Difference between revisions of "Klawiszologia/en"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" |- ! Key !! Function !! Notes |- | <code>W</code> <code>A</code> <code>S</code> <code>D</code> || Walking || Hold left <code>SHIFT</code> for runnin...")
 
(Straszny błąd poprawiony)
 
(41 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
  
== Postać & Ogólne ==
+
== Main & player person ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Line 25: Line 25:
  
  
== Czat ==
+
== Chat ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
+
! Key !! Function !! Notes
 
|-
 
|-
| <code>↑</code> <code>↓</code> || Wyświetlanie w polu edycji poprzednio wpisanych wiadomości ||  
+
| <code>↑</code> <code>↓</code> || Displaying previous messages in edit textbox ||  
 
|-
 
|-
| <code>Enter</code> || Wysyłanie wiadomości, aktywacja i dezaktywacja czatu ||  
+
| <code>Enter</code> || Sending messages, chat activation/disactivation||  
 
|-
 
|-
| <code>~</code> || Rozwinięcie czatu ||  
+
| <code>~</code> || Chat window rollup ||  
 
|-
 
|-
| <code>Scroll myszy</code>|| zwiększanie i zmniejszanie pola widzenia (zoom) ||
+
| <code>Mouse scroll</code>|| Scrolls chat history ||
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
Line 43: Line 43:
  
  
== Sygnały ręczne ==
+
== Manual signals ==
  
Sygnały możliwe do podania poza kabiną (na gruncie) przez dyżurnego ruchu lub mechanika - https://www.youtube.com/watch?v=DSScP7UKfEQ
+
Signals possible to show out of cab by train driver or dispatcher - https://www.youtube.com/watch?v=DSScP7UKfEQ (film is in polish version only)
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
+
! Key !! Function !! Notes
 
|-
 
|-
| <code>1</code> || Sygnał Rm1 - "Do mnie" ||
+
| <code>1</code> || Signal Rm1 - "To me" ||
 
|-
 
|-
| <code>2</code> || Sygnał Rm2 - "Ode mnie" ||
+
| <code>2</code> || Signal Rm2 - "Away from me" ||
 
|-
 
|-
| <code>3</code> || Sygnał Rm3 - "Zwolnić" ||
+
| <code>3</code> || Signal Rm3 - "Release" ||
 
|-
 
|-
| <code>4</code> || Sygnał Rm4/D2 - "Stój" ||
+
| <code>4</code> || Signal Rm4/D2 - "Stop" ||
 
|-
 
|-
| <code>5</code> || Sygnał Rm5 - "Odrzucić" ||
+
| <code>5</code> || Signal Rm5 - "Through out" ||
 
|-
 
|-
| <code>6</code> || Sygnał Rm6 - "Docisnąć" ||
+
| <code>6</code> || Signal Rm6 - "Tighten" ||
 
|-
 
|-
| <code>7</code> || Sygnał Rh1 - "Zahamować" ||
+
| <code>7</code> || Signal Rh1 - "Brake" ||
 
|-
 
|-
| <code>8</code> || Sygnał Rh2 - "Odhamować" ||
+
| <code>8</code> || Signal Rh2 - "Unbrake" ||
 
|-
 
|-
| <code>9</code> || Sygnał Rh3 - "Hamulce w porzadku" ||
+
| <code>9</code> || Signal Rh3 - "Brakes right" ||
 
|-
 
|-
  
Line 73: Line 73:
  
  
== Dyżurny ruchu==
+
== Dispatcher==
  
Zobacz również [[Special:MyLanguage/Komunikacja#Bindy|Bindy]]
+
See also [[Special:MyLanguage/Komunikacja#Bindy|Chat binds]]
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
+
! Key !! Function !! Notes
 
|-
 
|-
| <code>E</code> || Użycie drzwi do nastawni ||
+
| <code>E</code> || Using doors to signals box ||
 
|-
 
|-
| <code>F11</code> || Teleportowanie do następnej nastawni ||
+
| <code>F11</code> || Teleportation to next signal box ||
 
|-
 
|-
  
Line 89: Line 89:
  
