Klasyfikacja torów

From Train Driver 2
Revision as of 14:00, 14 March 2020 by Ares28 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tory stacyjne rozróżniamy na:

główne - po których prowadzone są jazdy pociągowe

zasadnicze - leżące na przedłużeniu torów szlakowych
dodatkowe - pozostałe

boczne - wszystkie tory po których prowadzone są tylko jazdy manewrowe

specjalnego przeznaczenia - żeberka ochronne, tory dojazdowe do bocznic, tory bocznicowe, tory ładowni i stacji zamkniętych dla potrzeb technicznych, jak również bocznice na szlaku