Semafory półsamoczynne - świetlne

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Semafory półsamoczynne mają układ komór dostosowany do planowanych prędkości i potrzeb ruchowych na stacji. Semafory wjazdowe stacji są najczęściej pięciokomorowe o układzie świateł (od góry) zielony, pomarańczowy, czerwony, pomarańczowy, matowobiały. Semafory takie są stosowane również jako wyjazdowe, jeśli szlak za stacją jest wyposażony w SBL. Czasem semafory tego typu wzbogaca się o zielony, pomarańczowy lub oba pasy świetlne. Jeśli po torze, do którego odnosi się semafor będą prowadzone jazdy wyłącznie na wprost (np. nie istnieje możliwość zjazdu na tor zwrotny) stosuje się uproszczone semafory pozbawione komór świateł pomarańczowych (układ świateł: zielony, czerwony, matowobiały) lub pozbawiony jednego pomarańczowego światła (zielony, czerwony, pomarańczowy, matowobiały). Jeśli na stacji nie prowadzi się manewrów a ruch na jej terenie jest niewielki to niektóre semafory pozbawione są komory światła matowobiałego. Jeśli stacja jest stacją końcową lub pociągi nie przejeżdżają przez nią bez zatrzymania można stosować semafory bez komory światła zielonego (pomarańczowy, czerwony, pomarańczowy, biały, lub pomarańczowy, czerwony, biały).

Logika zakodowanych informacji w przekazywanych sygnałach przez semafor jest następująca:

  • górne światło zawsze pokazuje dozwoloną prędkość na drugiej drodze jazdy (za następnym semaforem), a dolne i pas świetlny na pierwszej (za danym semaforem)
  • jeśli świeci się tylko jedno światło to oznacza ono prędkość na drugiej drodze jazdy, prędkość na pierwszej drodze jest wtedy prędkością maksymalną na danej linii (z wyjątkiem sygnału S 1 „Stój”, kiedy jedno czerwone światło oznacza nakaz zatrzymania przed semaforem)

Jeżeli obraz sygnałowy składa się z dwóch świateł, to zezwala się na jazdę przy tym semaforze oraz przez okręg zwrotnicowy osłaniany tym semaforem z prędkością zmniejszoną do 100, 60 lub 40 km/h, o czym informuje światło dolne, zawsze pomarańczowe ciągłe, ewentualnie uzupełnione pasem świetlnym koloru zielonego lub pomarańczowego. Światło górne informuje, jaki sygnał wskazuje następny semafor

Jeżeli przy sygnalizatorze, występuje tarcza ostrzegawcza, to ona określa sygnał następnego sygnalizatora, a nie górne światło na samym sygnalizatorze.


S1 Sz - Sygnał zastępczy
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Białe dół migające.svg
Podstawa semafor.svg
stój 20 lub 40
S2 S3 S4 S5
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek migające.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
vmax
vmax 100 km/h 40 lub 60 km/h stój
S6 S7 S8 S9
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Zielony pas.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Zielony pas.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek migające.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Zielony pas.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Zielony pas.svg
100km/h
vmax 100 km/h 40 lub 60 km/h stój
S10 S11 S12 S13
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek migające.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
40km/h
vmax 100 km/h 40 lub 60 km/h stój
S10a S11a S12a S13a
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Pomarańczowy pas.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Pomarańczowy pas.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek migające.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Pomarańczowy pas.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Pomarańczowy pas.svg
60km/h
vmax 100 km/h 40 lub 60 km/h stój

Bibliografia