Difference between revisions of "Klawiszologia/en"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" |- ! Key !! Function !! Notes |- | <code>W</code> <code>A</code> <code>S</code> <code>D</code> || Walking || Hold left <code>SHIFT</code> for runnin...")
 
(Utworzono nową stronę "== Chat ==")
Line 25: Line 25:
  
  
== Czat ==
+
== Chat ==
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

Revision as of 22:11, 11 December 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Postać & Ogólne

Key Function Notes
W A S D Walking Hold left SHIFT for running
Camera rotation
Space Jump
F9 HUD on/off
F10/Esc Exit to main menu
Mouse scroll Zoom regulation
Left mouse button Interaction with objects


Chat

Klawisz Funkcja Uwagi
Wyświetlanie w polu edycji poprzednio wpisanych wiadomości
Enter Wysyłanie wiadomości, aktywacja i dezaktywacja czatu
~ Rozwinięcie czatu
Scroll myszy zwiększanie i zmniejszanie pola widzenia (zoom)


Sygnały ręczne

Sygnały możliwe do podania poza kabiną (na gruncie) przez dyżurnego ruchu lub mechanika - https://www.youtube.com/watch?v=DSScP7UKfEQ

Klawisz Funkcja Uwagi
1 Sygnał Rm1 - "Do mnie"
2 Sygnał Rm2 - "Ode mnie"
3 Sygnał Rm3 - "Zwolnić"
4 Sygnał Rm4/D2 - "Stój"
5 Sygnał Rm5 - "Odrzucić"
6 Sygnał Rm6 - "Docisnąć"
7 Sygnał Rh1 - "Zahamować"
8 Sygnał Rh2 - "Odhamować"
9 Sygnał Rh3 - "Hamulce w porzadku"


Dyżurny ruchu

Zobacz również Bindy

Klawisz Funkcja Uwagi
E Użycie drzwi do nastawni
F11 Teleportowanie do następnej nastawni


Maszynista

Zobacz również Bindy

Klawisz Funkcja Uwagi
1 - 7 Wczytanie zapisanej pozycji kamery Działa tylko w kabinie
Ctrl + 1 - 7 Zapisanie aktualnej pozycji kamery pod wciśnięty klawisz Działa tylko w kabinie
Left Shift + Przesunięcie kamery w pionie Działa tylko w kabinie
F11 Wyjście/wyjście z kabiny Wysiadać można przy prędkości mniejszej niż 10km/h
WSAD Poruszanie się po kabinie
+ Nastawnik jazdy, pozycja naprzód
- Nastawnik jazdy, pozycja wstecz
Left Shift + +/- Przeskok pomiędzy pozycjami bezoporowymi
PageUp Nastawnik kierunkowy, pozycja naprzód
PageDown Nastawnik kierunkowy, pozycja wstecz
/ Nastawnik bocznikowania, pozycja naprzód dotyczy tylko EU/EP07, ET41 i EP08
* Nastawnik bocznikowania, pozycja wstecz dotyczy tylko EU/EP07, ET41 i EP08
H Syrena ton niski
Shift + H Syrena ton wysoki
Num 9 Hamulec zespolony, pozycja w górę
Num 3 Hamulec zespolony, pozycja w dół
SPACJA Zbicie czuwaka/SHP
Num 7 Hamulec pomocniczy, pozycja w górę
Num 1 Hamulec pomocniczy, pozycja w dół
Num 6 Odluźniacz hamulca
Num 4 Hamulec zespolony, pozycja jazda
Num . Hamulec zespolony, napełnianie uderzeniowe
Num 2 Hamulec zespolony, pierwsza pozycja hamowania
Num 5 Hamulec zespolony, hamowanie pełne
Num 8 Hamulec zespolony, hamowanie uzupełniające
Num 0 Hamulec zespolony, hamowanie nagłe Używane tylko w sytuacjach awaryjnych
Left Ctrl + Num 5 Hamulec zespolony, pozycja odcięcia
F12 Wyświetla najbliższe semafory wraz z ich stanem

Po wykolejeniu, korzystając z kombinacji F11 i F9 można obejrzeć miejsce zdarzenia.


