Klawiszologia

Z Train Driver 2
Wersja z dnia 18:13, 20 gru 2018 autorstwa Xoorbes (dyskusja | edycje) (dodanie informacji o możliwości wyjścia z kabiny i usunięciu "mgły" po wykolejeniu.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strona w trakcie budowy


Postać & Ogólne

Klawisz Funkcja Uwagi
W A S D Poruszanie się postacią Wciśnij lewy SHIFT aby przyśpieszyć
Obrót kamery
SPACJA Skok postacią
1 - 7 Wczytanie zapisanej pozycji kamery
Ctrl + 1 - 7 Zapisanie aktualnej pozycji kamery pod wciśnięty klawisz
E Użycie drzwi do nastawni
ENTER Zaczęcie wprowadzania wiadomości na czat lub wysłanie wiadomości
` Powiększenie/zmniejszenie okna czatu
F9 Wyłączenie HUD'a
F10 Wyjście do menu głównego
F11 (maszynista) Wyjście/wyjście z kabiny Wysiadać można przy prędkości mniejszej niż 10km/h
F11 (dyżurny) Teleportowanie do następnej nastawni

Po wykolejeniu, korzystając z kombinacji F11 i F9 można obejrzeć miejsce zdarzenia.

Ogólne Maszynista

Zobacz również Bindy

Klawisz Funkcja Uwagi
WSAD Poruszanie się po kabinie
+ Nastawnik jazdy, pozycja naprzód
- Nastawnik jazdy, pozycja wstecz
PageUp Nastawnik kierunkowy, pozycja naprzód
PageDown Nastawnik kierunkowy, pozycja wstecz
/ Nastawnik bocznikowania, pozycja naprzód dotyczy tylko EU/EP07, ET41 i EP08
* Nastawnik bocznikowania, pozycja wstecz dotyczy tylko EU/EP07, ET41 i EP08
H Syrena ton niski
Shift + H Syrena ton wysoki
Num 9 Hamulec zespolony, pozycja w górę
Num 3 Hamulec zespolony, pozycja w dół
SPACJA Zbicie czuwaka/SHP
Num 7 Hamulec pomocniczy, pozycja w górę
Num 1 Hamulec pomocniczy, pozycja w dół
Num 6 Odluźniacz hamulca
Num 4 Hamulec zespolony, pozycja jazda
Num . Hamulec zespolony, napełnianie uderzeniowe
Num 2 Hamulec zespolony, pierwsza pozycja hamowania
Num 5 Hamulec zespolony, hamowanie pełne
Num 8 Hamulec zespolony, hamowanie uzupełniające
Num 0 Hamulec zespolony, hamowanie nagłe Używane tylko w sytuacjach awaryjnych
Ctrl + Num 5 Hamulec zespolony, pozycja odcięcia
F12 Wyświetla najbliższe semafory wraz z ich stanem

EU07/EP07/EP08/ET41

Klawisz Funkcja Uwagi
B Przełącznik hamulca Domyślnie osobowy
C Załączenie/wyłączenie sprężarki
SHIFT + C Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki
E Załączenie ogrzewania pociągu
F Załączenie oświetlenia kabiny
G Przyciemnienie oświetlenia kabiny
SHIFT + G Przyciemnienie lampek czuwaka/SHP
I Przełączenie stanu reflektora prawego (światło białe)
SHIFT + I Przełączenie stanu reflektora prawego (światło czerwone)
U Włączenie/wyłączenie górnego reflektora
Y Przełączenie stanu reflektora lewego (światło białe)
SHIFT + Y Przełączenie stanu reflektora lewego (światło czerwone)
J Załączenie/wyłączenie baterii
K Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
SHIFT + K Przyciemnienie/wyłączenie przyciemniania podświetlania przyrządów
L Wyłączenie styczników liniowych
M Wyłączenie wyłącznika szybkiego
SHIFT + M Załączenie wyłącznika szybkiego
N Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego i różnicowego
O Podniesienie/opuszczenie tylnego pantografu
P Podniesienie/opuszczenie przedniego pantografu
R Załączenie piasecznicy
X Włączenie/wyłączenie przetwornicy
SHIFT + X Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy.
T Załączenie/wyłączenie wentylatorów
Z Załączenie/wyłączenie wysokiego rozruchu
Q Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny nr 2
SHIFT + Q Załączenie/wyłączenie oświetlenia szafy WN

EN57/EN71/ED72/ED73

Klawisz Funkcja
B Załączenie oświetlenia przedziałów
SHIFT + B Wyłączenie oświetlenia przedziałów
C Załączenie/wyłączenie sprężarki
SHIFT + C Odblokowanie sprężarki
E Załączenie/wyłączenie ogrzewania przedziałów pasażerskich
SHIFT + E Załączenie/wyłączenie ogrzewania kabiny
K Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
F Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny
G Załączenie/wyłączenie przyciemnienia SHP
SHIFT + G Załączenie/wyłączenie przyciemnienia lampki czuwaka
I Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło białe)
SHIFT + I Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło czerwone)
U Wyłączenie/włączenie górnego reflektora
Y Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło białe)
SHIFT + Y Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło czerwone)
T Wyłączenie/włączenie przyciemnienia reflektorów
J Włączenie/wyłączenie rozrządu
X Włącznie przetwornicy
SHIFT + X Wyłączenie i odblokowanie przetwornicy głównej
L Włączenie/wyłączenie radiotelefonu
M Wyłącznik szybki
N Odblokowanie przekaźników nadmiarowych
O Podniesienie tylnego pantografu
P Podniesienie przedniego pantografu
SHIFT + P Opuszczenie przedniego pantografu
Z Opuszczenie wszystkich pantografów
R Włączenie/wyłączenie podświetlania tablic kierunkowych
, Otwarcie drzwi lewych
. Otwarcie drzwi prawych
/ Sygnał odjazdu.
- Przycisk kontroli lampek (lewy)
= Przycisk kontroli lampek (prawy)

Edytor

Klawisz Funkcja Uwagi
.
.
.
.