Difference between revisions of "Scenerie/de"

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
(Utworzono nową stronę "Szenerien")
 
(Aktualizowanie w celu dopasowania do nowej wersji strony źródłowej)
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
Scenerie dostępne w paczce całościowej symulatora ('''wersja 2019.2.1'''). <br />Kolorem niebieskim oznaczono szlaki zelektryfikowane.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Mitgelieferte Szenerien im Simulatorpaket ('''Version 2019.2.1''').<br />Elektrifizierte Blockstrecken sind blau unterlegt.
 +
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! Nazwa scenerii
+
! Name der Szenerie
 
! Projekt
 
! Projekt
 
! Hash
 
! Hash
! Wymagany<br />poziom DR
+
! Benötigter<br />Fdl-Level
! Tylko<br />Supporterzy
+
! Exklusiv<br />für Supporter
! Sygnalizacja
+
! Signalisierung
! Sterowanie
+
! Bedienung
 
! SBL
 
! SBL
! Blokada <br />dwukierunkowa
+
! Zweiwege-<br />Block
! colspan="2"|Szlaki<br />2-torowe
+
! colspan="2"|Zweigleisige<br />Strecken
! colspan="2"|Szlaki<br />1-torowe
+
! colspan="2"|Eingleisige<br />Strecken
 
|-
 
|-
 
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/blaszki/ <span style="color:black">Blaszki</span>]
 
| style="background-color:DarkGray; color: blue" | [https://td2.info.pl/scenerie/blaszki/ <span style="color:black">Blaszki</span>]
Line 19: Line 22:
 
| d712b295
 
| d712b295
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|10]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|10]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
|
 
|
Line 32: Line 35:
 
| 612611cb
 
| 612611cb
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|6]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|6]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS
 
| style="text-align:center;" | SCS
 
|
 
|
Line 45: Line 48:
 
| 0df466aa
 
| 0df466aa
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|6]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|6]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS
 
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | TAK
+
| style="text-align:center;" | JA
| style="text-align:center;" | szlak ZWk
+
| style="text-align:center;" | Strecke ZWk
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
Line 57: Line 60:
 
| cfa1069a
 
| cfa1069a
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|6]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|6]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
| style="text-align:center;" | SPK
| style="text-align:center;" | TAK
+
| style="text-align:center;" | JA
| style="text-align:center;" | TAK
+
| style="text-align:center;" | JA
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
 
| style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
 
| style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
Line 70: Line 73:
 
| efc70647
 
| efc70647
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" |  
 
| style="text-align:center;" |  
Line 82: Line 85:
 
| 147375b3
 
| 147375b3
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne+SCS
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel+SCS
 
| style="text-align:center;" |  
 
| style="text-align:center;" |  
 
|
 
|
Line 94: Line 97:
 
| a2240b8f
 
| a2240b8f
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel
 
|  
 
|  
 
|
 
|
Line 106: Line 109:
 
| 4983e8bf
 
| 4983e8bf
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
|  
 
|  
Line 118: Line 121:
 
| 0477c895
 
| 0477c895
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
|  
 
|  
Line 130: Line 133:
 
| dcb27980
 
| dcb27980
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
Line 143: Line 146:
 
| 46963c3a
 
| 46963c3a
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
|
 
|
Line 155: Line 158:
 
| 672ad968
 
| 672ad968
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne+SCS
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel+SCS
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
Line 167: Line 170:
 
| c876ed93
 
| c876ed93
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
|
 
|
Line 179: Line 182:
 
| 631aa683
 
| 631aa683
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
|
 
|
Line 191: Line 194:
 
| 1da6b1db
 
| 1da6b1db
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|4]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne+SCS
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel+SCS
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 203: Line 206:
 
| 596cf99d
 
| 596cf99d
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
| style="text-align:center;" | TAK
+
| style="text-align:center;" | JA
| style="text-align:center;" | szlak SK
+
| style="text-align:center;" | Strecke SK
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 
| colspan="2" |
 
| colspan="2" |
Line 215: Line 218:
 
| 7cb1c872
 
| 7cb1c872
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
|
 
|
Line 227: Line 230:
 
| 7baf7401
 
| 7baf7401
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
|
 
|
Line 239: Line 242:
 
| a8b3c098
 
| a8b3c098
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 251: Line 254:
 
| ec92d52c
 
| ec92d52c
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|2]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FFFF99" | mieszana
+
| style="background:#FFFF99" | Gemischt
| style="text-align:center;" | mechaniczne+SCS
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel+SCS
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 263: Line 266:
 
| 0f8fe101
 
| 0f8fe101
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 275: Line 278:
 
| 9b0b6551
 
| 9b0b6551
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
|
 
|
Line 287: Line 290:
 
| 3d3def6e
 
| 3d3def6e
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
|
 
|
Line 299: Line 302:
 
