus enthält die letzte Spalte den Status des Fahrdienstleiter, der wie folgt lauten kann:

 • Dostępny (Verfügbar) - Fahrdienstleiter aktive,
 • Zaraz wracam - AFK,
 • Niedługo kończę (Ich bin bald fertig) - Fahrdienstleiter er endet bald den Dienst,
 • Brak miejsca (Kein Platz) - Aufgrund des Zugverkehrsvolumens werden keine Züge mehr akzeptiert,
 • Niedostępny (nicht erhältlich) - Fahrdienstleiter hat seinen Verfügbarkeitsstatus nicht in "Dostępny" geändert. Dies ist der Standardstatus nach dem Anmelden bei SWDR4 und nach dem Aktualisieren der Seite. Fahrpläne können nur den Durchgang durch die Szenerie mit dem Status "Dostępny" beinhalten (bei der Erstellung des Fahrplan). Der Name des Fahrdienstleiter ist ein Element, dessen Klicken ein Popup-Menü öffnet, die es Ihnen erlaubt, eine private Nachricht zu senden.
Online-Zugliste

Online-Züge

Die Tabelle enthält alle Züge, die derzeit auf einem bestimmten Server verkehren, zusammen mit Informationen über den aktuellen Standort, die aktuelle Geschwindigkeit und die Entfernung zum nächsten Semaphor oder Ende des Strecke.

Genau wie die Fahrdienstleiter Liste, Wenn Sie auf den Namen des Benutzers (Triebfahrzeugführer) klicken, öffnet sich ein Pop-up-Menü die es Ihnen erlaubt, eine private Nachricht zu senden. (auf die der Triebfahrzeugführer mit dem Befehl /swdr antworten kann).

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Ostatnia z sekcji pierwszej zakładki zawiera statystyki dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia ruchu. Należą do nich m.in. informacje o ostatnim wykolejeniu i ostatnim przejechaniu semafora S1. Informacje te mają charakter tylko i wyłącznie statystyczny. Dodatkowo, jeśli wykolejenie pociągu jest znaczące dla prowadzenia ruchu na danym serwerze (regionie), to informacja o wykolejeniu jest przekazywana na chat jako wiadomość systemowa.

Zakładka rozkład jazdy

Podgląd rozkładu

Zakładka prezentuje rozkład jazdy dla wszystkich posterunków prowadzących ewidencję ruchu pociągów na sceneriach uruchomionych przez użytkownika. W przeciwieństwie do poprzednich wersji SWDR, nie jest już prezentowany jeden rozkład dla kilku posterunków na jednej scenerii - wszystkie stacje, posterunki odstępowe i odgałęźne są osobno wyszczególnione w rozkładach jazdy. Rozkład jazdy przedstawiony jest w formie tabeli zawierającej następujące informacje:

 • Pociąg kursuje / nie kursuje,
 • Godzina przyjazdu (planowa, rzeczywista, opóźnienie),
 • Rodzaj pociągu,
 • Numer pociągu,
 • Nazwa maszynisty,
 • Trasa pociągu (z jakiej scenerii nadjedzie, jaką trasą należy prowadzić go wewnątrz scenerii, na jaką trasę wyjedzie),
 • Obliczony czas postoju (ph, pt, pm),
 • Godzina odjazdu (planowa, rzeczywista, opóźnienie),
 • Relacja pociągu.

