SPK User's Guide

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Instrukcja SPK and the translation is 80% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski

Manual under construction - may be incomplete!


About the program

SPK (Symulacyjny Pulpit Kostkowy) is straightforward reflection of E-type relay-based electronic railway traffic control devices.

Types of relay-based devices used in Poland..

Dashboard startup

Starting SPK up from simulator level - (1)
Starting SPK up from file manager level - (2)

You can run SPK using two methods:

 • Launch from simulator level

To start the SPK from simulator level you should select the white square near "SPK" description, and after that load the scenery. If this square is greyed out it means there is no Scenery name.kse file in the scenery folder.
You should ensure, is this scenery powered by relay-based devices, not by the SPE or SCS programs, neither using mechanical switches.(1)

 • Launch from the filesystem

To start the SPK directly from your filesystem, open the path Documents\TTSK\TrainDriver2\Tools\SPK and double-click on SPK.exe application. The dialog menu will display.(2)
Connecting with the scenery

If you use first method, dashboard will connect automatically moment after scenery will start to load. But if you use second method, the file select dialog will show up. In this case, go to Documents\TTSK\TrainDriver2\SavedStations\Your scenery name. After thaat, you must select and run the fileScenery name.kse.

Available symbols and its meaning

Name Symbol
Tracks and bumpers
Bumper
duży
Track without catenary nor isolation
duży
Track without catenary, isolated
duży
Electrified track without isolation
duży
Isolated and electrified track
duży
Switches, derailers and track crossings
Double switch
duży
Single switch
duży
Track crossing
duży
Single derailer
duży
Semaphores
Separate device for on-sight signal transmission
duży
Next signal box's semaphore*
duży
Semaphore with white and red lights
(shunting only)
duży
Semafor z komorami świateł białego, czerwonego
oraz zezwalającego na jazdę pociągową
duży
Semafor z komorami świateł czerwonego i zezwalającego na jazdę pociągową
(brak możliwości podania sygnału zastępczego i Ms2)
duży
Semafor z komorą światła czerwonego
duży
Sygnalizator (sygnał) powtarzający
duży
Tarcza manewrowa
duży
Tarcza ostrzegawcza
duży
Tarcza rozrządowa
duży
Liczniki, plomby, kapturki
Licznik
duży
Plomba na przycisku
duży
Kapturek na przycisku
duży
Nastawnie, perony
Nastawnia piętrowa
duży
Peron wyspowy (dwukrawędziowy)
duży
Peron jednokrawędziowy
duży
Przejazdy kolejowo-drogowe, przejścia dla pieszych
Przejazd kolejowo-drogowy sterowany z SPK
duży
Przejazd kolejowo-drogowy sterowany z innego urządzenia
duży
Blokady liniowe
Półsamoczynna blokada liniowa typu Eap-94
Strzałka
duży
Samoczynna blokada liniowa typu Eac
Strzałka (blokada dwukierunkowa).
W stanie zasadniczym strzałki są nieoświetlone.
duży

Uwaga! Wygląd symbolu może się nieznacznie różnić ze względu na ewentualne obrócenie go.

 • Przyciski

Przyciski możemy podzielić na dwa sposoby - ze względu na ich kolory oraz ich pozycyjność.
1. Każdy kolor przycisku odpowiada innej funkcji.

Kolor Funkcje
Biały Podawanie sygnałów zezwalających na jazdy manewrowe na tarczach manewrowych i semaforach.
Biały z
czarną obwódką
Punkt końcowy przebiegu manewrowego lub pociągowego przy nastawianiu przebiegowym.
Czarny Przestawianie zwrotnic, wykolejnic, doraźna obsługa bloków początkowych i końcowych, zwalnianie przebiegów,
podawanie sygnałów zastępczych, pomijanie zajętości, kasowanie sygnalizacji rozprucia, przełączanie nastawiania przebiegowego.
Czerwony Obsługa blokady liniowej.
Zielony Podawanie sygnałów zezwalających na jazdy pociągowe na semaforach.
Żółty Obsługa blokady stacyjnej.
Fragment pulpitu SPK - widoczne przyciski

2. Pozycyjność przycisków polega na tym, że jedna grupa przycisków jest trójpozycyjna, a druga dwupozycyjna. Pierwsza pozycja to stan domyślny przycisku, druga pozycja to przycisk wciśnięty, a trzecia to przycisk wyciągnięty.

 • Tory, kozły oporowe
  Pulpit posterunku odgałęźnego Buk - tory posiadające kontrolę niezajętości (poza kozłami oporowymi i torami do nich prowadzących) - (3)
  Pulpit stacji Głębce - tory nie posiadają kontroli niezajętości - (4)

Tory dzielimy na dwie grupy.
1. Pierwszą grupą są tory posiadające kontrolę niezajętości. Tory takie na pulpicie oznaczone są szczelinami z metalową obwódką i (w stanie zasadniczym - tor wolny) nieoświetlonym wnętrzem. Zajętość toru przez tabor lub pociąg sygnalizowana jest zmianą koloru podświetlenia szczeliny na czerwony. (3)
2. Drugą grupą są tory nieposiadające kontroli niezajętości. Tory takie na pulpicie oznaczone są całymi metalowymi szczelinami. (4)
Ponadto jeśli dany tor jest zelektryfikowany, to na pulpicie nad szczeliną znajduje się dodatkowa czarna linia ciągła.

 • Rozjazdy, wykolejnice, skrzyżowania torów

Rozjazdy (na pulpicie) dzielimy na pojedyncze i krzyżowe. Każdy rozjazd oznaczony jest swoim numerem. Wykolejnica oprócz numeru posiada dodatkowo "Wk", na przykład Wk1.
Znakiem "+" (plus) wskazane jest zasadnicze położenie zwrotnicy rozjazdu oraz wykolejnicy. Obecne położenie danej zwrotnicy, wykolejnicy wskazane jest poprzez podświetlenie szczeliny na żółto (widoczne na zdjęciu 3).
Skrzyżowanie torów nie umożliwia zmiany toru jazdy na inny.

 • Sygnalizatory

Sygnalizatory (świetlne) dzielimy na semafory, tarcze manewrowe, tarcze ostrzegawcze, sygnalizatory (sygnały) powtarzające oraz osobne urządzenia do podawania sygnałów zastępczych. Należy pamiętać, że z pulpitu nie za każdym razem można stwierdzić jaki sygnał wyświetlił się na sygnalizatorze (za wyjątkiem tarczy manewrowej, semafora z ciągłym światłem czerwonym, semafora tylko z komorami świateł czerwonego i białego oraz osobnego urządzenia do podawania sygnałów zastępczych).

 • Liczniki, plomby, kapturki

Liczniki przypisane są do danego przycisku. Użycie go spowoduje zmianę numeru o jeden do przodu na liczniku. Liczniki posiadają przyciski:

 1. Do podawania sygnałów zastępczych.
 2. Doraźne użycie bloku końcowego oraz bloku początkowego w blokadzie półsamoczynnej.
 3. Umożliwiające wjazd (ze szlaku) z toru lewego (blokada dwukierunkowa).
 4. Umożliwiające wyjazd (na szlak) na tor lewy z wyświetlonym wskaźnikiem W24.
 5. Awaryjnego zamykania przejazdu.
 6. Awaryjnego otwierania przejazdu.

Plomby nałożone na przyciski mają na celu zapobiegnięcie niepoprawnego oraz zbędnego użycia przycisków odpowiadających za bezpieczeństwo ruchu w sytuacji, gdy stanie się coś nieoczekiwanego, np. usterka, lub rozprucie zwrotnicy rozjazdu.
Każdą zmianę stanu licznika lub/oraz zerwanie plomby należy odpowiednio zapisać w książce kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym E-1758.
Kapturki są jednym z elementów środków pomocniczych. Podobnie jak plomby, mają one na celu zapobiegnięcie przed niepoprawnym, niewskazanym dla danej sytuacji użyciem przycisku, na który kapturek jest nałożony.

 • Nastawnie, perony

Symbol nastawni na pulpicie obrazuje (mniej więcej) gdzie znajduje się dana nastawnia względem innych obiektów na posterunku ruchu. Przy jej symbolu znajduje się skrót posterunku, którego ona się tyczy.
Perony natomiast obrazują gdzie jest możliwość obsługi handlowej (wsiadanie/wysiadanie) podróżnych. Należy zwrócić uwagę na to, przy jakim torze znajduje się krawędź peronu, by nie wysłać pociągu mającego odbyć postój handlowy (ph) na tor bez niej.

 • Przejazdy kolejowo-drogowe, przejścia dla pieszych

Przejazdy i przejścia umożliwiają pojazdom drogowym i pieszym przekroczenie linii kolejowej w miejscu do tego przeznaczonym. Wyróżniamy przejazdy sterowane ręcznie przez uprawionego pracownika kolei oraz te sterowane automatycznie - przez czujniki (SSP).

 • Blokady liniowe
Półsamoczynna blokada liniowa typu Eap-94
Sytuacja Typ blokady
Dwukierunkowa
Widok na posterunku ruchu wyprawiającym pociąg (post. A) Widok na posterunku ruchu, do którego pociąg zmierza (post. B)
Stan zasadniczy blokady liniowej.
Brak pociągu na szlaku oraz chęci go wyprawienia.
Instrukcja SPK-eap94-stanza-1.PNG
Instrukcja SPK-eap94-stanzb-1.PNG
Żądanie otrzymania zgody na wyprawienie pociągu.
Instrukcja SPK-eap94-żoza-1.gif
Instrukcja SPK-eap94-żozb-1.gif
Posterunek B dał zgodę posterunkowi A na wyprawienie pociągu.
Instrukcja SPK-eap94-oza-1.PNG
Instrukcja SPK-eap94-ozb-1.PNG
Na semaforze wyjazdowym (post. A) został wyświetlony sygnał zezwalający na jazdę pociągową.
Instrukcja SPK-eap94-swa-1.PNG
Instrukcja SPK-eap94-swb-1.gif
Pociąg minął semafor wyjazdowy na posterunku A.
Instrukcja SPK-eap94-mswa-1.PNG
Instrukcja SPK-eap94-mswb-1.PNG
Pociąg minął miejsce sygnałowe na posterunku docelowym. Blokada liniowa rozłączy się w momencie zmiany scenerii przez maszynistę.
Instrukcja SPK-eap94-mmsb-1.PNG
Półsamoczynna blokada liniowa typu C
Sytuacja Typ blokady
Dwukierunkowa Jednokierunkowa
Widok na posterunku ruchu
wyprawiającym pociąg
(post. A)
Widok na posterunku ruchu,
do którego pociąg zmierza
(post. B)
Widok na posterunku ruchu
wyprawiającym pociąg
(post. A)
Widok na posterunku ruchu,
do którego pociąg zmierza
(post. B)
Stan zasadniczy blokady liniowej.
Brak pociągu na szlaku oraz chęci go wyprawienia.
Instrukcja SPK-dc-stanza-1.PNG
Instrukcja SPK-dc-stanzb-1.PNG
Instrukcja SPK-jc-stanza-1.PNG
Instrukcja SPK-jc-stanzb-1.PNG
Na semaforze wyjazdowym (post. A) został wyświetlony sygnał zezwalający na jazdę pociągową.
Instrukcja SPK-dc-swa-1.PNG
Instrukcja SPK-dc-stanzb-1.PNG
Instrukcja SPK-jc-swa-1.PNG
Instrukcja SPK-jc-stanzb-1.PNG
Pociąg minął semafor wyjazdowy na posterunku A.
Instrukcja SPK-dc-mswa-1.PNG
Instrukcja SPK-dc-mswb-1.PNG
Instrukcja SPK-jc-mswa-1.PNG
Instrukcja SPK-jc-mswb-1.PNG
Pociąg minął sygnałowe na posterunku docelowym. Brak dodatkowej sygnalizacji tego
na pulpicie posterunku A.
Instrukcja SPK-dc-mmsb-1.PNG
Brak dodatkowej sygnalizacji tego
na pulpicie posterunku A.
Instrukcja SPK-jc-mmsb-1.PNG
Samoczynna blokada liniowa typu Eac
Sytuacja Typ blokady
Dwukierunkowa
Widok na posterunku ruchu wyprawiającym pociąg
(post. A)
Widok na posterunku ruchu, do którego pociąg zmierza
(post. B)
Stan zasadniczy blokady liniowej oraz brak pociągu na szlaku.
Kierunek blokady ustawiony został na wyjazd.
Kierunek blokady ustawiony został na przyjazd.
Pociąg znajduje się na szlaku.
 • Inne

W przypadku przestawiania zwrotnicy, wykolejnicy wskazówka amperomierza się poruszy. Wskazówka woltomierza jest nieruchoma. Przełącznik (pokrętło) z trybami dzień / noc zmienia podświetlenie pulpitu w zależności od załączonego trybu.
W TD2 nie ma obecnie możliwości przełączania się pomiędzy tymi trybami.