  
== Maszynista ==
+
== Driver ==
  
Zobacz również [[Special:MyLanguage/Komunikacja#Bindy|Bindy]]
+
See also [[Special:MyLanguage/Komunikacja#Bindy|Chat binds]]
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
+
! Key !! Function !! Notes
 
|-
 
|-
| <code>1</code> - <code>7</code> || Wczytanie zapisanej pozycji kamery || Działa tylko w kabinie
+
| <code>1</code> - <code>7</code> || Use pre-loaded camera positions || Works only inside cabin
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> - <code>7</code> || Zapisanie aktualnej pozycji kamery pod wciśnięty klawisz ||  Działa tylko w kabinie
+
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> - <code>7</code> || Save camera position ||  Works only inside cabin
 
|-
 
|-
  
| <code>Left Shift</code> + <code>↑</code> <code>↓</code> || Przesunięcie kamery w pionie || Działa tylko w kabinie
+
| <code>Left Shift</code> + <code>↑</code> <code>↓</code> || Moving camera up/down || Works only inside cabin
 
|-
 
|-
| <code>F11</code> || Wyjście/wyjście z kabiny || Wysiadać można przy prędkości mniejszej niż 10km/h
+
| <code>F11</code> || Enter/leave cabin || Leaving cabin is possible only with speed 10km/h or slower
 
|-
 
|-
| <code>W</code><code>S</code><code>A</code><code>D</code>|| Poruszanie się po kabinie ||
+
| <code>W</code><code>S</code><code>A</code><code>D</code>|| Walk in cabin ||
 
|-
 
|-
| <code>+</code> || Nastawnik jazdy, pozycja naprzód ||  
+
| <code>+</code> || Throttle position increase ||  
 
|-
 
|-
| <code>-</code> || Nastawnik jazdy, pozycja wstecz ||  
+
| <code>-</code> || Throttle position decrease ||  
 
|-
 
|-
| <code>Left Shift</code> + <code>+</code>/<code>-</code> || Przeskok pomiędzy pozycjami bezoporowymi ||  
+
| <code>Left Shift</code> + <code>+</code>/<code>-</code> || Jump between non-resistant positions ||  
 
|-
 
|-
| <code>PageUp</code> || Nastawnik kierunkowy, pozycja naprzód ||  
+
| <code>PageUp</code> || Direction setter, position forward ||  
 
|-
 
|-
| <code>PageDown</code> || Nastawnik kierunkowy, pozycja wstecz ||  
+
| <code>PageDown</code> || Direction setter, position retract ||  
 
|-
 
|-
| <code>/</code> || Nastawnik bocznikowania, pozycja naprzód || dotyczy tylko EU/EP07, ET41 i EP08
+
| <code>/</code> || Shunt regulator, next position || Applies only to EU/EP07, ET41 and EP08
 
|-
 
|-
| <code>*</code> || Nastawnik bocznikowania, pozycja wstecz || dotyczy tylko EU/EP07, ET41 i EP08
+
| <code>*</code> || Shunt regulator, previous position || Applies only to EU/EP07, ET41 and EP08
 
|-
 
|-
| <code>H</code> || Syrena ton niski ||  
+
| <code>H</code> || Siren, low tone ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Shift</code> + <code>H</code> || Syrena ton wysoki ||  
+
| <code>Shift</code> + <code>H</code> || Siren, high tone||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Num 9</code> || Hamulec zespolony, pozycja w górę ||  
+
| <code>Num 9</code> || Main brake - upper position ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Num 3</code> || Hamulec zespolony, pozycja w dół ||  
+
| <code>Num 3</code> || Main brake - lower position ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>SPACJA</code> || Zbicie czuwaka/SHP ||  
+
| <code>Space</code> || Alerter confirmance ||  
 
|-
 
|-
| <code>Num 7</code> || Hamulec pomocniczy, pozycja w górę ||  
+
| <code>Num 7</code> || Supporting brake - upper position ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Num 1</code> || Hamulec pomocniczy, pozycja w dół ||  
+
| <code>Num 1</code> || Supporting brake - lower position ||  
 
|-
 
|-
| <code>Num 6</code> || Odluźniacz hamulca ||  
+
| <code>Num 6</code> || Brake releaser ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Num 4</code> || Hamulec zespolony, pozycja jazda ||  
+
| <code>Num 4</code> || Main brake - driving position ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Num .</code> || Hamulec zespolony, napełnianie uderzeniowe ||  
+
| <code>Num .</code> || Main brake - shocking fill ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Num 2</code> || Hamulec zespolony, pierwsza pozycja hamowania ||  
+
| <code>Num 2</code> || Main brake - first braking position ||  
 
