Połączenia ochronne

From Train Driver 2
Revision as of 15:19, 4 May 2020 by Ares28 (talk | contribs) (Utworzono nową stronę "Połączenia ochronne - połączenia kierujące na tory (żeberka) ochronne. W przypadkach wymagających wykonania połączenia ochronnego jego układ geometryczny...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Połączenia ochronne - połączenia kierujące na tory (żeberka) ochronne.

W przypadkach wymagających wykonania połączenia ochronnego jego układ geometryczny nie może być przyczyną ograniczenia prędkości w żadnym z łączonych torów.

Wytyczne obowiązujące dla linii nowych i zmodernizowanych

Połączenia ochronne (żeberka ochronne) należy stosować obligatoryjnie w następujących przypadkach:

W połączeniach ochronnych jako nominalne zaleca się stosować rozjazdy podstawowe o skosie 1:9 - zaprojektowane w taki sposób, że kierunek odgałęźny tych rozjazdów łączy się z torem ochronnym, o ile takie rozwiązanie nie będzie przyczyną nadmiernego zwiększenia rozstawu osi torów.

Nie zaleca się projektowania połączeń ochronnych w formie pojedynczego połączenia z zastosowaniem rozjazdów podstawowych, w których kierunek zasadniczy (prosty) jednego z rozjazdów prowadzi na tor ochronny.

Polaczenie ochronne 1.png
Polaczenie ochronne 2.png