Obsługa pulpitu

 • Plik

Po użyciu tego przycisku, znajdującego się w lewym górnym rogu ukażą się kolejne trzy przyciski.

 1. Otwórz....
  W przypadku otworzenia złego pulpitu lub konieczności jego zresetowania (uruchomienia od nowa) można uruchomić właściwy pulpit (lub wczytać go ponownie) poprzez tę funkcję.
  Dalsza procedura wczytywania jest identyczna z "Uruchamianie pulpitu z poziomu plików" niniejszej instrukcji.
 2. Zapisz tabliczki i kapturki.
  Funkcja ta działa jedynie w SPK z edytorem. Opis tej funkcji zawarty jest poniżej w sekcji Edytor.
 3. Zamknij.
  Jak nazwa wskazuje - zamyka to dany pulpit SPK.
 • Połączenie

Po użyciu tego przycisku, znajdującego się w lewym górnym rogu ukaże się kolejne pięć przycisków.

 1. Połącz.
  W przypadku uruchomienia pulpitu z poziomu plików bądź przez "Otwórz...", aby móc prowadzić ruch należy połączyć się z pulpitem ręcznie. Domyślny adres to 127.0.0.1, a port to 7424. Adresu nie należy zmieniać, a port zmienić należy jedynie w przypadku uruchamiania kolejnej scenerii. Pierwsza sceneria będzie na porcie domyślnym, druga na 7425, trzecia na 7426 i tak dalej. Pulpit sygnalizuje poprawne połączenie na linii sceneria - pulpit poprzez zapalenie się zielonej lampki na prawo od "Połączenie".
 2. Rozłącz.
  Przycisk ten rozłączy nas z pulpitem, co będzie sygnalizowane poprzez zgaśnięcie zielonej lampki na prawo od "Połączenie", ale nie zamknie samego pulpitu.
 3. Utwórz sesję.
  Sesja w SPK umożliwia obsługę jednej scenerii przez więcej niż jedną osobę. Sesję na danej scenerii utworzyć może jedynie osoba, która ją uruchomiła. Za ewentualne incydenty spowodowane przez osoby podłączone pod sesję odpowiada osoba, która uruchomiła scenerię. Po użyciu tego przycisku pojawi się okno z numerem sesji. Numer ten można zmienić (ustawić swój). Należy go podać osobie (osobom), z którą/ymi chce się objąć dyżur. Poprawne utworzenie sesji sygnalizowane jest przez wyświetlenie się numeru sesji obok kropki sygnalizujacej połączenie pulpitu ze scenerią. Utworzyć sesję może tylko osoba, która uruchomiła daną scenerię.
 4. Przyłącz do sesji.
  Osoby mające prowadzić ruch kolejowy razem z osobą, która uruchomiła scenerię mają możliwość uczynienia tego poprzez podłącznie się pod sesję. Po użyciu tego przycisku uruchomi się okno, w którym należy wpisać numer otrzymany od osoby, która uruchomiła scenerię. Poprawne utworzenie sesji sygnalizowane jest przez wyświetlenie się numeru sesji obok kropki sygnalizujacej połączenie pulpitu ze scenerią.
 5. Odłącz sesję.
  Odłączenie sesji spowoduje natychmiastowe odebranie innym osobom (wcześniej podłączonym pod sesję) możliwości sterowania urządzeniami sterowania ruchem kolejowym na scenerii. Odłączyć sesję może tylko osoba, która uruchomiła daną scenerię.

Uwaga! Jeśli dana sceneria (np. Wielichowo, Sroka) sterowana jest poprzez więcej niż jeden pulpit SPK sesję należy utworzyć tylko na jednym pulpicie i sterować w sesji w przydziale jeden pulpit = jedna osoba. Jeżeli kilka osób dyżurować będzie na jednym pulpicie może to prowadzić do desynchronizacji pulpitów - np. stanu bloków blokady liniowej.

Zakładka Pociągi
 • Zakładka Pociągi
 1. Pociąg.
  Zapisywany jest numer danego pociągu lub manewru.
 2. Izolacje.
  Trasa przejazdu pociągu lub manewru - odcinki izolowane (izolacje), po których izolacjach on przejeżdżał.
 3. Izolacje obecnie zajęte.
  Obecnie zajęte odcinki izolowane (izolacje) przez pociąg lub manewr.
 • Zakładka Transmisja

W tej zakładce zapisywane są wszelkie polecenia na linii pulpit - sceneria - pulpit.

