Klawiszologia

From Train Driver 2
Revision as of 19:08, 3 September 2017 by Mentorious (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Postać & Ogólne

Klawisz Funkcja Uwagi
W A S D Poruszanie się postacią wciśnij lewy SHIFT aby przyśpieszyć
Obrót kamery
SPACJA Skok postacią
Q Treść komórki Treść komórki
E Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki
F10 wyjście do menu głównego


Maszynista

Zobacz również Bindy

Klawisz Funkcja Uwagi
J Załączenie baterii Tylko lokomotywy EU/EP07, ET41 z opcją "Cold start"
+ Nastawnik jazdy, pozycja naprzód
- Nastawnik jazdy, pozycja wstecz
PageUp Nastawnik kierunkowy, pozycja naprzód
PageDown Nastawnik kierunkowy, pozycja wstecz
/ Nastawnik bocznikowania, pozycja naprzód dotyczy tylko EU/EP07, ET41 i EP08
* Nastawnik bocznikowania, pozycja wstecz dotyczy tylko EU/EP07, ET41 i EP08
H Syrena ton niski
Shift + H Syrena ton wysoki
Num 9 Hamulec zespolony, pozycja w górę
Num 3 Hamulec zespolony, pozycja w dół
SPACJA Zbicie czuwaka/SHP
Num 7 Hamulec pomocniczy, pozycja w górę
Num 1 Hamulec pomocniczy, pozycja w dół
Num 6 Odluźniacz hamulca
Num . .
Num 2 .
Num 8 .
Num 4 .
Num . .
ENTER .
F12 Wyświetla najbliższe semafory wraz z ich stanem
N Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego silników
F11 Wyjście/wejście z/do kabiny
.
.

Edytor

Klawisz Funkcja Uwagi
.
.
.
.