Semafory samoczynne (SBL)

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Semafory dwustawnej samoczynnej blokady liniowej posiadają dwie komory świetlne: zieloną i czerwoną. Semafory najczęściej stosowanej w Polsce blokady trzystawnej posiadają 3 lampy: zieloną, czerwoną i pomarańczową. Semafory blokady czterostawnej (używanej na liniach magistralnych o wysokiej prędkości szlakowej) posiadają taki sam układ lamp jak semafory blokady trzystawnej, lecz mogą dodatkowo wyświetlić sygnał S 3 (migające zielone światło). Sygnał ten informuje maszynistę o dwóch odstępach blokowych wolnych i, w zależności od umiejscowienia semafora na szlaku, może go zobowiązywać do ograniczenia prędkości do 100 km/h przy następnym semaforze. Dzięki temu odległość między semaforami może wynosić połowę długości drogi hamowania.

Blokada dwustawna
S1 S2
Czerwone góra ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svg
Zielony dół ciągły.svg
Podstawa SBL.svg
Stój vmax
Blokada trzystawna
S1 S2 S5
Wygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa SBL.svg
Stój vmax vmax
Blokada czterostawna
S1 S2 S3 S5
Wygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa SBL.svg
Stój vmax 160/100 vmax

Sygnał S3 na przedostatnim semaforze czterostawnej samoczynnej blokady liniowej (ze wskaźnikiem W1) oznacza, że albo wjazd na stację podany jest z prędkością ograniczoną do 40 lub 60 km/h bądź też na semaforze wjazdowym nie podano jeszcze sygnału zezwalającego na jazdę. Ten sam sygnał na ostatnim semaforze czterostawnej samoczynnej blokady liniowej (ze wskaźnikiem W18) oznacza, że wjazd podano z prędkością do 100 km/h przy semaforze wjazdowym (sygnały S6, S7, S8 lub S9 - zawsze na dole pomarańczowe ciągłe i zielony pas) lub że następujące po semaforze wjazdowym urządzenie wskazuje sygnał S1 "Stój" (sygnał S5 na semaforze obsługiwanym - jedno pomarańczowe światło ciągłe). Na blokadzie trzystawnej sygnał S3 występuje jedynie na ostatnim semaforze SBL.

Bibliografia