Difference between revisions of "Komendy"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Przekierowanie do Komunikacja)
 
Line 1: Line 1:
Ten artykuł opisze wszystkie dostępne w symulatorze komendy.
+
#REDIRECT [[Komunikacja]]
Komendy aktywowane są poprzez wpisanie ich do okienka czatu i wysłanie.
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! Komenda !! style="width: 300px;" | Składnia/argumenty !! Uprawnieni !! Opis
 
|-
 
| /clear || <tt>/clear</tt> || Dyżurni || Czyści wiadomości czatu.
 
|-
 
| /me || <tt>/me [tekst]</tt> || Wszyscy || Wysyła dany <tt>[tekst]</tt> na czat z ''kursywą''.
 
|-
 
| /zew1 || <tt>/zew1</tt> || Wszyscy || Wywołanie selektywne maszynistów - domyślnie pod klawiszem F5.
 
|-
 
| /zew3 || <tt>/zew3</tt> || Wszyscy || Wywołanie selektywne dyżurnego ruchu - domyślnie pod klawiszem F6.
 
|-
 
| /radiostop || <tt>/radiostop</tt> || Wszyscy || Załączenie sygnału alarmowego A1r "Alarm". Radiostop jest sygnałem nadawanym do wszystkich pociągów połączonych do danej sesji. Załącza on w nich oraz w pociągu gracza hamowanie awaryjne (nagłe) - domyślnie pod klawiszem F7(poprzez jego dwukrotne naciśnięcie).
 
|-
 
| /recover || <tt>/recover</tt> || Maszyniści || Debugowanie składu - używane w przypadku zauważenia bugów lub błędów.
 
|-
 
| /board || <tt>/board [nazwa];[linia1]/[linia2] </tt> || Dyżurni || Wysyła do tablicy peronowej o danej <tt>[nazwie]</tt> dwie linie tekstu, po 25 znaków każda.
 
|-
 
| /tt || <tt>/tt [nick] [swj],[stacja],[swyj];</tt> itd. || Dyżurni || Komenda używana głównie podczas testów do generowania podstawowych rozkładów jazdy - dyżurny dla maszynisty o podanym <tt>[nicku]</tt> ustala kolejno <tt>szlak wjazdowy</tt>, <tt>stację</tt> (wraz z numerem scenerii) i <tt>szlak wyjazdowy</tt> oddzielone przecinkami i powtarza ten ciąg dowolną ilość razy, oddzielając kolejne z nich średnikiem. W normalnej grze komendy tej nie stosuje się (automatycznie generuje ją system SWDR).
 
|-
 
| /swdr || <tt>/swdr [wiadomość]</tt> || Maszyniści || Wysyła daną <tt>[wiadomość]</tt> do wszystkich dyżurnych przebywających w systemie SWDR. Komunikacja z systemem SWDR wyświetlana jest na czacie w kolorze zielonym.
 
|-
 
| /number || <tt>/number</tt> || Wszyscy || Wyświetla numer scenerii, na której aktualnie się znajdujemy.
 
|-
 
| /length || <tt>/length</tt> || Maszyniści || Wyświetla aktualną długość pociągu.
 
|-
 
| /sp || <tt>/sp [semafor] [skład]</tt> || Dyżurni || Spawnuje dany <tt>[skład]</tt> pod wpisanym <tt>[semaforem]</tt>. Wpis składu powinien zawierać wszystkie jego wagony oddzielone średnikami.
 
|-
 
| /rmcar || <tt>/rmcar [it]</tt> || Dyżurni || Usuwa wagony stojące na danym odcinku izolowanym (<tt>[it]</tt>).
 
|-
 
| /k || <tt>/k [nick]</tt> || Dyżurni || Wyrzuca maszynistę o podanym <tt>[nicku]</tt> ze scenerii, w przypadku łamania przez niego postanowień regulaminu.
 
|-
 
| /kickdspr || <tt>/kickdspr [nick]</tt> || Administracja || Kick dla dyżurnego o wskazanym <tt>[nicku]</tt>.
 
|}
 

Latest revision as of 08:22, 26 June 2018

Przekierowanie do: