Połączenia dojazdowe zasadnicze

From Train Driver 2
Revision as of 14:30, 4 May 2020 by Ares28 (talk | contribs) (Utworzono nową stronę "Połączenia dojazdowe zasadnicze - połączenia torów głównych zasadniczych z głównymi dodatkowymi or...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Połączenia dojazdowe zasadnicze - połączenia torów głównych zasadniczych z głównymi dodatkowymi oraz w wyjątkowych przypadkach połączenia torów głównych zasadniczych z torami bocznymi.

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

Zalecane minimalne prędkości w połączeniach dojazdowych zasadniczych
Prędkość maksymalna na linii
lub odcinku linii [km/h]
Prędkość na połączeniu dojazdowym zasadniczym [km/h]
Zalecane wartości
dopuszczalne (P0)
Normalne wartości
dopuszczalne (P1)
Rozszerzone wartości
dopuszczalne (P2)
Vmax ≤ 100 ≥ 60 50 40
100 < Vmax ≤ 120 ≥ 60 50 40
120 < Vmax ≤ 160 ≥ 80 80 60
160 < Vmax ≤ 200 ≥ 100 80 60