Import zdjęć satelitarnych do edytora

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

Budowa scenerii realnej

Budowa realnej scenerii w edytorze terenu wymaga jak najwierniejszego odwzorowania terenu, otoczenia, układu torowego i infrastruktury towarzyszącej. Poza dokumentacją czy własnymi zdjęciami można do tego celu wykorzystać zdjęcia satelitarne, które odpowiednio ułożone w edytorze pozwolą na łatwiejszą pracę. W poprzednich wersjach symulatora Train Driver 2, proces pobierania zdjęć satelitarnych wymagał zewnętrznego oprogramowania, był czasochłonny i problematyczny. Od wydania 2019.3.2 symulator Train Driver 2 oferuje wbudowany mechanizm integracji z Geoportalem. Po wprowadzeniu współrzędnych interesującego nas punktu, edytor automatycznie pobiera fragmenty mapy o wymiarze 100 x 100 metrów, a przy użyciu klawiszy nawigacyjnych pozwala na rozbudowanie mapy w zadanym kierunku geograficznym. Pobrane podkłady zapisywane są na dysku twardym w folderze Custom/Geoportal w miejscu instalacji symulatora.


Krok po kroku

 1. Otwórz stronę internetową pod adresem https://www.geoportal.gov.pl/ oraz kliknij odnośnik "Geoportal krajowy".
 2. Zlokalizuj na mapie interesujący Cię fragment terenu. W tym celu użyj lewego przycisku myszy do przesuwania widoku oraz kółka myszy do przybliżania mapy. Dla potrzeb tego poradnika udamy się na stację Opoczno Południe położoną w województwie łódzkim, przy linii kolejowej numer 4. Po wyśrodkowaniu widoku i umieszczeniu kursora nad równią stacyjną zwracamy uwagę na współrzędne prezentowane w dolnej części ekranu. Domyślnie, Geoportal nie korzysta z stopni geograficznych, ale z dedykowanego układu współrzędnych opartego o układ kartezjański. Zapisujemy współrzędne X oraz Y interesującego nas punktu. Pod uwagę bierzemy tylko część całkowitą z liczb - wartość po przecinku jest nieistotna. W naszym przypadku interesująca nas wartość to X = 388977, Y = 585922.
  Współrzędne geograficzne - kliknij, aby powiększyć

 3. Przechodzimy do Trybu Edytora w symulatorze. Następnie rozwijamy kategorię Różne > Narzędzia. Z palety po prawej stronie wybieramy narzędzie "#Geoportal" i umieszczamy nowy obiekt na scenie. Należy zwrócić uwagę na położenie tego obiektu, ponieważ to wokół niego będzie rozbudowywana mapa. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na obrót obiektu - maksymalny rozstaw terenu w symulatorze to 10km od punktu (0; 0). Dla podkładów satelitarnych północ geograficzna jest wskazywana przez lokalną oś X - kolejne podkłady będą umieszczane wg. tej zasady.
  Geoportal - narzędzie w edytorze - kliknij, aby powiększyć
  Edytor - wyznaczenie kierunku północnego dla podkładów - podkład bazowy oraz podkład dobudowany po wybraniu kierunku N - lokalna oś X wskazuje północ - kliknij, aby powiększyć

 4. Po prawidłowym umiejscowieniu początkowego podkładu zajmujemy się nazwą nowo utworzonego obiektu - widoczną na lewej belce edytora. Już na domyślnie wstawionym podkładzie widzimy, że jest to zbiór danych rozdzielonych od siebie znakiem przecinka. Domyślny podkład nazwany jest następująco: Kutno,485050,523250,2019, co oznacza, że:
  - Podkłady z tej grupy będą przechowywane w folderze Custom/Geoportal/Kutno,
  - Współrzędna X wynosi 485050,
  - Współrzędna Y wynosi 523250,
  - Korzystamy ze zdjęć z roku 2019.