Dodatkowo, numer pociągu może zawierać graficzną informację o przekroczonej skrajni taboru, o towarach wysokiego ryzyka. Wiersz z informacjami o pociągu może zawierać również informacje o wprowadzonych uwagach eksploatacyjnych lub o wprowadzonym postoju pociągu. Kliknięcie na wierszu tabeli otwiera podręczne menu, które umożliwia wyświetlenie szczegółowego rozkładu jazdy danego pociągu oraz wprowadzenie godzin przyjazdu i odjazdu pociągu. Okno szczegółowego rozkładu pozwala na edycję numeru pociągu, edycję kategorii pociągu, podgląd zestawienia składu, podgląd opóźnień (zatwierdzonych i prognozowanych) na całej trasie pociągu oraz na edycję uwag eksploatacyjnych. Aby edytować którykolwiek z powyższych parametrów należy kliknąć ikonę edycji (ołówek) i uzupełnić formularz, który wyświetli się w dolnej części okna. Ponadto, okno szczegółowego rozkładu jazdy umożliwia wznowienie rozkładu, jeśli maszynista utracił połączenie z serwerem, ale wrócił do gry - należy wtedy wybrać scenerię, od której rozkład będzie kontynuowany. Umieszczony w dolnej części okna przycisk "Usuń rozkład" pozwala na skasowanie rozkładu jazdy z systemu SWDR4. Z tej funkcji należy korzystać tylko w sytuacjach awaryjnych! Jeśli pociąg dojechał do końcowej scenerii, należy wprowadzić godziny przyjazdu, a pociąg zostanie rozliczony i usunięty z systemu automatycznie.

Przykładowy rozkład jazdy na posterunku odgałęźnym Buk

Generowanie nowego rozkładu jazdy

Każdy pociąg, który podstawi się na scenerii - nie posiada przydzielonego rozkładu jazdy. Rozkład należy skonstruować w oparciu o rodzaj pojazdu (lokomotywa, EZT lub SZT), rodzaj przewożonego ładunku (pasażerski, towarowy, zdawczy), specjalnej funkcji pociągu (służbowy, ratunkowy). System SWDR4 umożliwia dwie drogi układania rozkładu jazdy - automatyczną i ręczną.

Metoda automatyczna polega na uzupełnieniu formularza o następujące parametry:

 • Numer pociągu
 • Typ pociągu (osobowy, pospieszny, towarowy, ratunkowy, itd.),
 • Typ taboru (elektrowóz, spalinowóz, ezt, szt),
 • Przewidywana prędkość rozkładowa,
 • Punkt startowy - posterunek ruchu, od którego rozpocznie się rozkład,
 • Szlak startowy - kierunek, w którym pociąg wyjedzie z pierwszej scenerii,
 • Ilość scenerii przez które ma przebiegać rozkład,
 • Czas pozostały do odjazdu.

Parametry trakcyjne, takie jak masa, siła pociągowa i długość składu zostaną pobrane automatycznie. Następnie należy użyć przycisku "Generuj rozkład". Jeśli aktualna ilość dostępnych scenerii pozwala na ułożenie rozkładu - zostanie wyświetlone pięć propozycji przejazdu. Każda z nich zawiera informację o całkowitej długości trasy oraz o czasie postoju i czasie manewrów na trasie pociągu.

Aby przekazać jeden z wygenerowanych rozkładów maszyniście należy użyć przycisku "Wybierz rozkład", którego kliknięcie spowoduje wysłanie rozkładu do maszynisty.

Obsługa istniejących rozkładów jazdy

Zadaniem dyżurnego ruchu jest między innymi ewidencja czasów przyjazdu i odjazdu pociągów. Zatwierdzanie opóźnień w systemie SWDR powoduje przekazywanie informacji do kolejnych dyżurnych na trasie danego pociągu, co pozwala lepiej organizować czas pracy scenerii. Aby wprowadzić godziny przyjazdu należy kliknąć na wybranym wierszu tabeli i wybrać opcję "Wprowadzanie godzin". W wyskakującym oknie należy zatwierdzić czas przyjazdu i odjazdu pociągu korygując go o ewentualne opóźnienie. Opcja "Zapisz z postojem" pozwala na zapisanie czasu przyjazdu i dłuższe zatrzymanie pociągu na danym posterunku ruchu - opóźnienie odjazdu będzie w takim przypadku aktualizowane automatycznie co minutę. Wprowadzenie godziny przyjazdu na ostatnim posterunku ruchu spowoduje oznaczenie rozkładu jazdy jako zrealizowany - będzie on wyświetlany w kolorze czarnym, a po chwili zostanie automatycznie usunięty

Zakładka blokady liniowe

Zakładka ta służy do obsługi półsamoczynnej blokady liniowej. Pełna instrukcja obsługi blokad liniowych typu Eap-94 znajduje się tutaj.

