Language statistics

Jump to navigation Jump to search

This page shows translation statistics for all message groups for a language.

Display preferences

Translation statistics for English (recent translations).

Message group Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
Changelog 67 46 31% 0% 2%
Dławiki torowe i puszki kablowe 12 12 0% 0% 0%
Edytor101 - Wstęp, przygotowania, materiały 63 34 46% 0% 0%
Instalacja 2 1 50% 0% 50%
Instrukcja RASP-UZK 288 185 35% 0% 0%
Instrukcja SPE 75 74 1% 0% 0%
Instrukcja SPK 35 7 80% 0% 0%
Instrukcja SWDR4 31 24 22% 0% 0%
Instrukcja Train Driver 2 (dyżurny ruchu) 38 22 42% 0% 11%
Instrukcja Train Driver 2 (instrukcje kolejowe) 530 524 1% 0% 0%
Instrukcja Train Driver 2 (maszynista) 119 118 0% 0% 0%
Kasisq test 2602022 6 5 16% 0% 0%
Połączenia banalizacyjne 4 4 0% 0% 0%
Sygnały powtarzające 3 3 0% 0% 0%
Urządzenia zwalniające przebieg 14 12 14% 0% 0%
Ustawienia Symulatora 2 1 50% 0% 0%
Wpisy do semaforów 12 12 0% 0% 0%
All message groups together 1,301 1,084 16% 0% 1%