|-
 
|-
| <code>Num 5</code> || Hamulec zespolony, hamowanie pełne ||  
+
| <code>Num 5</code> || Main brake - full braking ||  
 
|-
 
|-
| <code>Num 8</code> || Hamulec zespolony, hamowanie uzupełniające ||  
+
| <code>Num 8</code> || Main brake - additional braking ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Num 0</code> || Hamulec zespolony, hamowanie nagłe || Używane tylko w sytuacjach awaryjnych
+
| <code>Num 0</code> || Main brake - emergency braking || Use only in emergency situations
 
|-
 
|-
| <code>Left Ctrl</code> + <code>Num 5</code> || Hamulec zespolony, pozycja odcięcia ||
+
| <code>Left Ctrl</code> + <code>Num 5</code> || Main brake - unplug position ||
  
 
|-
 
|-
| <code>F12</code> || Wyświetla najbliższe semafory wraz z ich stanem ||  
+
| <code>F12</code> || Display near signals with its state ||  
  
 
|}
 
|}
  
Po wykolejeniu, korzystając z kombinacji <code>F11</code> i <code>F9</code> można obejrzeć miejsce zdarzenia.
+
After derailment, use combination of <code>F11</code> and <code>F9</code> to see accident position.
  
  
Line 173: Line 173:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
+
! Key !! Function !! Notes
 
|-
 
|-
| <code>B</code> || Przełącznik hamulca || Domyślnie osobowy
+
| <code>B</code> || Brake switch || Mainly 'passengers'
 
|-
 
|-
| <code>C</code> || Załączenie/wyłączenie sprężarki ||  
+
| <code>C</code> || Compressor on/off ||  
 
|-
 
|-
 
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki ||  
 
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki ||  
 
|-
 
|-
| <code>E</code> || Załączenie ogrzewania pociągu ||  
+
| <code>E</code> || Train heating ||  
 
|-
 
|-
| <code>F</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 1) ||  
+
| <code>F</code> || Cabin light (lamp nr 1) ||  
 
|-
 
|-
| <code>G</code> || Przyciemnienie oświetlenia kabiny ||  
+
| <code>G</code> || Cabin light darken ||  
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Przyciemnienie lampek czuwaka/SHP ||  
+
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Alerter lamp darken ||  
 
|-
 
|-
| <code>I</code> || Przełączenie stanu reflektora prawego (światło białe) ||  
+
| <code>I</code> || Right reflector on/off (white) ||  
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Przełączenie stanu reflektora prawego (światło czerwone) ||  
+
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red) ||  
 
|-
 
|-
| <code>U</code> || Włączenie/wyłączenie górnego reflektora ||  
+
| <code>U</code> || Top reflector on/off (White only) ||  
 
|-
 
|-
| <code>Y</code> || Przełączenie stanu reflektora lewego (światło białe) ||  
+
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white) ||  
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Przełączenie stanu reflektora lewego (światło czerwone) ||  
+
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Left reflector on/off (red) ||  
 
|-
 
|-
| <code>J</code> || Załączenie/wyłączenie baterii ||  
+
| <code>J</code> || Battery on/off ||  
 
|-
 
|-
| <code>K</code> || Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów ||  
+
| <code>K</code> || Devices light on/off ||  
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>K</code> || Przyciemnienie/wyłączenie przyciemniania podświetlania przyrządów ||  
+
| <code>SHIFT</code> + <code>K</code> || Devices light darken ||  
 
|-
 
|-
| <code>L</code> || Wyłączenie styczników liniowych ||  
+
| <code>L</code> || Disable linear contactor ||  
 
|-
 
|-
| <code>M</code> || Wyłączenie wyłącznika szybkiego ||  
+
| <code>M</code> || Fast switch off ||  
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Załączenie wyłącznika szybkiego ||  
+
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Fast switch on ||  
 
|-
 
|-
| <code>N</code> || Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego i różnicowego ||  
+
| <code>N</code> || Difference relay unlock ||  
 
|-
 
|-
| <code>O</code> || Podniesienie/opuszczenie tylnego pantografu ||  
+
| <code>O</code> || Rear pantograph up/down ||  
 
|-
 
|-
| <code>P</code> || Podniesienie/opuszczenie przedniego pantografu ||  
+
| <code>P</code> || Front pantograph up/down ||  
 
|-
 
|-
| <code>R</code> || Załączenie piasecznicy ||  
+
| <code>R</code> || Sand dispenser ||  
 
