Klawiszologia

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Klawiszologia and the translation is 53% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Person & General

Taste Funktion Bemerkungen
W A S D Bewegung des Charakters Drücken Sie die linke SHIFT zur Beschleunigung
Kameradrehung
RAUM Charaktersprung
F9 HUD deaktivieren
F10/Esc Gehen Sie zum Hauptmenü
Maus scroll das Sichtfeld vergrößern und verkleinern (zoom)
Linke Maustaste Interagiere mit bestimmten Objekten


Chat

Taste Funktion Bemerkungen
Anzeigen zuvor eingegebener Nachrichten im Bearbeitungsfeld
Enter Senden von Nachrichten, Aktivieren und Deaktivieren des Chats
~ Erweitern Sie den Chat
Maus scroll Scrollen von Chat-Nachrichten


Handzeichene

Signale können außerhalb der Kabine gegeben werden - https://www.youtube.com/watch?v=DSScP7UKfEQ

Taste Funktion Bemerkungen
1 Sygnał Rm1 - "Wegfahren"
2 Sygnał Rm2 - "Herkommen"
3 Sygnał Rm3 - "Verlangsamen"
4 Sygnał Rm4/D2 - "Rangierhalt"
5 Sygnał Rm5 - "Abstoßen"
6 Sygnał Rm6 - "Aufdrücken"
7 Sygnał Rh1 - "Bremsen"
8 Sygnał Rh2 - "Lass die Luft raus"
9 Sygnał Rh3 - "Bremsen sind in Ordnung"


Fahrdienstleiter

Siehe auch Abkürzungen Tastenanschlag

Taste Funktion Bemerkungen
E Benutzung der Tür zum Stellwerk
F11 Zum nächsten teleportieren Stellwerk


Triebfahrzeugführer

Siehe auch Abkürzungen Tastenanschlag

Taste Funktion Bemerkungen
1 - 7 Laden der gespeicherten Kameraposition Funktioniert nur in der Kabine
Ctrl + 1 - 7 Speichern der aktuellen Kameraposition durch Drücken der Taste Funktioniert nur in der Kabine
Left Shift + Vertikale Kameraverschiebung Funktioniert nur in der Kabine
F11 Verlasse/Eingang zur Kabine Sie können mit weniger als 10 km/h aussteigen.
WSAD Sich in der Kabine bewegen
+ Fahrtrichtung, Position weiterleiten
- Fahrtrichtung, Position zurück
Left Shift + +/- Zwischen Positionen springen ohne Widerstand
PageUp Fahrtrichtung, Position weiterleiten
PageDown Fahrtrichtung, Position zurück
/ Shunt-Einsteller, Position weiterleiten Gilt nur EU/EP07, ET41 und EP08
* Shunt-Einsteller, Position zurück Gilt nur EU/EP07, ET41 und EP08
H Sirenenton niedrig
Shift + H Sirenenton hoher


Num 9 Kohärente Bremse, Aufwärtsgerichtete Position
Num 3 Kohärente Bremse, Abwärts Position
RAUM Löschen Sicherheitsfahrschaltung/selbsttätige Zugbeeinflussung
Num 7 Hilfsbremse, Aufwärtsgerichtete Position
Num 1 Hilfsbreme, Abwärts Position
Num 6 Bremsentriegelung
Num 4 Kohärente Bremse, fahrposition
Num . Hamulec zespolony, napełnianie uderzeniowe
Num 2 Hamulec zespolony, pierwsza pozycja hamowania
Num 5 Hamulec zespolony, hamowanie pełne
Num 8 Hamulec zespolony, hamowanie uzupełniające
Num 0 Hamulec zespolony, hamowanie nagłe Używane tylko w sytuacjach awaryjnych
Left Ctrl + Num 5 Hamulec zespolony, pozycja odcięcia
F12 Wyświetla najbliższe semafory wraz z ich stanem

Po wykolejeniu, korzystając z kombinacji F11 i F9 można obejrzeć miejsce zdarzenia.


