Instrukcja Train Driver 2 (dyżurny ruchu)

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Wstęp

Poradnik znajdujący się na tej podstronie zawiera wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące zadań dyżurnego ruchu w grze i został skrócony do minimum, stąd warto przeczytać go w całości przed rozpoczęciem pierwszego dyżuru, aby uniknąć problemów w trakcie gry.

Dyżurny ruchu ma ogromny wpływ na przebieg rozgrywki, dlatego rola ta nie jest polecana początkującym graczom, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z symulatorem. Przed przystąpieniem do gry jako dyżurny ruchu warto oswoić się z grą w trybie maszynisty i zaznajomić się z podstawowymi zasadami dotyczącymi zarządzania ruchem kolejowym. Większość z nich znaleźć można na naszej wikipedii i w dokumentach Ir-1 oraz Ie-1 PKP PLK.

Wybór stacji

Pierwszą ważną decyzją przed rozpoczęciem gry jako dyżurny ruchu jest wybór scenerii. Na samym początku lepiej unikać skomplikowanych, węzłowych, rozległych stacji z dużą przepustowością, aby nie spowodować chaosu i nie tamować naszego wirtualnego ruchu kolejowego. Nowicjusze z całą pewnością odnajdą się na mniejszych stacjach takich jak: Cis, Glinnik, Hetmanice, Witonia, Zgierz Kontrewers.

Scenerie znajdujące się w paczce symulatora można uruchomić z poziomu gry, po wejściu w tryb dyżurnego. Pozostałe znaleźć można na forum w dziale "scenerie" na forum. Pobrany z forum plik .sc należy umieścić w katalogu

C:\Users\[Nazwa użytkownika]\Dokumanty\OnRail Team\TrainDriver2\SavedStations

Na przykładzie scenerii Hetmanice, tak będzie wyglądać ścieżka do pliku Hetmanice.sc ze scenerią:

C:\Users\[Nazwa użytkownika]\Dokumanty\OnRail Team\TrainDriver2\SavedStations\Hetmanice\Hetmanice.sc

Jeżeli po wybraniu trybu dyżurnego w grze lista scenerii jest pusta, oznacza to, że w katalogu "SavedStations" znajdują się luzem pliki .sc. W tym wypadku wystarczy utworzyć dla nich podkatalog z nazwą danej scenerii i przenieść do nich wspomniane pliki .sc.

Obsługa

Zależnie od scenerii obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, czyli m.in. zwrotnic i semaforów, odbywa się za pomocą

  • stylizowanego na urządzenia z Ebilock pulpitem SCS
  • pulpitu kostkowego używając programu SPK
  • urządzeń mechanicznych, zlokalizowanych bezpośrednio w nastawni w grze

Poza nimi niezbędnym narzędziem pracy dyżurnego jest SWDR4, którego obsługa została dogłębnie opisana tutaj

SCS - Symulacyjne Centrum Sterowania

Domyślnym formatem pulpitów dla tego programu jest rozszerzenie .scs. Program ten można uruchomić z launchera wybierając przycisk SCS lub alternatywnie z forum http://td2.info.pl/index.php/topic,100.0.html

SPK - Symulator Pulpitów Kostkowych

Widok ogólny pulpitu

Przycisk kasowania dzwonka (DzKr) oraz przetwornicy jest jeszcze nieaktywny.

Wszystkich operacji na pulpicie dokonujemy wciskając lub pociągając za przyciski i robimy to około 2 - 3 sekund.

Brak nastawiania przebiegowego: za pomocą przycisków do przekładania rozjazdów ustawiamy drogę przebiegu ( ppm (prawy przycisk myszy) - przestawianie w “minus”, lpm (lewy przycisk myszy)- przestawianie w “plus”)

następnie lpm na zielony przycisk danego semafora i podajemy semafor.

