Difference between revisions of "Odległości między osiami torów"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Odległości między osiami torów stacyjnych)
(Odległości między osiami torów w obrębie połączeń rozjazdowych)
Line 47: Line 47:
 
|+ Minimalny rozstaw torów w obrębie połączeń rozjazdowych
 
|+ Minimalny rozstaw torów w obrębie połączeń rozjazdowych
 
! style="text-align: center;" | Typ rozjazdu
 
! style="text-align: center;" | Typ rozjazdu
! style="text-align: center;" | Minimalna odległość<br>torów<br>[m]
+
! style="text-align: center;" | Minimalna<br>odległość<br>torów<br>[m]
 
! style="text-align: center;" | Prędkość na<br>kierunek<br>zwrotny [km/h]
 
! style="text-align: center;" | Prędkość na<br>kierunek<br>zwrotny [km/h]
 
|-
 
|-

Revision as of 21:55, 14 March 2020

Projektując układ torowy należy stosować rozstaw osi torów będący wielokrotnością wartości 0,05 m.

Odległości między osiami torów szlakowych

W Polsce standardowa odległość między osiami torów, nazywana potocznie międzytorzem, wynosi 4,00 m. Jest to chyba najczęściej spotykany błąd na sceneriach. Autorzy bardzo często zaczynają budowanie swojej linii kolejowej od magicznego lasku, w którym odległość ta wynosi 5,00 m i zapominają zastosować zmianę szerokości międzytorza.

Nominalna odległość między osiami torów szlakowych i torów głównych zasadniczych przy niezabudowanych międzytorzach wynosi co najmniej:

  1. 4,00 m dla wszystkich typów linii poza P250 / magistralnych
  2. 4,20 m dla linii typu P250 / magistralnych
  3. 4,50 m dla linii nowo budowanych

Są oczywiście od tej reguły odstępstwa. Międzytorze na szlaku może zostać poszerzone ze względu na warunki lokalne. Na przykład na linii kolejowej 009 między Tczewem a Malborkiem wymagane było poszerzenie międzytorza do 10 m ze względu na grząski grunt, który mógłby powodować osiadanie podtorza w przypadku mijania się dwóch pociągów na sąsiednich torach o klasycznym rozstawie.

Odległości między osiami torów stacyjnych

W torach stacyjnych obowiązują następujące wartości minimalne rozstawu osi:

Minimalny rozstaw poszczególnych torów
Rodzaje torów Zalecane [m] Dopuszczalne [m]
dla torów głównych zasadniczych 4,50 4,00
dla torów, między którymi mają być ustawione sygnalizatory 5,00 4,75 1
dla torów, między którymi mają być ustawione słupy sieci trakcyjnej 5,00 4,90
dla toru wyciągowego i głównego zasadniczego 7,50 6,00
dla toru wyciągowego i innego stacyjnego 6,00 4,75
dla torów do bezpośredniego przeładunku 3,50 3,50
dla torów, między którymi zbudowano peron jednokrawędziowy 9,00 6,00
dla torów, między którymi zbudowano peron dwukrawędziowy z dojściem w poziomie 10,00-13,00 9,00
dla torów, między którymi zbudowano peron dwukrawędziowy z dojściem pod/nad ziemią 12,50-16,00 10,70

1 na starych posterunkach zdarza się spotkać sygnalizatory ustawione w węższym międzytorzu o szerokości 4,50 m.

Odległości między osiami torów w obrębie połączeń rozjazdowych

Minimalny rozstaw torów w obrębie połączeń rozjazdowych
Typ rozjazdu Minimalna
odległość
torów
[m]
Prędkość na
kierunek
zwrotny [km/h]
R190-1:9 3,70 40
R300-1:9,304 1 4,00 50
R300-1:9 4,35 50
R500-1:12 4,00 60 4
R500-1:14 1, 2 4,00 60
R760-1:14 3 4,75 80
R1200-1:18,5 4,35 100
2500-1:26,5 3 4,80 130

1 Ze względu na brak w symulatorze rozjazdów R300-1:9,304 i R500-1:14 dopuszcza się układanie przejść rozjazdowych w międzytorzu 4,00 m z imitujących je rozjazdów odpowiednio R300-1:9 i R500-1:12.

2 Rozjazdy nie stosowane w obecnych układach torowych.

3 Rozjazdy stosunkowo nowe i pojawiające się wyłącznie w nowych układach torowych.

4 Według starych wytycznych prędkość 60km/h była osiągalna dopiero przy zastosowaniu międzytorza 4,30 m ze względu na warunek wstawki prostej. Przy mniejszej szerokości międzytorza obniżano prędkość do 40, albo stosowano rozjazdy o skosie 1:14.