Zakładka scenerie

Główne okno edytora wpisów zawiera listę wpisanych przez użytkownika scenerii wraz z informacją, czy dana sceneria została zaakceptowana. Dla każdej scenerii wyszczególnione są zdefiniowane trasy oraz biała i czarna lista użytkowników, które można edytować wpisując nazwy dyżurnych.

Jeśli sceneria zawiera co najmniej jednego gracza na białej liście - tylko gracze z białej listy będą mogli uruchomić scenerię. Jeśli biała lista jest pusta - sceneria może być prowadzona przez wszystkich użytkowników - pod warunkiem, że nie otrzymali oni indywidualnej blokady poprzez wpisanie ich na czarną listę dyżurnych.

Główne okno edytora składa się z trzech sekcji

 • Elementy składowe
 • Trasy
 • Ograniczenia prędkości

Budowę nowego wpisu należy rozpocząć od zdefiniowania wszystkich elementów składowych, takich jak:

 • Szlaki zewnętrzne (tzw. "lasek" - łączące z innymi sceneriami),
 • Stacje i posterunki odgałęźne
 • Przystanki osobowe
 • Szlaki wewnętrzne (łączące ze sobą stacje i przystanki)
 • Prace manewrowe

Każda sceneria musi zawierać co najmniej jeden szlak zewnętrzny. Przebiega on od miejsca wjazdu na scenerię do pierwszego punktu widocznego w rozkładzie, np. do przystanku osobowego. Dla jazdy wewnątrz scenerii (np. z przystanku na główną stację) należy zdefiniować szlaki wewnętrzne. Jeśli na danej scenerii przewiduje się wykonywanie prac manewrowych w celu wyjazdu na dany szlak (np. stacje czołowe, węzłowe) - należy zdefiniować pracę manewrową i określić minimalny czas potrzebny na jej wykonanie. EZT, SZT i lokomotywy luzem mają przypisany skrócony czas manewrów ze względu na ograniczenie do zmiany kabiny. Dla szlaków wewnętrznych zaleca się stosować nazwy skrótowe opisujące jakie elementy łączy dany szlak wewnętrzny, np "TrMa" dla szlaku Truskawka - Malina.

Każdy z elementów składowych pozwala zdefiniować charakterystyczne dla danego typu właściwości, np. czas postoju na stacji, czas pracy manewrowej, długość szlaku, ilość torów szlaku itd. Prawidłowe wykonanie pomiarów długości szlaków ma wpływ na prawidłowe obliczenia czasów przejazdu pociągów. W przypadku stacji o dużej rozpiętości należy przyjąć zasadę, że szlaki kończą i zaczynają się w miejscu obsługi, np. w środku długości peronu czy na środku długości bocznicy towarowej.

Po utworzeniu elementów składowych należy zdefiniować trasy przejazdu przez daną scenerię. Trasa to narzucona kolejność pokonywania elementów scenerii przez pociąg. Należy osobno zdefiniować trasy w kierunku A > B oraz B > A. W tym celu można skorzystać z przycisków "skopiuj trasę" oraz "odwróć trasę". Po dodaniu elementu do trasy, kolejność jego położenia można zmienić metodą przeciągnij & upuść.

Sekcja ograniczenia prędkości pozwala zdefiniować istniejące na scenerii ograniczenia. Ze względu na możliwość występowania ograniczeń podczas jazdy tylko w jednym kierunku, należy określić kierunek występowania ograniczenia. Przyjmuje się, że dla szlaków dwutorowych jazda odbywa się zawsze torem prawym, a dla szlaków jednotorowych - ograniczenie można wpisać w obu kierunkach.

Efekty pracy w edytorze można zapisać lokalnie (w pamięci przeglądarki) lub zgłosić jako gotowy wpis do SWDR4. Przed zapisem w SWDR4 wpis zostanie sprawdzony pod kątem występujących błędów. Jeśli wpis będzie wymagał poprawek, ich lista zostanie przedstawiona w podsumowaniu.