 • Nastawianie przebiegowe

Nastawianie przebiegowe stosowane jest na posterunkach o złożonym układzie torowym, w których ruch pociągów i manewrów jest tak duży, że pojedyncze przestawianie każdej zwrotnicy, wykolejnicy nie ma najmniejszego sensu, ponieważ bardzo ograniczyło by to zdolność przepustową posterunku. W przypadku rozpoczęcia wykonania nastawiania przebiegowego, będzie ono próbowało podać sygnał(y) tak długo, aż tego nie zrobi. W jednym momencie może być realizowane maksymalnie jedno nastawianie przebiegu nastawianiem przebiegowym.

Instrukcja SPK-nastprzeb wl-1.PNG
Instrukcja SPK-nastprzeb wyl-1.PNG

1. Jak włączyć/wyłączyć nastawianie przebiegowe w SPK?
Aby to uczynić należy na pulpicie odnaleźć kostkę, w której zamontowany będzie czarny przycisk, a obok niego litera W. Domyślnie nastawianie przebiegowe jest włączone - lampka przy wł. świeci się na biało. Aby je wyłączyć należy wyciągnąć przycisk (do góry), czyli przytrzymać prawym przyciskiem myszy (PPM). Po chwili owa lampka zgaśnie (zmieni kolor na szary), a nastawianie przebiegowe zostanie dezaktywowane na rzecz nastawiania ręcznego.
Uwaga! Przy nastawianiu przebiegowym można ręcznie przekładać zwrotnice, wykolejnice, lecz nie ma możliwości podawania sygnałów na sygnalizatorach.
2. Jak używać nastawiania przebiegowego w praktyce?
Aby podać sygnał zezwalający na jazdę za pomocą nastawiania przebiegowego należy "zostawić palec" (Shift + LPM) na przycisku sygnałowym sygnalizatora, spod którego odbędzie się jazda, a następnie lewym przyciskiem myszy (LPM) wcisnąć biały przycisk z czarną obwódką na torze, na którym dana jazda się zakończy. Nie trzeba trzymać palca na tym przycisku aż do podania sygnału, wystarczy wcisnąć i puścić.

 • Przestawianie zwrotnic oraz wykolejnic

1. Postępowanie w przypadku przycisków trójpozycyjnych.
Aby przestawić zwrotnicę, bądź wykolejnicę w położenie "minus" należy wyciągnąć przycisk (do góry - PPM) znajdujący się przy danym rozjeździe, bądź wykolejnicy. Natomiast aby przestawić zwrotnicę, bądź wykolejnicę w położenie zasadnicze, czyli tzw. "plus" należy wcisnąć przycisk (do dołu - LPM) znajdujący się przy danym rozjeździe, bądź wykolejnicy.
2. Postępowanie w przypadku przycisków dwupozycyjnych.
Aby przestawić zwrotnicę, bądź wykolejnicę w położenie "minus" należy wcisnąć przycisk (do dołu - LPM) znajdujący się przy danym rozjeździe, bądź wykolejnicy, który przycisk odpowiada za przestawienie w to położenie. Natomiast aby przestawić zwrotnicę, bądź wykolejnicę w położenie zasadnicze, czyli tzw. "plus" należy wcisnąć przycisk (do dołu - LPM) znajdujący się przy danym rozjeździe, bądź wykolejnicy, który odpowiada za przestawienie w to położenie.

 • Obsługa przejazdów sterowanych ręcznie
  Przejazdy sterowane ręcznie poprzez SPK,
  po lewej szlabany są otwarte (5), a po prawej są zamknięte (6)

Po uruchomieniu scenerii szlabany na wszystkich przejazdach sterowanych ręcznie są zamknięte. Każdorazowo więc należy przejść w zakładkę Pozostałe urządzenia i otworzyć wszystkie szlabany.
Kolor zielony odpowiada za otwieranie, a czerwony za zamykanie. Nad kolorowymi przyciskami podana jest dokładna lokalizacja (kilometr, hektometr) w jakim znajduje się oś przejazdu. Przy zamykaniu szlabanów przed jazdą manewrową/pociągową należy pamiętać o poprawnej kolejności ich zamykania.
1. Jeśli na danym przejeździe jeden szlaban "chroni" jeden pas ruchu, to jako pierwsze należy zamknąć te, które zabronią kierowcom wjazdu (i pieszym wejścia) na przejazd. Następnie należy zamknąć te, które zabronią kierowcom (i pieszym) ewentualnego wtargnięcia na przejazd "pod prąd". (5)
2. Jeśli na danym przejeździe szlabany "chronią" jedynie pas, który zabrania kierowcom wjazdu (i pieszym wejścia) na przejazd z prawego pasa ruchu (patrząc w kierunku jazdy) to przed jazdą manewrową/pociągową należy zamknąć tylko te szlabany, ponieważ innych nie ma. (6)

