Komunikacja

From Train Driver 2
Revision as of 17:05, 3 September 2017 by Mentorious (talk | contribs) (Utworzono nową stronę " == Komunikacja z innymi graczami == Polecaną formą komunikacji dla maszynistów i '''wymaganą''' dla dyżurnych ruchu jest korzystanie z programu Teamspeak. Umożli...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Komunikacja z innymi graczami

Polecaną formą komunikacji dla maszynistów i wymaganą dla dyżurnych ruchu jest korzystanie z programu Teamspeak. Umożliwia on rozmowy tekstowe i głosowe pomiędzy wszystkimi uczestnikami ruchu.

Adres naszego Teamspeaka to: ts.td2.info.pl:9994


Komendy dla poszczególnych graczy

Komendy aktywowane są poprzez wpisanie ich do okienka czatu i wysłanie klawiszem ENTER.

Komenda Składnia/argumenty Uprawnieni Opis
/clear /clear Dyżurni Czyści wiadomości czatu.
/me /me [tekst] Wszyscy Wysyła dany [tekst] na czat z kursywą.
/zew1 /zew1 Wszyscy Wywołanie selektywne maszynistów - domyślnie pod klawiszem F5.
/zew3 /zew3 Wszyscy Wywołanie selektywne dyżurnego ruchu - domyślnie pod klawiszem F6.
/radiostop /radiostop Wszyscy Załączenie sygnału alarmowego A1r "Alarm". Radiostop jest sygnałem nadawanym do wszystkich pociągów połączonych do danej sesji. Załącza on w nich oraz w pociągu gracza hamowanie awaryjne (nagłe) - domyślnie pod klawiszem F7(poprzez jego dwukrotne naciśnięcie).
/recover /recover Maszyniści Debugowanie składu - używane w przypadku zauważenia bugów lub błędów.
/board /board [nazwa];[linia1]/[linia2] Dyżurni Wysyła do tablicy peronowej o danej [nazwie] dwie linie tekstu, po 25 znaków każda.
/tt /tt [nick] [swj],[stacja],[swyj]; itd. Dyżurni Komenda używana głównie podczas testów do generowania podstawowych rozkładów jazdy - dyżurny dla maszynisty o podanym [nicku] ustala kolejno szlak wjazdowy, stację (wraz z numerem scenerii) i szlak wyjazdowy oddzielone przecinkami i powtarza ten ciąg dowolną ilość razy, oddzielając kolejne z nich średnikiem. W normalnej grze komendy tej nie stosuje się (automatycznie generuje ją system SWDR).
/swdr /swdr [wiadomość] Maszyniści Wysyła daną [wiadomość] do wszystkich dyżurnych przebywających w systemie SWDR. Komunikacja z systemem SWDR wyświetlana jest na czacie w kolorze zielonym.
/number /number Wszyscy Wyświetla numer scenerii, na której aktualnie się znajdujemy.
/length /length Maszyniści Wyświetla aktualną długość pociągu.
/sp /sp [semafor] [skład] Dyżurni Spawnuje dany [skład] pod wpisanym [semaforem]. Wpis składu powinien zawierać wszystkie jego wagony oddzielone średnikami.
/rmcar /rmcar [it] Dyżurni Usuwa wagony stojące na danym odcinku izolowanym ([it]).
/k /k [nick] Dyżurni Wyrzuca maszynistę o podanym [nicku] ze scenerii, w przypadku łamania przez niego postanowień regulaminu.
/kickdspr /kickdspr [nick] Administracja Kick dla dyżurnego o wskazanym [nicku].

Autorzy: mentorious, mistersix