|-
 
|-
| <code>X</code> || Włączenie/wyłączenie przetwornicy ||  
+
| <code>X</code> || Converter on/off ||  
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy. ||  
+
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Unlock converter relay ||  
 
|-
 
|-
| <code>T</code> || Załączenie/wyłączenie wentylatorów ||  
+
| <code>T</code> || Fans on/off ||  
 
|-
 
|-
| <code>Z</code> || Załączenie/wyłączenie wysokiego rozruchu ||  
+
| <code>Z</code> || High start on/off ||  
 
|-
 
|-
| <code>Q</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 2) ||  
+
| <code>Q</code> || Cabin light (lamp nr 2) ||  
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Q</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia szafy WN ||
+
| <code>SHIFT</code> + <code>Q</code> || High voltage box light on/off ||
 
|}
 
|}
  
Line 237: Line 237:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
+
! Key !! Function !! Notes
 
|-
 
|-
| <code>Y</code> || Reflektor przód lewy (światło białe) ||  
+
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white) ||  
 
|-
 
|-
| <code>Shift</code> + <code>Y</code> || Reflektor przód lewy (światło czerwone) ||  
+
| <code>Shift</code> + <code>Y</code> || Left reflector on/off (red) ||  
 
|-
 
|-
| <code>U</code> || Reflektor przód góra (światło białe) ||  
+
| <code>U</code> || Top reflector on/off (white only) ||  
 
|-
 
|-
| <code>I</code> || Reflektor przód prawy (światło białe) ||  
+
| <code>I</code> || Right reflector on/off (white) ||  
 
|-
 
|-
| <code>Shift</code> + <code>I</code> || Reflektor przód prawy (światło czerwone) ||  
+
| <code>Shift</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red) ||  
 
|-
 
|-
| <code>J</code> || Reflektor tył lewy (światło białe) ||  
+
| <code>J</code> || Left reflector rear on/off (white) ||  
 
|-
 
|-
| <code>Shift</code> + <code>J</code> || Reflektor tył lewy (światło czerwone) ||  
+
| <code>Shift</code> + <code>J</code> || Back left reflector on/off (red) ||  
 
|-
 
|-
| <code>K</code> || Reflektor tył góra (światło białe) ||  
+
| <code>K</code> || Top reflector rear on/off (white only) ||  
 
|-`
 
|-`
| <code>L</code> || Reflektor tył prawy (światło białe) ||  
+
| <code>L</code> || Right reflector rear on/off (white) ||  
 
|-
 
|-
| <code>Shift</code> + <code>L</code> || Reflektor tył prawy (światło czerwone) ||  
+
| <code>Shift</code> + <code>L</code> || Right reflector rear on/off (red) ||  
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Uruchomienie silnika ||
+
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Start engine ||
 
|-
 
|-
| <code>M</code> || Wyłączenie silnika ||  
+
| <code>M</code> || Stop engine ||  
 
|-
 
|-
| <code>,</code> || Otwarcie drzwi lewych|| dotyczy SN81
+
| <code>,</code> || Open left doors|| SN81 only
 
|-
 
|-
| <code>.</code> || Otwarcie drzwi prawych|| dotyczy SN81
+
| <code>.</code> || Open right doors|| SN81 only
 
|-
 
|-
| <code>/</code> || Sygnał odjazdu|| dotyczy SN81
+
| <code>/</code> || Departure signal|| SN81 only
 
|-
 
|-
| <code>;</code> || Oświetlenie przyrządów||
+
| <code>;</code> || Devices light on/off||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 278: Line 278:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Klawisz !! Funkcja
+
! Key !! Function
 
|-
 
|-
| <code>B</code> || Załączenie oświetlenia przedziałów
+
| <code>B</code> || Passenger part lights on
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>B</code> || Wyłączenie oświetlenia przedziałów
+
| <code>SHIFT</code> + <code>B</code> || Passenger part lights off
 
|-
 
|-
| <code>C</code> || Załączenie/wyłączenie sprężarki
+
| <code>C</code> || Compressor on/off
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Odblokowanie sprężarki
+
| <code>SHIFT</code> + <code>C</code> || Compressor unlock
 
|-
 
|-
| <code>E</code> || Załączenie/wyłączenie ogrzewania przedziałów pasażerskich
+
| <code>E</code> || Passenger part heating on/off
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>E</code> || Załączenie/wyłączenie ogrzewania kabiny
+
| <code>SHIFT</code> + <code>E</code> || Cab heating on/off
 