 • Obsługa przejazdów sterowanych przez SSP

SSP, czyli Samoczynny System Przejazdowy, jak sama nazwa wskazuje - działa samoczynnie. W SPK Czujniki aktywowane przez pociąg same rozpoczną proces przygotowania przejazdu kolejowo-drogowego na przyjazd (tam) pociągu. Gdy SSP na danym torze zostanie aktywowane, włączy się się charakterystyczne tykanie. Zniknie ono, gdy pociąg poprawnie przejedzie przez przejazd.

Przyciski Awz (7) i
Azw (8)
Stan przejazdu Stan powtarzacza
ERP-5
Zasadniczy
(czujniki wyłączone)
Czujniki włączone
(brak nadjeżdżającego taboru)
duży
Urządzenia SSP zostały wzbudzone
przez nadjeżdżający tabor
duży

1. Awaryjne zamykanie przejazdu (Awz). (7)
2. Awaryjne otwieranie przejazdu (Azw). (8)
3. Resetowanie urządzeń przejazdowych.

 • Przebiegi manewrowe

1. Podanie sygnału zezwalającego na jazdę manewrową z wykorzystaniem nastawiania przebiegowego.
W celu podania podania sygnału zezwalającego na jazdę manewrową z wykorzystaniem nastawiania przebiegowego należy włączyć nastawianie przebiegowe, następnie "zostawić palec" (Shift + LPM) na białym przycisku przypisanym do danego sygnalizatora, spod którego ma się odbyć jazda, a na koniec wcisnąć (LPM) biały przycisk z czarną obwódką na torze docelowym.
2. Podanie sygnału zezwalającego na jazdę manewrową bez wykorzystania nastawiania przebiegowego.
W celu podania podania sygnału zezwalającego na jazdę manewrową bez wykorzystania nastawiania przebiegowego należy wyłączyć nastawianie przebiegowe, następnie w należytej kolejności dla danego przebiegu trzeba ustawiać w odpowiednie położenia zwrotnice i wykolejnice pamiętając przy tym, by robić to od końca - to znaczy, jako ostatnia zwrotnica/wykolejnica zostanie przestawiona ta, która znajduje się najbliżej manewrującego taboru.
3. Samoczynne wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę manewrową i rozwiązanie (się) przebiegu.
Samoczynne wygaszenie owego sygnału nastąpi po minięciu przez dany manewr miejsca sygnałowego. Samoczynne rozwiązanie (się) przebiegu nastąpi natomiast gdy cały manewrujący tabor dotrze na tor docelowy lub wjedzie na tor nieposiadający kontroli niezajętości, czyli w skrócie - gdy minie miejsce przebiegowe.

Instrukcja SPK-zwpm-1.PNG

4. Ręczne wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę manewrową i rozwiązanie przebiegu.
W przypadku podania sygnału na innym sygnalizatorze, niż miała się odbyć jazda, bądź chęci zabezpieczenia jazdy pociągowej na sygnał zastępczy/rozkaz pisemny (opis poniżej) istnieje możliwość zmiany sygnału na zabraniający jazdy manewrowej poprzez wyciągnięcie (PPM) białego przycisku przypisanego do sygnalizatora, gdzie został wyświetlony sygnał. Utwierdzenie przebiegu pozostanie bez zmian. Natomiast w przypadku chęci ręcznego rozwiązania przebiegu należy wyciągnąć czarny przycisk z opisem w formacie znazwa sygnalizatoram, przy którym świeci się biała lampka. Krótkie przytrzymanie tego przycisku wygasi jedynie sam sygnał Ms2, a dłuższe go przytrzymanie spowoduje rozwiązanie przebiegu. Przykład takowego przycisku i lampki widoczny jest po prawej stronie. Spod semafora H102 został podany sygnał zezwalający na jazdę manewrową.

