Rules of trains numbering

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Zasady numeracji pociągów and the translation is 67% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština

Main numbering rules

1. Train - railroad vehicle albo set of railroad vehicles that meets conditions fixed for trains and to which infrastructure owner set the train status.
2. Status of the train has set of carriages or other railroad vehicles connected with working traction unit or only traction unit, properly signalled and ready for driving/in the route.
3. Ze względu na rodzaj wykonywanych przewozów pociągi dzielimy na:

 1. passenger;
 2. freight;
 3. service(utrzymaniowo - naprawcze).

4. All running trains recieve number, which is single, unique and used for whole route, what is set to a train type.
SWDR4 system makes impossible to set the number, what is already used.
5. Trains driving in direction with raising mileage of line are marked by odd number and trains driving in reverse direction - even numbers (note - see pt. 6).
6. Number of train is changed on the route properly to line mileage, but strict rules of changing it are applied: 0/1, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9 eg. 5100 to 5101, 12105 to 12104 etc.
Because TD2 connects sceneries dynamically, it is advised to set one number for whole route (exception is wrong train category).
7. Domestic passenger trains are marked by 4 and 5-digit numbers.
8. For trains what are changing category on the route (eg. from MPE to EIE, ROJ to RPJ) for whole route number from running train is still applicable.
In TD2 for properly justified category change by train driver dispatcher is responsible. Dispatcher has to change category in SWDR4 and include information in Technical notices(Uwagi eksploatacyjne) about it eg.:
"Changing train category from ROJ to RPJ"
.
9. Domestic freight, service and non-commercial trainsare marked by 6-digit number.
10. International trains are marked with international number regarding to statements of UIC 419-1 for passenger and 419-2 for freigt trains and ustaleniami konferencji międzynarodowych oraz numerem krajowym odpowiednim do rodzaju pociągu. Jednakże na terenie Polski pociągi te mają swój osobny, 4 lub 5 cyfrowy krajowy numer i to właśnie ten należy przyjąć w TD2.
11. For short international relations it is allowed to use only international number. Not applicable in TD2.
12. Second digit in 4/5/6-digit numbers of domestic trains means number of construction area for the start station.
In case when train is beginning on scenery with real stations/signal boxes (eg. Gdańsk, Wrocław) it is advised (but not mandatory) for driver to set proper digit for real construction area.
13. Second digit in 4/5/6-digit numbers of domestic trains means number of construction area for final station of train.
14. Kolejne cyfry oznaczają rodzaj pociągu. Zaleca się stosowanie kolejności numeracji dla danego rodzaju i relacji pociągu w ciągu doby.
15. Numeric signage of construction areas:

 1. Warsaw - 1
 2. Lublin - 2
 3. Kraków - 3
 4. Sosnowiec - 4
 5. Gdańsk - 5
 6. Wrocław - 6
 7. Poznań - 7
 8. Szczecin - 8
 9. Reserve - 9

16. Numeric signage of two first digits for trains beggining and ending in border of one construction areas, regardless of train type:

 1. 10, 11, 19, 91, 93, 97, 99 - Warsaw.
 2. 20, 22, 29 - Lublin.
 3. 30, 33, 39, - Kraków.
 4. 40, 44, 49, 94, - Sosnowiec.
 5. 50, 55, 59, 90, 95, 96 - Gdańsk.
 6. 66, 60, 69 - Wrocław.
 7. 77, 70, 79 - Poznań.
 8. 88, 80 - Szczecin.
 9. 89, 92, 98 - construction reserve.

17. 4-digit numbering: 3 and 4 digit from 00-99 scope - domestic express trains:

 1. a) domestic express (including Intercity) - EI.

18. 5-digit numbering:

 1. 3,4,5 digit from 001-049 scope - international express trains:
  a) express international EuroCity - EC,
  b) night express international EuroNight - EN,
  c) international fast - MM.
 2. 3,4,5 digit from 050-169 scope - domestic fast trains:
  a) fast between voivodeships - MP,
  b) fast in one voivodeship - RP.
 3. 3,4,5 digit from 170-199 scope - fast domestic trains:
  a) fast between voivodeships night/hotel-type - MH.
 4. 3,4,5 digit from 200-999 scope - other passenger trains.

19. W numerach 6 - cyfrowych trzecia cyfra oznacza:

 1. Freight international trains - 0:
  a) for intermodal transport - TC.
 2. Freight international trains - 1:
  a) for bulk transport - TG,
  b) for non-bulk transport - TR.
 3. Freight domestic trains - 2:
  a) for intermodal transport - TD.
 4. Freight domestic trains - 3:
  a) for non-bulk transport - TN,
  b) for siding and station service - TK.
 5. Freight domestic trains - 4:
  a) for bulk transport - TM.
 6. Freight trains - 5:
  a) do przewozów wagonów z/do naprawy i próbne - TS,
  b) skład lokomotyw - powyżej 3 lokomotyw - TH,
  c) lokomotywy luzem do i od pociągów - LT.
 7. Pociągi pasażerskie niehandlowe - 6:
  a) próżne składy od/do pociągów pasażerskich - PW,
  b) próżny skład pasażerski [próbne, pojazdy trakcyjne i pomocnicze w stanie nieczynnym, skład lokomotyw] - PX,
  c) lokomotywa od/do pociągów pasażerskich - LP.
 8. Pociągi pasażerskie i towarowe - 7, 8:
  a) rezerwa konstrukcyjna.
 9. Pociągi utrzymaniowo - naprawcze - 9:
  a) pociągi inspekcyjne i diagnostyczne - ZN,
  b) inne utrzymaniowe - ZU,
  c) lokomotywy luzem od/do pociągów utrzymaniowo-naprawczych - LZ,
  d) pozostałe lokomotywy luzem, lokomotywy od/do prac manewrowych, pojazd kolejowy zaliczany do taboru specjalnego, pojazd pomocniczy - LS.
 10. Pociągi ratunkowe - ZG stosuje się numerację 2 cyfrową zaczynającą się od 11 lub 12.

Cyfry 4,5,6 dla numerów 6-cyfrowych zawierają się w przedziale 000-899.
Cyfry 4,5,6 dla numerów 6-cyfrowych z przedziału 900-999 stosuje się w przypadku konieczności zmiany numeru pociągu z uwagi na opóźnienie powyżej 24 h w celu uniknięcia dublowania się numerów pociągów.

Kategorie pociągów dostępne w TrainDriver2

Rodzaje pociągów Trakcja Ilość cyfr w
numerze pociągu
Elektryczna Spalinowa
Lokomotywy Zespoły i
wagony trakcyjne
Lokomotywy Zespoły i
wagony trakcyjne
A. Pociągi pasażerskie
Ekspresowy krajowy (w tym InterCity) EIE EIJ* EIS X 4 (np. 1601)
Międzywojewódzki pośpieszny MPE MPJ MPS X 5 (np. 38170)
Wojewódzki pośpieszny RPE RPJ RPS RPM 5 (np. 66115)
Wojewódzki osobowy ROE ROJ ROS APM 5 (np. 66569)
Próżny skład pasażerski - od/do
pociągów pasażerskich
PWE PWJ PWS PWM 6 (np. 696100)**
B. Pociągi towarowe
1. Pociągi towarowe w ruchu krajowym
Do przewozów masowych TME TMS 6 (np. 544002)
Do obsługi stacji i bocznic TKE TKS 6 (np. 401902)
C. Pojazdy kolejowe luzem
Lokomotywa do i od pociągów towarowych LTE LTS 6 (np. 665000)
D. Pociągi utrzymaniowo - naprawcze
Ratunkowy ZGE* X ZGS* X W zależności
od przypadku**
Gospodarczy ZXE ZXS X 6 (np. 103394)

Legend
X - No regarding rolling stock/category in SWDR4.
* - Brak odpowiedniego taboru.
** - Pociągi ratunkowe i próżne składy pasażerskie (tzw. służbowe) w zależności od sytuacji przyjmują różne numery. Przykładowo lokomotywa, która ściąga zdefektowany skład ze szlaku, przyjmie numer tego pociągu z dopisem zera na początku. Natomiast pociąg o (przykładowym) numerze 61107 zjeżdżający na stację postojową przyjmie nowy numer, z zerem na początku od stacji zakończenia biegu dla podróżnych, do stacji postojowej.

UWAGA! Jazda z zerem jako pierwsza cyfra numeru pociągu nie jest wskazana z powodu, iż SWDR4 nie wykrywa tego zera. Wówczas maszynista ma numer z zerem na początku, a dyżurni ruchu w SWDR4 widzą numer dopiero od kolejnej cyfry, która nie jest zerem, co może prowadzić do komplikacji na różnych płaszczyznach.

Opracowano na podstawie najnowszej Instrukcji o rozkładzie jazdy pociągów Ir-11 autorstwa PKP PLK S.A.