Pulpit SPK 2.png

W celu doraźnego (awaryjnego) rozwiązania drogi przebiegu należy użyć ppm na przycisku “za” (zwolnienie doraźne przebiegu spod semafora A, dla semafora B będzie to zb dla semafora E2 będzie to ze2 itd.). W przypadku przebiegów manewrowych zwolnienie doraźne przebiegu spod np Tm2 będzie oznaczone jako ztm2. W niektórych przypadkach pod jednym przyciskiem zgrupowano zwalnianie doraźne spod kilku semaforów lub kilku tarcz manewrowych. Zwolnienia dokonujemy używając ppm.

Przyciski Kr służą do kasowania rozprucia zwrotnicy (gdy tabor jadąc z ostrza swoim naciskiem przestawia zwrotnicę).

Przycisk Iz (czasami oznaczenie jako pJz) służy do zwalniania zajętości w przypadku gdy na zwrotnicy nie znajduje się tabor a zwarcie izolacji powoduje wykazywanie zajętości odcinka.

Ppm służy także do podania sygnału zastępczego na danym semaforze za pomocą odpowiedniej kostki Sz.

Pulpit z nastawianiem przebiegowym wygląda następująco.

Ten pulpit charakteryzuje się funkcjami (zaznaczone na zielono od lewej):

  • nastawianie przebiegowe
  • grupa wybierająca sterowanie
  • grupa wybierająca stan

W tym przypadku podawanie przebiegów pociągowych, jak też manewrowych odbywa się następująco:

1. Trzymając klawisz Shift naciskamy na przycisk semafora/tarczy manewrowej
2. Następnie przenosimy kursor na przycisk punktu docelowego , w tym przypadku tor 2

Przebiegi pociągowe i manewrowe można podawać klikając punkt początkowy przebiegu (Tm21) i punkt końcowy (1b). W tym przypadku pulpit sam ustawi całkowitą drogę przebiegu (uwzględniając jazdę manewrową przez semafor E).

Pulpit SPK 6.png

Puste miejsca na pulpicie (czarne pola) zostały przeznaczone na blokadę liniowa między sceneriami. Zostaną one wykorzystane w niedalekiej przyszłości.

Urządzenia mechaniczne

Na urządzeniach mechanicznych dźwignie dzieli się na 3 rodzaje, czerwone (semafory), niebieskie (rozjazdy) oraz niebieskie z czerwonym pasem (sygnalizacja manewrowa oraz wykolejnice). Obok dźwigni znajduje się aparat blokowy służący do utwierdzania przebiegów. Przy realizacji przebiegów manewrowych oraz pociągowych zawsze się układa drogę od tyłu. Aby ustawić przebieg na urządzeniach mechanicznych, ISEDR wpierw musi ułożyć droge dla pociągu poprzez ustawienie potrzebnych dźwigni w położenie "-" (dół) lub "+" (góra). Rozjazdy, które są potrzebne do utwierdzenia danego przebiegu, można znaleźć na tabliczce przy drążku przebiegowym. Po ułożeniu drogi, ISEDR musi zablokować rozjazdy przekładając drążek przebiegowy (drążek przebiegowy będzie zablokowany jeśli droga będzie źle ułożona). Po przełożeniu drążka przebiegowego można utwierdzić przebieg wciskając klawisz utwierdzający znajdujący sie nad aparatem blokowym. Oczko znajdujące się pod klawiszem utwierdzającym zmieni się z koloru czerwonego na biały, oznacza to, że przebieg jest utwierdzony i ISEDR może podać semafor. W przypadku gdyby dany pociąg nie zwolnił przebiegu ISEDR musi podejść so aparatu blokowego, następnie wcisnąć klawisz utwierdzający i trzymać go do momentu aż w oczku pojawi się kolor czerwony. Aby zmienić położenie danej dźwigni ISEDR musi do niej podejść i gdy łapka na powiększy się trzeba kliknąć i trzymać. Dźwignia rozpocznie zmiane położenia. Na urządzeniach mechanicznych występują także zamki eletro-magnetyczne. Takie zamki stosowane są do sterowania rozjazdami/wykolejnicami z napędami elektrycznymi.

Komendy i chat

Listę komend dostępnych w czacie w trybie dyżurnego można znaleźć tutaj.