|-
 
|-
| <code>K</code> || Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
+
| <code>K</code> || Devices light on/off
 
|-
 
|-
| <code>F</code> || Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny
+
| <code>F</code> || Cab light on/off
 
|-
 
|-
| <code>G</code> || Załączenie/wyłączenie przyciemnienia SHP
+
| <code>G</code> || Auto-braking lamp darken
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Załączenie/wyłączenie przyciemnienia lampki czuwaka
+
| <code>SHIFT</code> + <code>G</code> || Alerter lamp darken
 
|-
 
|-
| <code>I</code> || Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło białe)
+
| <code>I</code> || Right reflector on/off (white)
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło czerwone)
+
| <code>SHIFT</code> + <code>I</code> || Right reflector on/off (red)
 
|-
 
|-
| <code>U</code> || Wyłączenie/włączenie górnego reflektora
+
| <code>U</code> || Top reflector on/off (white only)
 
|-
 
|-
| <code>Y</code> || Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło białe)
+
| <code>Y</code> || Left reflector on/off (white)
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło czerwone)
+
| <code>SHIFT</code> + <code>Y</code> || Left reflector on/off (red)
 
|-
 
|-
| <code>T</code> || Wyłączenie/włączenie przyciemnienia reflektorów
+
| <code>T</code> || Reflector darken on/off
 
|-  
 
|-  
| <code>J</code> || Włączenie/wyłączenie rozrządu
+
| <code>J</code> || Camshaft system on/off
 
|-
 
|-
| <code>X</code> || Włącznie przetwornicy
+
| <code>X</code> || Converter on
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Wyłączenie i odblokowanie przetwornicy głównej
+
| <code>SHIFT</code> + <code>X</code> || Converter off/unlock
 
|-
 
|-
| <code>L</code> || Włączenie/wyłączenie radiotelefonu
+
| <code>L</code> || Radio on/off
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Wyłącznik szybki
+
| <code>SHIFT</code> + <code>M</code> || Fast switch
 
|-
 
|-
| <code>N</code> || Odblokowanie przekaźników nadmiarowych
+
| <code>N</code> || Excess relay unlock
 
|-
 
|-
| <code>O</code> || Podniesienie tylnego pantografu
+
| <code>O</code> || Rear pantograph up
 
|-
 
|-
| <code>P</code> || Podniesienie przedniego pantografu
+
| <code>P</code> || Front pantograph up
 
|-
 
|-
| <code>SHIFT</code> + <code>P</code> || Opuszczenie przedniego pantografu
+
| <code>SHIFT</code> + <code>P</code> || Front pantograph down
 
|-
 
|-
| <code>Z</code> || Opuszczenie wszystkich pantografów
+
| <code>Z</code> || All pantographs down
 
|-
 
|-
| <code>R</code> || Włączenie/wyłączenie podświetlania tablic kierunkowych
+
| <code>R</code> || Direction boards lightning on/off
 
|-
 
|-
| <code>,</code> || Otwarcie drzwi lewych
+
| <code>,</code> || Left doors open
 
|-
 
|-
| <code>.</code> || Otwarcie drzwi prawych
+
| <code>.</code> || Right doors open
 
|-
 
|-
| <code>/</code> || Sygnał odjazdu.
+
| <code>/</code> || Departure signal
 
|-
 
|-
| <code>-</code> || Przycisk kontroli lampek (lewy)
+
| <code>-</code> || Left control lamps test
 
|-
 
|-
| <code>=</code> || Przycisk kontroli lampek (prawy)
+
| <code>=</code> || Right control lamps test
 
|-
 
|-
| <code>\</code> || Jazda przetokowa
+
| <code>\</code> || Tumble driving mode on/off
  
 
|}
 
|}
  
  
== Edytor ==
+
== Editor ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Klawisz !! Funkcja !! Uwagi
+
! Key !! Function !! Notes
 
|-
 
|-
| <code>Delete</code> || Usuwanie zaznaczonego obiektu ||  
+
| <code>Delete</code> || Delete selected object ||  
  
 
|-
 
|-
| <code>Num +</code> || Zwiększenie szybkości obrotu kamery ||  
+
| <code>Num +</code> || Increase speed of camera rotation ||  
 
|-
 
|-
| <code>Num -</code> || Zmniejszenie szybkości obrotu kamery ||  
+
| <code>Num -</code> || Decrease speed of camera rotation ||  
 