 • Przebiegi pociągowe

1. Podanie sygnału zezwalającego na jazdę pociągową z wykorzystaniem nastawiania przebiegowego.
W celu podania podania sygnału zezwalającego na jazdę pociągową z wykorzystaniem nastawiania przebiegowego należy włączyć nastawianie przebiegowe, następnie "zostawić palec" (Shift + LPM) na zielonym przycisku przypisanym do danego semafora, spod którego ma się odbyć jazda, a na koniec wcisnąć (LPM) biały przycisk z czarną obwódką na torze docelowym.
2. Podanie sygnału zezwalającego na jazdę pociągową bez wykorzystania nastawiania przebiegowego.
W celu podania podania sygnału zezwalającego na jazdę pociągową bez wykorzystania nastawiania przebiegowego należy wyłączyć nastawianie przebiegowe, następnie w należytej kolejności dla danego przebiegu trzeba ustawiać w odpowiednie położenia zwrotnice pamiętając przy tym, by robić to od końca - to znaczy, jako ostatnia zwrotnica zostanie przestawiona ta, która znajduje się najbliżej pociągu. Trzeba również pamiętać o spełnieniu zależności, przykładowo przestawić wszelkie wykolejnice w położenie zasadnicze (nałożone na tor). Wykolejnice zdjęte z toru mogą uniemożliwić podanie sygnałi zezwalającego na jazdę pociągową.
3. Samoczynne wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę pociągową i rozwiązanie (się) przebiegu.
Samoczynne wygaszenie owego sygnału nastąpi po minięciu przez dany pociąg miejsca sygnałowego. Samoczynne rozwiązanie (się) przebiegu nastąpi natomiast gdy cały pociąg dotrze na tor docelowy lub wjedzie na tor nieposiadający kontroli niezajętości, czyli w skrócie - gdy minie miejsce przebiegowe.
4. Ręczne wygaszenie sygnału zezwalającego na jazdę pociągową i rozwiązanie przebiegu.
5. Jazda na sygnał zastępczy.
6. Jazda na rozkaz pisemny.

 • Środki pomocnicze

1. Kapturki na przyciski.
2. Tabliczki ostrzegawcze.
Tabliczki ostrzegawcze są jednym z elementów środków pomocniczych. Stosowane są w celu zwiększenia czujności pracownika danego posterunku ruchu. Aby dodać tabliczkę należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy (PPM) w danym miejscu pulpitu, a następnie:
► wybrać z gotowych wzorów tabliczek ostrzegawczych (na podstawie instrukcji Ir-1).
► stworzyć własną tabliczkę ostrzegawczą poprzez własny opis.... (9)

 • Liczniki, plomby

1. Zmiana stanu licznika.
2. Zerwanie plomby.

 • Rozprucie zwrotnicy rozjazdu
  Rozprucie danej zwrotnicy przez jadący pociąg lub manewr sygnalizowane jest na pulpicie poprzez dźwięk dzwonka oraz podświetlenie (miganie) szczeliny rozprutej zwrotnicy rozjazdu na czerwono. W celu skasowania sygnalizacji rozprucia należy odnaleźć przycisk Krnumer zwrotnicy/wykolejnicy, na przykład Kr1/2. Po zerwaniu plomby od takiego przycisku (o ile nie została zerwana wcześniej) należy przycisk podciągnąć (do góry - PPM) i przytrzymać tak długo, aż zgaśnie czerwona lampka przy tym przycisku. Po zrobieniu tego dzwonek się wyłączy. W celu przywrócenia możliwości sterowania położeniami rozprutej zwrotnicy/wykolejnicy należy (po wykonaniu poprzedniej czynności) przestawić daną zwrotnicę/wykolejnicę w jedno z położeń tak, jak to jest przy standardowej procedurze przestawiania zwrotnic.
 • Obsługa półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap-94