EU07/EP07/EP08/ET41

Klawisz Funkcja Uwagi
B Przełącznik hamulca Domyślnie osobowy
C Załączenie/wyłączenie sprężarki
SHIFT + C Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki
E Załączenie ogrzewania pociągu
F Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 1)
G Przyciemnienie oświetlenia kabiny
SHIFT + G Przyciemnienie lampek czuwaka/SHP
I Przełączenie stanu reflektora prawego (światło białe)
SHIFT + I Przełączenie stanu reflektora prawego (światło czerwone)
U Włączenie/wyłączenie górnego reflektora
Y Przełączenie stanu reflektora lewego (światło białe)
SHIFT + Y Przełączenie stanu reflektora lewego (światło czerwone)
J Załączenie/wyłączenie baterii
K Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
SHIFT + K Przyciemnienie/wyłączenie przyciemniania podświetlania przyrządów
L Wyłączenie styczników liniowych
M Wyłączenie wyłącznika szybkiego
SHIFT + M Załączenie wyłącznika szybkiego
N Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego i różnicowego
O Podniesienie/opuszczenie tylnego pantografu
P Podniesienie/opuszczenie przedniego pantografu
R Załączenie piasecznicy
X Włączenie/wyłączenie przetwornicy
SHIFT + X Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy.
T Załączenie/wyłączenie wentylatorów
Z Załączenie/wyłączenie wysokiego rozruchu
Q Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 2)
SHIFT + Q Załączenie/wyłączenie oświetlenia szafy WN


SM42/SN81

Klawisz Funkcja Uwagi
Y Reflektor przód lewy (światło białe)
Shift + Y Reflektor przód lewy (światło czerwone)
U Reflektor przód góra (światło białe)
I Reflektor przód prawy (światło białe)
Shift + I Reflektor przód prawy (światło czerwone)
J Reflektor tył lewy (światło białe)
Shift + J Reflektor tył lewy (światło czerwone)
K Reflektor tył góra (światło białe)
L Reflektor tył prawy (światło białe)
Shift + L Reflektor tył prawy (światło czerwone)
SHIFT + M Uruchomienie silnika
M Wyłączenie silnika
, Otwarcie drzwi lewych dotyczy SN81
. Otwarcie drzwi prawych dotyczy SN81
/ Sygnał odjazdu dotyczy SN81
; Oświetlenie przyrządów


EN57/EN71/ED72/ED73

Klawisz Funkcja
B Załączenie oświetlenia przedziałów
SHIFT + B Wyłączenie oświetlenia przedziałów
C Załączenie/wyłączenie sprężarki
SHIFT + C Odblokowanie sprężarki
E Załączenie/wyłączenie ogrzewania przedziałów pasażerskich
SHIFT + E Załączenie/wyłączenie ogrzewania kabiny
K Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
F Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny
G Załączenie/wyłączenie przyciemnienia SHP
SHIFT + G Załączenie/wyłączenie przyciemnienia lampki czuwaka
I Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło białe)
SHIFT + I Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło czerwone)
U Wyłączenie/włączenie górnego reflektora
Y Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło białe)
SHIFT + Y Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło czerwone)
T Wyłączenie/włączenie przyciemnienia reflektorów
J Włączenie/wyłączenie rozrządu
X Włącznie przetwornicy
SHIFT + X Wyłączenie i odblokowanie przetwornicy głównej
L Włączenie/wyłączenie radiotelefonu
SHIFT + M Wyłącznik szybki
N Odblokowanie przekaźników nadmiarowych
O Podniesienie tylnego pantografu
P Podniesienie przedniego pantografu
SHIFT + P Opuszczenie przedniego pantografu
Z Opuszczenie wszystkich pantografów
R Włączenie/wyłączenie podświetlania tablic kierunkowych
, Otwarcie drzwi lewych
. Otwarcie drzwi prawych
/ Sygnał odjazdu.
- Przycisk kontroli lampek (lewy)
= Przycisk kontroli lampek (prawy)
\ Jazda przetokowa


Edytor

Klawisz Funkcja Uwagi
Delete Usuwanie zaznaczonego obiektu
Num + Zwiększenie szybkości obrotu kamery
Num - Zmniejszenie szybkości obrotu kamery
F1 Pierwszy tryb pracy kamery
F2 Drugi tryb pracy kamery
F3 Resetowanie pozycji kamery
F4 Zapisanie domyślnej pozycji kamery
F9 Tryb zdjęć lotniczych
S Szybki zapis
Ctrl Tryb multi zaznaczania
G Rozgrupowanie obiektów
Ctrl + G Grupowanie obiektów
Left Shift Przyspieszone poruszanie się po świecie
Ctrl + 1 Włączanie/wyłączanie przyciągania obiektów do torów
Ctrl + 2 Włączanie/wyłączanie losowej rotacji obiektu
Ctrl + 3 Włączanie/wyłączenia automatycznej aktualizacji terenu po każdej zmianie
Ctrl + 4 Pokazanie/ukrywania podpisów do osi w układzie współrzędnych obiektu
Ctrl + 5 Włączenie/wyłączenie przemieszczania obiektów w pionie
Ctrl + 6 Pokazywanie/ukrywanie podkładów w torach
Ctrl + 7 Pokazywanie/ukrywanie podkładów geosatelitarnych