|-
 
|-
| <code>F1</code> || Pierwszy tryb pracy kamery ||
+
| <code>F1</code> || First camera mode ||
 
|-
 
|-
  
| <code>F2</code> || Drugi tryb pracy kamery ||  
+
| <code>F2</code> || Second camera mode ||  
 
|-
 
|-
| <code>F3</code> || Resetowanie pozycji kamery ||
+
| <code>F3</code> || Camera reset ||
 
|-
 
|-
| <code>F4</code> || Zapisanie domyślnej pozycji kamery ||
+
| <code>F4</code> || Save default camera position ||
 
|-
 
|-
| <code>F9</code> || Tryb zdjęć lotniczych ||
+
| <code>F9</code> || Aeronautic pictures mode ||
 
|-
 
|-
| <code>S</code> || Szybki zapis ||
+
| <code>S</code> || Fast save ||
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code>|| Tryb multi zaznaczania ||
+
| <code>Ctrl</code>|| Multi-select mode ||
  
 
|-
 
|-
| <code>G</code> || Rozgrupowanie obiektów ||
+
| <code>G</code> || Ungroup objects ||
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>G</code>|| Grupowanie obiektów ||
+
| <code>Ctrl</code> + <code>G</code>|| Group objects ||
  
 
|-
 
|-
| <code>Left Shift</code> || Przyspieszone poruszanie się po świecie ||
+
| <code>Left Shift</code> || Faster camera moving on scenery ||
 
|-
 
|-
  
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> || Włączanie/wyłączanie przyciągania obiektów do torów ||
+
| <code>Ctrl</code> + <code>1</code> || Align objects to track on/off ||
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>2</code> || Włączanie/wyłączanie losowej rotacji obiektu ||
+
| <code>Ctrl</code> + <code>2</code> || Random object rotation on/off ||
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>3</code> || Włączanie/wyłączenia automatycznej aktualizacji terenu po każdej zmianie ||
+
| <code>Ctrl</code> + <code>3</code> || Terrain auto-update on/off ||
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>4</code> || Pokazanie/ukrywania podpisów do osi w układzie współrzędnych obiektu ||
+
| <code>Ctrl</code> + <code>4</code> || Axis labeels on coordinates system on/off ||
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>5</code> || Włączenie/wyłączenie przemieszczania obiektów w pionie ||
+
| <code>Ctrl</code> + <code>5</code> || Vertical movement of objects on/off ||
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>6</code> || Pokazywanie/ukrywanie podkładów w torach ||
+
| <code>Ctrl</code> + <code>6</code> || Show rail flatbed on/off ||
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
| <code>Ctrl</code> + <code>7</code> || Pokazywanie/ukrywanie podkładów geosatelitarnych ||
+
| <code>Ctrl</code> + <code>7</code> || Aeronautical cover showing on/off ||
 
|-
 
|-
  
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
''This translation was made by Argeos.''

Latest revision as of 18:21, 16 December 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Main & player person

Key Function Notes
W A S D Walking Hold left SHIFT for running
Camera rotation
Space Jump
F9 HUD on/off
F10/Esc Exit to main menu
Mouse scroll Zoom regulation
Left mouse button Interaction with objects


Chat

Key Function Notes
Displaying previous messages in edit textbox
Enter Sending messages, chat activation/disactivation
~ Chat window rollup
Mouse scroll Scrolls chat history


Manual signals

Signals possible to show out of cab by train driver or dispatcher - https://www.youtube.com/watch?v=DSScP7UKfEQ (film is in polish version only)

Key Function Notes
1 Signal Rm1 - "To me"
2 Signal Rm2 - "Away from me"
3 Signal Rm3 - "Release"
4 Signal Rm4/D2 - "Stop"
5 Signal Rm5 - "Through out"
6 Signal Rm6 - "Tighten"
7 Signal Rh1 - "Brake"
8 Signal Rh2 - "Unbrake"
9 Signal Rh3 - "Brakes right"


Dispatcher

See also Chat binds

Key Function Notes
E Using doors to signals box
F11 Teleportation to next signal box