| 64b3977a
 
| 64b3977a
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#99FFFF" | historyczna
+
| style="background:#99FFFF" | Historisch
| style="text-align:center;" | mechaniczne+SCS/SPK
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel+SCS/SPK
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 311: Line 314:
 
| fd9ba98c
 
| fd9ba98c
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 323: Line 326:
 
| c3366fd2
 
| c3366fd2
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 
|
 
|
Line 335: Line 338:
 
| 53d8d684
 
| 53d8d684
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 347: Line 350:
 
| 864d8b89
 
| 864d8b89
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#FF6666" | kształtowa
+
| style="background:#FF6666" | Formsignale
| style="text-align:center;" | mechaniczne+SCS
+
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel+SCS
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 359: Line 362:
 
| 69e419c0
 
| 69e419c0
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
|
 
|
Line 371: Line 374:
 
| da6ba7c6
 
| da6ba7c6
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
| style="text-align:center;" | SPK
 
|
 
|
Line 383: Line 386:
 
| 770a09de
 
| 770a09de
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS
 
| style="text-align:center;" | SCS
 
|
 
|
Line 395: Line 398:
 
| 1e8e451a
 
| 1e8e451a
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
| style="text-align:center;" | NIE
+
| style="text-align:center;" | NEIN
| style="background:#CCFF99" | współczesna
+
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 
| style="text-align:center;" | SCS
 
| style="text-align:center;" | SCS
| style="text-align:center;" | TAK
+
| style="text-align:center;" | JA
 
|
 
|
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
 
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
 +
| colspan="2" |
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/imielin-2015 <span style="color:black">Imielin 2015</span>]
 +
|
 +
| 13353c83
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NEIN
 +
| style="background:#CCFF99" | Lichtsignale
 +
| style="text-align:center;" | mechanische Hebel+SCS
 +
|
 +
| style="text-align:center;" | JA
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 +
| colspan="2" |
 +
|-
 +
</div>
 +
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/karszynek/ <span style="color:black">Karszynek</span>]
 +
|
 +
| 64b3977a
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#99FFFF" | historyczna
 +
| style="text-align:center;" | mechaniczne
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 
| colspan="2" |
 
| colspan="2" |
 
|-
 
|-
Line 415: Line 445:
 
| colspan="2" |
 
| colspan="2" |
 
|-
 
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/kolsko/ <span style="color:black">Kolsko</span>]
 +
|
 +
| fd9ba98c
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#FF6666" | kształtowa
 +
| style="text-align:center;" | mechaniczne
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" |
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 3
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/bucz-wilenski/ <span style="color:black">LCS Bucz Wileński</span>]
 +
|
 +
| 1e8e451a
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#CCFF99" | współczesna
 +
| style="text-align:center;" | SCS
 +
| style="text-align:center;" | TAK
 +
| style="text-align:center;" | TAK
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 1
 +
| colspan="2" |
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/lisiczki <span style="color:black">Lisiczki</span>]
 +
|
 +
| c3366fd2
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#CCFF99" | współczesna
 +
| style="text-align:center;" | SCS/SPK
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" |
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/leczyca-projekt-lka/ <span style="color:black">Łęczyca</span>]
 +
| style="text-align:center;" | ŁKA
 +
| da6ba7c6
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#CCFF99" | współczesna
 +
| style="text-align:center;" | SPK
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" |
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/porensk/ <span style="color:black">Poreńsk</span>]
 +
|
 +
| 4710695a
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#CCFF99" | współczesna
 +
| style="text-align:center;" | SPK
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" |
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/radowice <span style="color:black">Radowice</span>]
 +
|
 +
| 53d8d684
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#FF6666" | kształtowa
 +
| style="text-align:center;" | mechaniczne
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" |
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#A0A0A0" | 2
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/witonia-(projekt-lka)/ <span style="color:black">Witonia</span>]
 +
| style="text-align:center;" | ŁKA
 +
| 770a09de
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#CCFF99" | współczesna
 +
| style="text-align:center;" | SCS
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" |
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/wola/ <span style="color:black">Wola</span>]
 +
|
 +
| 864d8b89
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#FF6666" | kształtowa
 +
| style="text-align:center;" | mechaniczne+SCS
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 +
| colspan="2" |
 +
|-
 +
| style="background-color:PaleGreen" | [https://td2.info.pl/scenerie/zgierz-kontrewes/ <span style="color:black">Zgierz Kontrewers</span>]
 +
| style="text-align:center;" | ŁKA
 +
| 69e419c0
 +
| [[Special:MyLanguage/Scenerie|0(L)]]
 +
| style="text-align:center;" | NIE
 +
| style="background:#CCFF99" | współczesna
 +
| style="text-align:center;" | SPK
 +
|
 +
|
 +
| colspan="2" |
 +
| colspan="2" style="text-align:center;background:#00CCFF" | 2
 +
|-
 +
 +
  
 
|}
 
|}

Latest revision as of 17:06, 22 December 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Mitgelieferte Szenerien im Simulatorpaket (Version 2019.2.1).
Elektrifizierte Blockstrecken sind blau unterlegt.


