Klawiszologia

From Train Driver 2
Revision as of 18:00, 3 September 2017 by Mentorious (talk | contribs) (Utworzono nową stronę "== Postać & Ogólne == {| class="wikitable" |- ! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi |- | <code>W</code> <code>A</code> <code>S</code> <code>D</code> || Poruszanie się posta...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Postać & Ogólne

Klawisz Funkcja Uwagi
W A S D Poruszanie się postacią wciśnij lewy SHIFT aby przyśpieszyć
Obrót kamery
SPACJA Skok postacią
Q Treść komórki Treść komórki
E Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
F10 wyjście do menu głównego


Maszynista

Klawisz Funkcja Uwagi
J Załączenie baterii Tylko lokomotywy EU/EP07 z opcją "Cold start"
+ Nastawnik jazdy, pozycja naprzód
- Nastawnik jazdy, pozycja wstecz
PageUp Nastawnik kierunkowy, pozycja naprzód
PageDown Nastawnik kierunkowy, pozycja wstecz
/ Nastawnik bocznikowania, pozycja naprzód dotyczy tylko EU/EP07 i EP08
* Nastawnik bocznikowania, pozycja wstecz dotyczy tylko EU/EP07 i EP08
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
F10 wyjście do menu głównego