Difference between revisions of "Połączenia dojazdowe dodatkowe"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
m
Line 1: Line 1:
 
[[Połączenia dojazdowe dodatkowe]] - połączenia [[Klasyfikacja torów|torów głównych dodatkowych]] z innymi torami głównymi dodatkowymi lub z torami bocznymi.
 
[[Połączenia dojazdowe dodatkowe]] - połączenia [[Klasyfikacja torów|torów głównych dodatkowych]] z innymi torami głównymi dodatkowymi lub z torami bocznymi.
 +
 +
Dla grupy torów głównych dodatkowych zaleca się, aby połączenia torów zapewniały takie same parametry eksploatacyjne dla łączonych torów (prędkość wjazdu/wyjazd oraz długość użyteczną toru). W przypadku specjalizacji torów głównych dodatkowych dopuszcza się zróżnicowanie prędkości wjazdu/wyjazdu (np. większe prędkości dla torów przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pasażerskiego).
 +
 +
Przy projektowaniu dróg rozjazdowych łączących z torem głównym zasadniczym więcej niż jeden tor główny dodatkowy, zaleca się do połączeń dojazdowych stosować rozjazdy o parametrach geometrycznych niższych niż rozjazdów zastosowanych do połączeń [[Połączenia dojazdowe zasadnicze|dojazdowych zasadniczych]].
 +
  
 
== Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych ==
 
== Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych ==

Revision as of 14:47, 4 May 2020

Połączenia dojazdowe dodatkowe - połączenia torów głównych dodatkowych z innymi torami głównymi dodatkowymi lub z torami bocznymi.

Dla grupy torów głównych dodatkowych zaleca się, aby połączenia torów zapewniały takie same parametry eksploatacyjne dla łączonych torów (prędkość wjazdu/wyjazd oraz długość użyteczną toru). W przypadku specjalizacji torów głównych dodatkowych dopuszcza się zróżnicowanie prędkości wjazdu/wyjazdu (np. większe prędkości dla torów przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pasażerskiego).

Przy projektowaniu dróg rozjazdowych łączących z torem głównym zasadniczym więcej niż jeden tor główny dodatkowy, zaleca się do połączeń dojazdowych stosować rozjazdy o parametrach geometrycznych niższych niż rozjazdów zastosowanych do połączeń dojazdowych zasadniczych.


Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

Zalecane minimalne prędkości w połączeniach dojazdowych dodatkowych
Prędkość maksymalna na linii
lub odcinku linii [km/h]
Prędkość na połączeniu dojazdowym dodatkowym [km/h]
Zalecane wartości
dopuszczalne (P0)
Normalne wartości
dopuszczalne (P1)
Rozszerzone wartości
dopuszczalne (P2)
Vmax ≤ 100 ≥ 50 50 40
100 < Vmax ≤ 120 ≥ 60 50 40
120 < Vmax ≤ 160 ≥ 60 60 50
160 < Vmax ≤ 200 ≥ 80 60 60