Difference between revisions of "Komunikacja"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
m (uzupełnienie informacji o poleceniu kick)
(błędny (?) opis komendy)
Line 44: Line 44:
 
| /screenshot || <tt>/screenshot</tt> || Wszyscy || Zapisuje zrzut ekranu do folderu Screenshots.
 
| /screenshot || <tt>/screenshot</tt> || Wszyscy || Zapisuje zrzut ekranu do folderu Screenshots.
 
|-
 
|-
| /next || <tt>/next [nazwa_dyżurnego]</tt> || Wszyscy || Wypisuje informacje o scenerii otwartej przez danego gracza.
+
| /next || <tt>/next [numer_pociągu]</tt> || Wszyscy || Wypisuje informacje o następnej stacji i szlaku wjazdowym dla danego gracza.
 
|-
 
|-
  

Revision as of 19:46, 9 October 2019

Komunikacja z innymi graczami

Polecaną formą komunikacji dla maszynistów dla dyżurnych ruchu jest korzystanie z programu Teamspeak. Umożliwia on rozmowy tekstowe i głosowe pomiędzy wszystkimi uczestnikami ruchu.

Adres naszego Teamspeaka to: ts.td2.info.pl:9994


Komendy dla poszczególnych graczy

Komendy aktywowane są poprzez wpisanie ich do okienka czatu i wysłanie klawiszem ENTER.

Komenda Składnia/argumenty Uprawnieni Opis
/clear /clear Dyżurni Czyści wiadomości czatu.
/me /me [tekst] Wszyscy Wysyła dany [tekst] na czat z kursywą.
/zew1 /zew1 Wszyscy Wywołanie selektywne maszynistów - domyślnie pod klawiszem F5.
/zew3 /zew3 Wszyscy Wywołanie selektywne dyżurnego ruchu - domyślnie pod klawiszem F6.
/radiostop /radiostop Wszyscy Załączenie sygnału alarmowego A1r "Alarm". Radiostop jest sygnałem nadawanym do wszystkich pociągów połączonych do danej sesji. Załącza on w nich oraz w pociągu gracza hamowanie awaryjne (nagłe) - domyślnie pod klawiszem F7(poprzez jego dwukrotne naciśnięcie).
/tt /tt [nick] [swj],[stacja],[swyj]; itd. Dyżurni Komenda używana głównie podczas testów do generowania podstawowych rozkładów jazdy - dyżurny dla maszynisty o podanym [nicku] ustala kolejno szlak wjazdowy, stację (wraz z numerem scenerii) i szlak wyjazdowy oddzielone przecinkami i powtarza ten ciąg dowolną ilość razy, oddzielając kolejne z nich średnikiem. W normalnej grze komendy tej nie stosuje się (automatycznie generuje ją system SWDR).
/swdr /swdr [wiadomość] Maszyniści Wysyła daną [wiadomość] do wszystkich dyżurnych przebywających w systemie SWDR. Komunikacja z systemem SWDR wyświetlana jest na czacie w kolorze zielonym.
/number /number Wszyscy Wyświetla numer scenerii, na której aktualnie się znajdujemy.
/length /length Maszyniści Wyświetla aktualną długość pociągu.
/weight /weight Maszyniści Wyświetla masę aktualnie prowadzonego składu.
/sp /sp [semafor]:[odległość] [skład] Dyżurni Spawnuje dany [skład] pod wpisanym [semaforem] oddalonym od semafora o [odległość]. Wpis składu powinien zawierać wszystkie jego wagony oddzielone średnikami. Od wersji 2018.1.1 zamiast całych nazw można wpisać tylko część nazwy wagonu. Symulator wylosuje wagon z puli wagonów które posiadają dany człon w nazwie. Jeżeli chcemy powtórzyć dany wpis w składzie możemy to uczynić dopisując przed wagonem n:[liczba wagonów],. Przykładowa komenda: /sp A n:5,eaos;n:2,zaes
/rmcar /rmcar [it] Dyżurni Usuwa wagony stojące na danym odcinku izolowanym ([it]).
/kick_driver /kick_driver [nick|numer] <powód> Dyżurni Wyrzuca maszynistę o podanym [nicku|numerze] ze scenerii i wysyła wyrzuconemu maszyniście informację z [powodem] wyrzucenia. Komenda stosowana w przypadku łamania regulaminu przez maszynistę. nick może zawierać tylko początkowy fragment, ważne żeby był unikalny.
/screenshot /screenshot Wszyscy Zapisuje zrzut ekranu do folderu Screenshots.
/next /next [numer_pociągu] Wszyscy Wypisuje informacje o następnej stacji i szlaku wjazdowym dla danego gracza.

Bindy

Bindy służą do wysyłania szybkich komunikatów pomiędzy dyżurnym a maszynistą. Ich domyślna treść różni się w zależności od wybranego wcześniej trybu gry (dyżurny/maszynista).

Klawisz Tryb gry Domyślna treść meldunku
F1 Maszynista Przyjąłem
F2 Maszynista Gotów do odjazdu
F3 Maszynista -- brak --
F4 Maszynista -- brak --
F5 Maszynista ZEW1 (wywołanie selektywne); w trybie offline - inicjalizacja wirtualnego dyżurnego
F6 Maszynista ZEW3 (wywołanie selektywne)
F7 Maszynista RADIOSTOP (dwukrotne wciśnięcie aktywuje bind)
F8 Maszynista Wykonanie screenshota (plik zapisze się do katalogu Screenshots w katalogu głównym gry)
Klawisz Tryb gry Domyślna treść meldunku
F1 Dyżurny ruchu Przyjąłem
F2 Dyżurny ruchu Stój
F3 Dyżurny ruchu Do mnie
F4 Dyżurny ruchu Ode mnie
F5 Dyżurny ruchu ZEW1 (wywołanie selektywne)
F6 Dyżurny ruchu ZEW3 (wywołanie selektywne)
F7 Dyżurny ruchu RADIOSTOP (dwukrotne wciśnięcie aktywuje bind)
F8 Dyżurny ruchu Wykonanie screenshota (plik zapisze się do katalogu Screenshots w katalogu głównym gry)

Aby dodać lub usunąć jeden z siedmiu bindów należy edytować w dowolnym edytorze tekstu plik o nazwie binds-dispatcher.cfg (dla dyżurnego) lub binds-driver.cfg. Pliki znajdują się w katalogu głównym gry.

Autorzy: mentorious, mistersix