EU07/EP07/EP08/ET41

Klawisz Funkcja Uwagi
B Przełącznik hamulca Domyślnie osobowy
C Załączenie/wyłączenie sprężarki
SHIFT + C Odblokowaniem przek. nadmiarowego sprężarki
E Załączenie ogrzewania pociągu
F Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 1)
G Przyciemnienie oświetlenia kabiny
SHIFT + G Przyciemnienie lampek czuwaka/SHP
I Przełączenie stanu reflektora prawego (światło białe)
SHIFT + I Przełączenie stanu reflektora prawego (światło czerwone)
U Włączenie/wyłączenie górnego reflektora
Y Przełączenie stanu reflektora lewego (światło białe)
SHIFT + Y Przełączenie stanu reflektora lewego (światło czerwone)
J Załączenie/wyłączenie baterii
K Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
SHIFT + K Przyciemnienie/wyłączenie przyciemniania podświetlania przyrządów
L Wyłączenie styczników liniowych
M Wyłączenie wyłącznika szybkiego
SHIFT + M Załączenie wyłącznika szybkiego
N Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego i różnicowego
O Podniesienie/opuszczenie tylnego pantografu
P Podniesienie/opuszczenie przedniego pantografu
R Załączenie piasecznicy
X Włączenie/wyłączenie przetwornicy
SHIFT + X Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy.
T Załączenie/wyłączenie wentylatorów
Z Załączenie/wyłączenie wysokiego rozruchu
Q Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny (lampa nr 2)
SHIFT + Q Załączenie/wyłączenie oświetlenia szafy WN


SM42/SN81

Klawisz Funkcja Uwagi
Y Reflektor przód lewy (światło białe)
Shift + Y Reflektor przód lewy (światło czerwone)
U Reflektor przód góra (światło białe)
I Reflektor przód prawy (światło białe)
Shift + I Reflektor przód prawy (światło czerwone)
J Reflektor tył lewy (światło białe)
Shift + J Reflektor tył lewy (światło czerwone)
K Reflektor tył góra (światło białe)
L Reflektor tył prawy (światło białe)
Shift + L Reflektor tył prawy (światło czerwone)
SHIFT + M Uruchomienie silnika
M Wyłączenie silnika
, Otwarcie drzwi lewych dotyczy SN81
. Otwarcie drzwi prawych dotyczy SN81
/ Sygnał odjazdu dotyczy SN81
; Oświetlenie przyrządów


EN57/EN71/ED72/ED73

Klawisz Funkcja
B Załączenie oświetlenia przedziałów
SHIFT + B Wyłączenie oświetlenia przedziałów
C Załączenie/wyłączenie sprężarki
SHIFT + C Odblokowanie sprężarki
E Załączenie/wyłączenie ogrzewania przedziałów pasażerskich
SHIFT + E Załączenie/wyłączenie ogrzewania kabiny
K Załączenie/wyłączenie podświetlenia przyrządów
F Załączenie/wyłączenie oświetlenia kabiny
G Załączenie/wyłączenie przyciemnienia SHP
SHIFT + G Załączenie/wyłączenie przyciemnienia lampki czuwaka
I Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło białe)
SHIFT + I Wyłączenie/włączenie prawego reflektora (światło czerwone)
U Wyłączenie/włączenie górnego reflektora
Y Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło białe)
SHIFT + Y Wyłączenie/włączenie lewego reflektora (światło czerwone)
T Wyłączenie/włączenie przyciemnienia reflektorów
J Włączenie/wyłączenie rozrządu
X Włącznie przetwornicy
SHIFT + X Wyłączenie i odblokowanie przetwornicy głównej
L Włączenie/wyłączenie radiotelefonu
SHIFT + M Wyłącznik szybki
N Odblokowanie przekaźników nadmiarowych
O Podniesienie tylnego pantografu
P Podniesienie przedniego pantografu
SHIFT + P Opuszczenie przedniego pantografu
Z Opuszczenie wszystkich pantografów
R Włączenie/wyłączenie podświetlania tablic kierunkowych
, Otwarcie drzwi lewych
. Otwarcie drzwi prawych
/ Sygnał odjazdu.
- Przycisk kontroli lampek (lewy)
= Przycisk kontroli lampek (prawy)
\ Jazda przetokowa


Edytor

Klawisz Funkcja Uwagi
Delete Usuwanie zaznaczonego obiektu
Num + Zwiększenie szybkości obrotu kamery
Num - Zmniejszenie szybkości obrotu kamery
F1 Pierwszy tryb pracy kamery
F2 Drugi tryb pracy kamery
F3 Resetowanie pozycji kamery
F4 Zapisanie domyślnej pozycji kamery
F9 Tryb zdjęć lotniczych
S Szybki zapis
Ctrl Tryb multi zaznaczania
G Rozgrupowanie obiektów
Ctrl + G Grupowanie obiektów
Left Shift Przyspieszone poruszanie się po świecie
Ctrl + 1 Włączanie/wyłączanie przyciągania obiektów do torów
Ctrl + 2 Włączanie/wyłączanie losowej rotacji obiektu
Ctrl + 3 Włączanie/wyłączenia automatycznej aktualizacji terenu po każdej zmianie
Ctrl + 4 Pokazanie/ukrywania podpisów do osi w układzie współrzędnych obiektu
Ctrl + 5 Włączenie/wyłączenie przemieszczania obiektów w pionie
Ctrl + 6 Pokazywanie/ukrywanie podkładów w torach
Ctrl + 7 Pokazywanie/ukrywanie podkładów geosatelitarnych