Driver

See also Chat binds

Key Function Notes
1 - 7 Use pre-loaded camera positions Works only inside cabin
Ctrl + 1 - 7 Save camera position Works only inside cabin
Left Shift + Moving camera up/down Works only inside cabin
F11 Enter/leave cabin Leaving cabin is possible only with speed 10km/h or slower
WSAD Walk in cabin
+ Throttle position increase
- Throttle position decrease
Left Shift + +/- Jump between non-resistant positions
PageUp Direction setter, position forward
PageDown Direction setter, position retract
/ Shunt regulator, next position Applies only to EU/EP07, ET41 and EP08
* Shunt regulator, previous position Applies only to EU/EP07, ET41 and EP08
H Siren, low tone
Shift + H Siren, high tone
Num 9 Main brake - upper position
Num 3 Main brake - lower position
Space Alerter confirmance
Num 7 Supporting brake - upper position
Num 1 Supporting brake - lower position
Num 6 Brake releaser
Num 4 Main brake - driving position
Num . Main brake - shocking fill
Num 2 Main brake - first braking position
Num 5 Main brake - full braking
Num 8 Main brake - additional braking
Num 0 Main brake - emergency braking Use only in emergency situations
Left Ctrl + Num 5 Main brake - unplug position
F12 Display near signals with its state

After derailment, use combination of F11 and F9 to see accident position.


EU07/EP07/EP08/ET41

Key Function Notes
B Brake switch Mainly 'passengers'
C Compressor on/off
SHIFT + C Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki
E Train heating
F Cabin light (lamp nr 1)
G Cabin light darken
SHIFT + G Alerter lamp darken
I Right reflector on/off (white)
SHIFT + I Right reflector on/off (red)
U Top reflector on/off (White only)
Y Left reflector on/off (white)
SHIFT + Y Left reflector on/off (red)
J Battery on/off
K Devices light on/off
SHIFT + K Devices light darken
L Disable linear contactor
M Fast switch off
SHIFT + M Fast switch on
N Difference relay unlock
O Rear pantograph up/down
P Front pantograph up/down
R Sand dispenser
X Converter on/off
SHIFT + X Unlock converter relay
T Fans on/off
Z High start on/off
Q Cabin light (lamp nr 2)
SHIFT + Q High voltage box light on/off


SM42/SN81

Key Function Notes
Y Left reflector on/off (white)
Shift + Y Left reflector on/off (red)
U Top reflector on/off (white only)
I Right reflector on/off (white)
Shift + I Right reflector on/off (red)
J Left reflector rear on/off (white)
Shift + J Back left reflector on/off (red)
K Top reflector rear on/off (white only)
L Right reflector rear on/off (white)
Shift + L Right reflector rear on/off (red)
SHIFT + M Start engine
M Stop engine
, Open left doors SN81 only
. Open right doors SN81 only
/ Departure signal SN81 only
; Devices light on/off


EN57/EN71/ED72/ED73

Key Function
B Passenger part lights on
SHIFT + B Passenger part lights off
C Compressor on/off
SHIFT + C Compressor unlock
E Passenger part heating on/off
SHIFT + E Cab heating on/off
K Devices light on/off
F Cab light on/off
G Auto-braking lamp darken
SHIFT + G Alerter lamp darken
I Right reflector on/off (white)
SHIFT + I Right reflector on/off (red)
U Top reflector on/off (white only)
Y Left reflector on/off (white)
SHIFT + Y Left reflector on/off (red)
T Reflector darken on/off
J Camshaft system on/off
X Converter on
SHIFT + X Converter off/unlock
L Radio on/off
SHIFT + M Fast switch
N Excess relay unlock
O Rear pantograph up
P Front pantograph up
SHIFT + P Front pantograph down
Z All pantographs down
R Direction boards lightning on/off
, Left doors open
. Right doors open
/ Departure signal
- Left control lamps test
= Right control lamps test
\ Tumble driving mode on/off


Editor

Key Function Notes
Delete Delete selected object
Num + Increase speed of camera rotation
Num - Decrease speed of camera rotation
F1 First camera mode
F2 Second camera mode
F3 Camera reset
F4 Save default camera position
F9 Aeronautic pictures mode
S Fast save
Ctrl Multi-select mode
G Ungroup objects
Ctrl + G Group objects
Left Shift Faster camera moving on scenery
Ctrl + 1 Align objects to track on/off
Ctrl + 2 Random object rotation on/off
Ctrl + 3 Terrain auto-update on/off
Ctrl + 4 Axis labeels on coordinates system on/off
Ctrl + 5 Vertical movement of objects on/off
Ctrl + 6 Show rail flatbed on/off
Ctrl + 7 Aeronautical cover showing on/off


This translation was made by Argeos.