Name der Szenerie Projekt Hash Benötigter
Fdl-Level
Exklusiv
für Supporter
Signalisierung Bedienung SBL Zweiwege-
Block
Zweigleisige
Strecken
Eingleisige
Strecken
Blaszki d712b295 10 NEIN Lichtsignale SPK 2 1 1
Grabów Miasto 612611cb 6 NEIN Lichtsignale SCS 1 2 1
Parzęczewo 0df466aa 6 NEIN Lichtsignale SCS JA Strecke ZWk 2 1
Testowo cfa1069a 6 NEIN Lichtsignale SPK JA JA 1 1 1
Aleksandrów Kujawski efc70647 4 NEIN Lichtsignale SCS/SPK 2 1
Arkadia Zdrój 2012 147375b3 4 NEIN Formsignale mechanische Hebel+SCS 2 1
Buk 2013 a2240b8f 4 NEIN Formsignale mechanische Hebel 1 2
Buk 2018 4983e8bf 4 NEIN Lichtsignale SCS/SPK 1 2
Chlastawka 0477c895 4 NEIN Lichtsignale SCS/SPK 2 2
Jordanowo dcb27980 4 NEIN Formsignale mechanische Hebel 3 2
LCS Skrzynki 46963c3a 4 NEIN Lichtsignale SCS/SPK 2
Naterki 672ad968 4 NEIN Formsignale mechanische Hebel+SCS 2
Santok Zdrój c876ed93 4 NEIN Lichtsignale SPK 2
Tłoki 631aa683 4 NEIN Lichtsignale SCS/SPK 2 1
Łask ŁKA 1da6b1db 4 NEIN Lichtsignale mechanische Hebel+SCS 2
Bydgowo 596cf99d 2 NEIN Lichtsignale SCS/SPK JA Strecke SK 2
Głębce 7cb1c872 2 NEIN Lichtsignale SCS/SPK 1
Hel 7baf7401 2 NEIN Lichtsignale SPK 1
Kcynia a8b3c098 2 NEIN Formsignale mechanische Hebel 4
Lewków ec92d52c 2 NEIN Gemischt mechanische Hebel+SCS 2
Cis 2013 0f8fe101 0(L) NEIN Formsignale mechanische Hebel 2
Cis 2018 9b0b6551 0(L) NEIN Lichtsignale SCS/SPK 2
Glinnik ŁKA 3d3def6e 0(L) NEIN Lichtsignale SPK 2
Karszynek 64b3977a 0(L) NEIN Historisch mechanische Hebel+SCS/SPK 2
Kolsko fd9ba98c 0(L) NEIN Formsignale mechanische Hebel 3
Lisiczki c3366fd2 0(L) NEIN Lichtsignale SCS/SPK 2
Radowice 53d8d684 0(L) NEIN Formsignale mechanische Hebel 2
Wola 864d8b89 0(L) NEIN Formsignale mechanische Hebel+SCS 2
Zgierz Kontrewers ŁKA 69e419c0 0(L) NEIN Lichtsignale SPK 2
Łęczyca ŁKA da6ba7c6 0(L) NEIN Lichtsignale SPK 2
Witonia ŁKA 770a09de 0(L) NEIN Lichtsignale SCS 2
LCS Bucz Wileński 1e8e451a 0(L) NEIN Lichtsignale SCS JA 1
Imielin 2015 13353c83 0(L) NEIN Lichtsignale mechanische Hebel+SCS JA 2
Karszynek 64b3977a 0(L) NIE historyczna mechaniczne 2
Imielin 2015 13353c83 0(L) NIE współczesna mechaniczne+SCS TAK 2
Kolsko fd9ba98c 0(L) NIE kształtowa mechaniczne 3
LCS Bucz Wileński 1e8e451a 0(L) NIE współczesna SCS TAK TAK 1
Lisiczki c3366fd2 0(L) NIE współczesna SCS/SPK 2
Łęczyca ŁKA da6ba7c6 0(L) NIE współczesna SPK 2
Poreńsk 4710695a 0(L) NIE współczesna SPK 2
Radowice 53d8d684 0(L) NIE kształtowa mechaniczne 2
Witonia ŁKA 770a09de 0(L) NIE współczesna SCS 2
Wola 864d8b89 0(L) NIE kształtowa mechaniczne+SCS 2
Zgierz Kontrewers ŁKA 69e419c0 0(L) NIE współczesna SPK 2