  Korzystając ze współrzędnych, jakie zanotowaliśmy w punkcie pierwszym, zmodyfikujemy powyższą nazwę. Po pierwsze - chcemy nasze podkłady zgrupować w folderze OpocznoPLD. Zatem nasza nowa nazwa obiektu będzie następująca: OpocznoPLD,388977,585922,2019. Zapis ten oznacza, że podkład satelitarny (obiekt w edytorze) należy do grupy OpocznoPLD, przedstawia fragment położony wokół punkty X=388977, Y=585922 na stan z roku 2019. Aby zatwierdzić zmianę nazwy w polu edycyjnym używamy klawisza ENTER lub opuszczamy tryb edycji obiektu klikając na wolne miejsce w edytorze. Po chwili zawartość podkładu ulega zmianie - widzimy fragment mapy, który w kroku pierwszym wybraliśmy z Geoportalu. Jak możemy zauważyć - stacja przedstawiona na zdjęciach znajduje się w trakcie modernizacji. Celowo wybraliśmy taki przykład - nie jesteśmy w stanie odtworzyć położenia peronu numer 1 oraz toru numer 3, ponieważ są one dopiero w trakcie budowy. Aby poradzić sobie z tym problemem musimy skorzystać ze starszych fotografii. Dostępność zdjęć zależy od tego w jakich latach był fotografowany dany obszar. Dla naszego fragmentu mapy zmiana z 2019 na 2018, 17 i 16 nie przynosiła żadnych efektów, albowiem ten obszar Polski, przed rokiem 2019 sfotografowano dopiero w roku 2015. Aby zmienić rok zdjęcia - modyfikujemy ostatnią wartość w nazwie pliku i ponownie zapisujemy zmiany - ENTER, lub klikamy w dowolne miejsce, aby opuścić tryb edycji obiektu. Po chwili następuje wczytanie nowej grafiki z serwera Geoportalu:
  Zaimportowany podkład satelitarny - rok 2019 - kliknij, aby powiększyć


  Zaimportowany podkład satelitarny - rok 2015 - kliknij, aby powiększyć

 5. Ostatnim krokiem jest rozbudowa wokół umieszczonego podkładu początkowego. W tym celu korzystamy z klawiszy N, E, S, W które odnoszą się do kierunków geograficznych. Ich użycie spowoduje rozwój mapy w kierunku odpowiednio północnym, wschodnim, południowym lub zachodnim. Kolejne podkłady pobierane, nazywane i pozycjonowane są automatycznie. Dodatkowo, po stworzeniu podkładu edytor automatycznie przełącza się na nowy obiekt, przez co można generować kolejne obszary jeszcze wygodniej - używając tylko przycisków kierunkowych.

Uwagi:

 • Podkłady geograficzne pobierane są jednorazowo. Kolejne uruchomienie edytora powoduje wczytanie ich z dysku komputera. Jeśli plik scenerii zostanie przekazany innemu użytkownikowi, który nie posiada pobranych plików graficznych użytych dla danej scenerii, proces pobierania zostanie rozpoczęty automatycznie, ale dla większej ilości podkładów zalecamy przekazywanie z plikiem *.sc archiwum ze spakowanymi podkładami. Pozwoli to zaoszczędzić czas wymagany na ponowne pobranie podkładów przez współautora otwierającego edytor.
 • Usunięcie obiektu podkładu ze scenerii nie powoduje usunięcia pliku graficznego z dysku. Po zakończonej pracy należy we własnym zakresie (i stosownie do potrzeb) zarządzać pobranymi plikami.
 • Różne obszary kraju są fotografowane w różnym czasie - w przypadku niezadowalających zdjęć należy spróbować zmienić rok ich wykonania.
 • Szybkość wczytywania grafik z Geoportalu może być różna w zależności od pory dnia i obciążenia serwera tej usługi.
 • Zaleca się pracę na ustawieniach graficznych "Rozmiar tekstur: Full Resolution" dla zachowania oryginalnej rozdzielczości pobranych grafik.
 • Od wersji 2020.1.1 jest dostępny dodatkowy (nieobowiązkowy) piąty parametr w nazwie obiektu, umożliwiający wybór rozdzielczości zdjęć. Należy pamiętać, że tekstury wysokiej jakości pobierają się dłużej.
  • wartość parametru=1 - rozdzielczość 25 lub 10cm / px, grafika 2048x2048 (o ile wyższa rozdzielczość dostępna jest na danym obszarze - w przeciwnym wypadku pojawi się biały kwadrat)
  • wartość parametru=0 - dla standardowej ortofotomapy
Porównanie mapy w wysokiej i standardowej rozdzielczości - kliknij aby powiększyć