1. Blok pozwolenia (Poz).
2. Włączenie blokady (Wbl).

 • Obsługa półsamoczynnej blokady liniowej typu C

1. Blok pozwolenia (Poz).
Występuje tylko w przypadku, gdy PBL typu C zamontowana na szlaku jest dwukierunkowa. Blok ten umożliwia jednemu z (sąsiadujących ze sobą) posterunków ruchu wyprawienie pociągu na szlak na sygnał zezwalający. Jeśli szczelina tego bloku na naszym posterunku ruchu jest nieoświetlona (stan bloku odblokowany) oznacza to, że sąsiedni posterunek dał nam zgodę (poprzez blokadę liniową) na wyprawienie pociągu. Natomiast jeśli szczelina na naszym posterunku jest podświetlona na czerwono (stan bloku zablokowany) oznacza to, że sąsiedni posterunek dostał od nas zgodę (poprzez blokadę liniową) na wyprawienie pociągu. Ewentualną zmianę stanu bloku pozwolenia (po uprzednim otrzymaniu zgody słownej) inicjalizuje się poprzez użycie czerwonego przycisku przypisanego tego bloku i danego toru szlakowego. Posterunek, na którym blok ten jest w stanie odblokowanym musi go zablokować, wówczas szczelina podświetli się na czerwono, a na posterunku ruchu, który chce wyprawić pociąg blok się odblokuje i szczelina stanie się podświetlona na biało.
2. Blok początkowy (Po).
Blok ten w stanie zasadniczym jest odblokowany, a jego szczelina jest podświetlona na biało. Po minięciu przez pociąg semafora wyjazdowego dyżurny ruchu zablokowuje blok początkowy poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku Po dla danego toru. W tym momencie szczelina Pwl gaśnie, a szczelina bloku początkowego zmienia kolor na czerwony. Ponadto sąsiedni posterunek ruchu został poinformowany (poprzez blokadę liniową), że pociąg odjechał. Posterunek wyprawiający pociąg musi jeszcze słownie oznajmić odjazd pociągu.

 • Wspólne dla blokad liniowych typu Eap-94 oraz C

1. Przeciwwtórność liniowa (Pwl).
Przeciwwtórność liniowa ma na celu zapobiec wysłaniu dwóch pociągów na jeden tor szlakowy. W stanie zasadniczym szczelina Pwl jest nieoświetlona, natomiast z chwilą podania sygnału zezwalającego na jazdę na semaforze wyjazdowym kolor podświetlenia szczeliny zmieni się na czerwony.
2. Blok końcowy (Ko).
Blok ten w stanie zasadniczym jest zablokowany, a jego szczelina jest podświetlona na biało. Gdy sąsiedni posterunek ruchu wyprawi pociąg na szlak, blok ten się odblokuje, a szczelina zmieni kolor na czerwony. Będzie to informacja od owego sąsiedniego posterunku ruchu, że pociąg minął (tam) semafor wyjazdowy. Gdy pociąg minie miejsce sygnałowe na naszym posterunku ruchu zapali się biała lampka przy Ko dla danego toru. W tym momencie można zablokować blok końcowy, a sąsiedni posterunek będzie mógł wyprawić kolejny pociąg na szlak.
3. Doraźne użycie bloku początkowego (dPo).
W przypadku wyjazdu pociągu na szlak na rozkaz pisemny bądź sygnał zastępczy w celu obsługi blokady liniowej, po minięciu przez pociąg semafora wyjazdowego należy użyć dPo. Spowoduje on wzbudzenie przekaźnika przeciwwtórności liniowej,
► a następnie będzie możliwe zablokowanie bloku początkowego odpowiednim przyciskiem Po (blokada typu C).
► a następnie blokada zadziała jak przy jeździe na sygnał zezwalający (blokada typu Eap-94).
4. Doraźne użycie bloku końcowego (dKo).

 • Obsługa samoczynnej blokady liniowej typu Eac

1. Włączenie blokady (Wbl).
2. Zwolnienie włączenia blokady (Zwbl).
3. Ręczne zamknięcie toru (STOP).
4. Przycisk zmiany kierunku (Pzk).
5. Awaryjna zmiana kierunku (A).

 • Wjazd pociągu na posterunek z lewego toru szlakowego
 • Wyjazd pociągu z posterunku na lewy tor szlakowy
 • Obsługa blokady stacyjnej

1. Żądanie zgody (Żz).
2. Danie zgody (Dz).
3. Otrzymanie zgody (Oz).

Sytuacja Widok na okręgu nastawczym
wyprawiającym pociąg (okręg A)
Widok na okręgu nastawczym,
do którego pociąg zmierza (okręg B)
Żądanie zgody na wyprawienie pociągu lub manewru (Żz).
Danie zgody na wyprawienie pociągu lub manewru (Dz).
Otrzymanie zgody na wyprawienie pociągu lub manewru (Oz).

Edytor