Scenery format

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

Tor zwykły / Normal Track

Składnia formatu:

Track [const];
IdToru [int];
Track [const];
Punkt1 X [float];
Punkt1 Y [float];
Punkt1 Z [float];
Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360];
Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360];
Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360];
Długość Odcnika w metrach [float 0.1-110];
Promień łuku w metrach [float 0-2999];
Id Poprzedniego Toru [int];
Id Następnego Toru [int];
Numer Toru Stacyjnego [char 10];
Pochylenie w promilach Punkt1,Pochylenie w promilach Punkt2 [float 0-200];
Przechyłka w stopniach Punkt1,Przechyłka w stopniach Punkt2 [float 0-6];
Oddzialywanie na teren [bool 1/0];
Nazwa odcinka izolowanego [char 20];
Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [const];
Ograniczenie Predkosci [int 1-200];
Prędkość Wykolejania [int 1-200];
Odległość miedzy łączeniami szyn [int 0-50];

Przykład wpisu:

Track;37;Track;0;0;0;0;0;0;50;0;;38;TorSrodek;0,0;0,0;1;Izolacja;1;IIIB_normal,balast_new2,Rail4_r;120;130;25

Tor "Flex" / Bezier Track

Składnia formatu:

Track [const];
IdToru [int];
BTrack [const];
Punkt1 X [float];
Punkt1 Y [float];
Punkt1 Z [float];
Współrzedne punktu kontrolnego P1X[float];
Współrzedne punktu kontrolnego P1Y[float];
Współrzedne punktu kontrolnego P1Z[float];
Punkt2 X [float];
Punkt2 Y [float];
Punkt2 Z [float]; 
Współrzedne punktu kontrolnego P2X[float];
Współrzedne punktu kontrolnego P2Y[float];
Współrzedne punktu kontrolnego P2Z[float];
Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360];
Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360];
Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360];
Długość Odcnika w metrach [float 0.1-110];
Promień łuku w metrach [float 0-2999];
Id Poprzedniego Toru [int];
Id Następnego Toru [int];
Numer Toru Stacyjnego [char 10];
Pochylenie w promilach Punkt1,Pochylenie w promilach Punkt2 [float 0-200];
Przechyłka w stopniach Punkt1,Przechyłka w stopniach Punkt2 [float 0-6];
Oddzialywanie na teren [bool 1/0];
Nazwa odcinka izolowanego [char 20];
Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [const];
Ograniczenie Predkosci [int 1-200];
Prędkość Wykolejania [int 1-200];
Odległość miedzy łączeniami szyn [int 0-50];

Przykład wpisu:

Track;38;BTrack;0;0;0;-2.877589E-06;0;-32.91578;12.43501;0.9999995;-98.96157;-8.166028;-0.6583157;31.88615;39;37;;0,20;0,6;1;Izolacja;1;IIIB_normal,balast_new2,Rail4_r;;;

Rozjazd Zwyczajny / Switch

Składnia formatu:

TrackStruckture [const]; 
IdToru [int];
Nazwa Prefabu,Nazwa Napedu Zwr 1,Nazwa Napędu Zwr 2 [string];
Punkt1 X [float];
Punkt1 Y [float];
Punkt1 Z [float];
Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360];
Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360];
Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360];
IdToru+1:IdToruPrzedRozjazdem:,IdToru+2::,IdToru+3::,IdToru+4::IdToruKierunekPlus,IdToru+5::IdToruKierunekMinus, [Deklaracja id dla torów wewnątrz rozjazdu];
Nazwa odcinka izolowanego [char 20];
Numer rozjazdu [char 20]; 
*:PołożenieZasadnicze, [int -1/1];
Ograniczenie Predkosci [int 1-200];
Prędkość Wykolejania [int 1-200];
Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [string];
*:IdZwrotnicy,;
Sterowanie mechaniczne [bool True/False];
False [const];

Przykład wpisu:

TrackStructure;47;Rz 60E1-190-1_7.5 L,jea29_R-none,;0;0;50;0;0;0;44:37:,43::,42::,40::45,41::46,;Izolacja;55;*:1,;123;23;balast_new2_switch,Rail4_r,Rail4_r,IIIB_switch;*:45,;True;False

Rozjazd Krzyżowy / Double Switch

Składnia formatu:

TrackStruckture [const]; 
IdToru [int];
Nazwa Prefabu,Nazwa Napedu Zwr 1,Nazwa Napędu Zwr 2 [string];
Punkt1 X [float];
Punkt1 Y [float];
Punkt1 Z [float];
Pochylenie całego obiekt w osi pionowej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360];
Obrót w stopniach całego toru względem punktu przyłożenia XYZ [float 0-360];
Pochylenie całego obiektu w osi poziomej przyłożone w punkcie XYZ [float 0-360];
IdToru+1:Id Toru za cd+:,IdToru+2:Id Toru za cd-:,IdToru+3:Id Toru za ab+:,IdToru+4:Id Toru za ab-:,IdToru+5::,IdToru+6::,IdToru+7::,IdToru+8::,IdToru+9::,
IdToru+10::,IdToru+11::,IdToru+12::,IdToru+13::,IdToru+14::,IdToru+15::,IdToru+16::,IdToru+17::, [Deklaracja id dla torów wewnątrz rozjazdu];
Nazwa odcinka izolowanego [char 20];
Numer rozjazdu [char 20];
cd:[stan zasadniczy bool 1/0],ab:[stan zasadniczy bool 1/0];
Ograniczenie Predkosci [int 1-200];
Prędkość Wykolejania [int 1-200];
Tekstura Podkladu,Tekstura podsypki,Tekstura szyny [string];
cd:IdZwrotnicyCD,ab:cd:IdZwrotnicyAB,;
Sterowanie mechaniczne [bool True/False];
Prędkość szlakowa mniejsza niż 100km/h [bool True/False]

Przykład wpisu:

TrackStructure;25;Rkpd 60E1-190-1_9,jea29_L-none,jea29_L-none;0.0009866749;0;24.58243;0;356.8299;0;6:17:,7:22:,5:24:,8:23:,9::,10::,11::,12::,13::,14::,15::,16::,18::,19::,20::,21::,;Iz2;2;cd:1,ab:-1,;2;2;balast_new1_switch,Rail1,Rail1,IIIB_switch;cd:8,ab:17,;False;False

Typy rozjazdów / Types of switches

Rozjazdy pojedyńcze:

 • Rz 60E1-1200-1_18.5 R [64.817m]
 • Rz 60E1-1200-1_18.5 L [64.817m]
 • Rz 60E1-760-1_14 R [54.216m]
 • Rz 60E1-760-1_14 L [54.216m]
 • Rz 60E1-500-1_12 R [41.594m]
 • Rz 60E1-500-1_12 L [41.594m]
 • Rz 60E1-300-1_9 R [33.2310m]
 • Rz 60E1-300-1_9 L [33.2310m]
 • Rz 60E1-265-1_10 R
 • Rz 60E1-265-1_10 L
 • Rz 60E1-205-1_9 R
 • Rz 60E1-205-1_9 L
 • Rz 60E1-190-1_9 R
 • Rz 60E1-190-1_9 L
 • Rz 60E1-190-1_7.5 R
 • Rz 60E1-190-1_7.5 L

Rozjazdy łukowe:

 • Switch190Wye [1:9 190/190]

Rozjazdy krzyżowe:

 • Rkpd 60E1-190-1_9

Skrzyzowania torów:

 • Crossing4.444 [1:444]
 • Crossing [1:9]

Sygnalizatory / Signals

Składnia formatu:

TrackObject [const];
Id Obiektu [int];
Nazwa Prefabu [const patrz: https://td2.info.pl/porady-rozwiazania/wpisy-do-semaforow-swietlnych/msg949/#msg949];
Odległość od toru w osi poziomej w metrach [float];
Odległość od toru w osi pionowej w metrach [float];
Odległośc od początku toru w metrach [float];
Obrót w osi X w stopniach [float];
Obrót w osi Y w stopniach [float];
Obrót w osi Z w stopniach [float];
Id przypisanego toru [int];
0;
Nazwa obiektu [char 20];
Informacje o punkcie spawnowania [Spawn Signal/Untagged];
Przystanek osobowy [bool 1/0];
Prędkość Maksymalna przy semaforze [int];
Maksymalna długość toru[m],Spawn Lok. El. [bool 1/0],Spawn tylko EZT/SZT [bool 1/0],Spawn tylko lok. luzem [bool 1/0];
Sterowanie z nastawni mechanicznej [bool 1/0];
Wyświetlanie starych sygnałów [bool 1/0];
Punkt końcowy przebiegu [bool 1/0];
Wyświetla Sz [bool 1/0];
Wyświetla Ms2 [bool 1/0];
Umozliwia "przeloty" [bool 1/0];

Przykładowy wpis:

TrackObject;214;dynamic_rs_y,slup-ps-y,4k-b-yny,drab-4k-y,wsk_w24,,,,,,light07,light04,light05,light01,,;-314.6761;-0.4400024;-11995.68;0;1.393161;0;79;27.68258;Wk_K;Spawn Signal;0;;600,1,0,0;0;0;0;0;0;0