Difference between revisions of "Minimalne długości łuków i prostych"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Wytyczne obowiązujące dla linii starych niezmodernizowanych)
 
Line 33: Line 33:
 
i pierwszorzędnych
 
i pierwszorzędnych
 
| style="text-align: center;" | Vmax / 1,8
 
| style="text-align: center;" | Vmax / 1,8
 +
ale nie mniej niż 30m
 
| style="text-align: center;" | Vmax / 2,5
 
| style="text-align: center;" | Vmax / 2,5
 +
ale nie mniej niż 30m
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;" | tory główne linii drugorzędnych
 
| style="text-align: center;" | tory główne linii drugorzędnych

Latest revision as of 14:10, 26 August 2020

Określenie minimalnej długości odcinka prostego toru (między odcinkami krzywoliniowymi) wynika z konieczności wytłumienia drgań poprzecznych pojazdu po opuszczeniu odcinka krzywoliniowego.

Minimalne długości łuków i prostych wyliczamy w zależności od kategorii linii i zadanej prędkości maksymalnej według poniższych tabel.

Jeżeli niemożliwe jest uzyskanie łuku o danej długości minimalnej to należy zastosować łuk wierzchołkowy stworzony z dwóch stykających się ze sobą krzywych przejściowych.

Wytyczne obowiązujące dla linii starych niezmodernizowanych

Minimalne długości łuków
Rodzaje torów Minimalna długość łuku [m]
tory główne linii magistralnych

i pierwszorzędnych

Vmax / 2,5

ale nie mniej niż 30m

tory główne linii drugorzędnych 30m
pozostałe tory 10m
Minimalne długości odcinków toru prostego pomiędzy łukami
Rodzaje torów W dogodnych warunkach
terenowych [m]
W trudnych warunkach
terenowych [m]
tory główne linii magistralnych

i pierwszorzędnych

Vmax / 1,8

ale nie mniej niż 30m

Vmax / 2,5

ale nie mniej niż 30m

tory główne linii drugorzędnych 30m
pozostałe tory 10m

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

Minimalne długości łuków i prostych
Zakres prędkości
maksymalnych
Zalecane wartości
dopuszczalne P0
Normalne wartości
dopuszczalne P1
Rozszerzone wartości
dopuszczalne P2
[km/h] [m] [m] [m]
V ≤ 120 0,35 * Vmax

ale nie mniej niż 30m

0,25 * Vmax

ale nie mniej niż 20m

120 < V ≤ 200 0,40 * Vmax 0,30 * Vmax
200 < V ≤ 250 0,65 * Vmax 0,55 * Vmax