All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h German (de){| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="4" align=center| Signale an Litch Vorsignale !! Angewandt bis auf weiteres
|-
!'''Os1''' !! '''Os2''' !! '''Os3''' !! '''Os4''' !! '''{{#simple-tooltip: Ot3 | Signal angewandt bis auf weiteres}}'''
|-
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra ciągły.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra migający.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół migające.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:pomarańczowe góra ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony środek.svg]]<br />[[Plik:zielony dół ciągły.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|-
|{{#simple-tooltip: Halt | Hauptsignal zeigt das Signal an Halt}}
|{{#simple-tooltip: vmax | Hauptsignal zeigt das Signal an, dass das Fahren mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit ermöglicht}}
|{{#simple-tooltip: 100 km/h | Hauptsignal zeigt das Signal an Ein Signal, das erlaubt Sie können nicht mehr als 100 km/h}}
|{{#simple-tooltip: 40/60 km/h | Hauptsignal zeigt das Signal an Ein Signal, das erlaubt Sie können nicht mehr als 40 km/h oder 60 km/h fahren}}
|{{#simple-tooltip: reduziert | Hauptsignalzeigt das Signal an Einreise mit reduzierter Geschwindigkeit, Das nächste Hauptsignal zeigt signal halt oder Hauptsignalzeigt das Signal an Einreise mit reduzierter Geschwindigkeit, nächste Hauptsignal zeigt das Signal zum Fahren an}}
|-
| colspan="5" | 
|-
|style="padding: 10px; width: 100px;" | [[Plik:W 1 Wskaźnik usytuowania.svg]]
|colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Jeder Vorsignal wHat einen Zeiger W1. Es wird unmittelbar vorher eingestellt Vorsignal oder Es ist niedrig am mast Vorsignal.
|-
|style="padding: 10px; width: 100px;" | [[File:W 18 Wskaźnik samoczynnej blokady liniowej.svg|caption W18]]
|colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Auf Strecken ausgestattet mit selbsttätiger Streckenblock rolle Vorsignal spełnia letztes Hauptsignal Streckenblock, in diesem Fall mit einem Indikator markiert W18.
|}
 h English (en){| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="4" align=center| Aspects used on distant signals !! Aspects in use until revoked
|-
! '''Os1''' !! '''Os2''' !! '''Os3''' !! '''Os4''' !! '''{{#simple-tooltip: Os3 | Aspect used until revoked}}'''
|-
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra ciągły.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra migający.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół migające.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:pomarańczowe góra ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony środek.svg]]<br />[[Plik:zielony dół ciągły.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|-
|{{#simple-tooltip: Stop | Next signal is displaying a stop aspect}}
|{{#simple-tooltip: vmax | Next signal is displaying }}
|{{#simple-tooltip: 100km/h | Next signaL is displaying a proceed with reduced speed to 100 km/h aspect}}
|{{#simple-tooltip: 40/60 km/h | Next signal is displaying a proceed with speed reduced to 40 km/h or 60 km/h aspect}}
|{{#simple-tooltip: reduced | Signal is displaying a proceed with speed reduced to 40 km/h or 60 km/h aspect, further signal is displaying a stop aspect or signal is displaying a proceed with speed reduced to 40 km/h or 60 km/h aspect, further signal is displaying a proceed aspect  }}
|-
| colspan="5" | 
|-
|style="padding: 10px; width: 100px;" | [[Plik:W 1 Wskaźnik usytuowania.svg]]
|colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Every distant signal is placed with a W1 sign. This sign is either mounted on lower part of the mast or is placed in front of the signal.
|-
|style="padding: 10px; width: 100px;" | [[File:W 18 Wskaźnik samoczynnej blokady liniowej.svg|caption W18]]
|colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | On SBL equipped lines last automatic signal before entry signal to the station has a W18 sign on its mast.
|}
 h Polish (pl){| border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="4" align=center| Sygnały na świetlnych tarczach ostrzegawczych !! Stosowany do odwołania
|-
! '''Os1''' !! '''Os2''' !! '''Os3''' !! '''Os4''' !! '''{{#simple-tooltip: Ot3 | Sygnał stosowany do odwołania}}'''
|-
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra ciągły.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:zielony góra migający.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony dół.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:wygaszony góra.svg]]<br />[[Plik:pomarańczowe dół migające.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|style="padding: 10px; width: 100px; vertical-align: top;"| [[Plik:pomarańczowe góra ciągłe.svg]]<br />[[Plik:Wygaszony środek.svg]]<br />[[Plik:zielony dół ciągły.svg]]<br />[[Plik:Podstawa to.svg]]
|-
|{{#simple-tooltip: Stój | Semafor wskazuje sygnał Stój}}
|{{#simple-tooltip: vmax | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością}}
|{{#simple-tooltip: 100km/h | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 100 km/h}}
|{{#simple-tooltip: 40/60 km/h | Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością ograniczoną do 40 km/h lub 60 km/h}}
|{{#simple-tooltip: zmniejszona | Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał stój lub Semafor wskazuje sygnał wjazd ze zmniejszoną prędkością, następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę}}
|-
| colspan="5" | 
|-
|style="padding: 10px; width: 100px;" | [[Plik:W 1 Wskaźnik usytuowania.svg]]
|colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Każda tarcza ostrzegawcza wyposażona jest dodatkowo we wskaźnik W1. Ustawia się go bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą lub mocuje go nisko do masztu tarczy.
|-
|style="padding: 10px; width: 100px;" | [[File:W 18 Wskaźnik samoczynnej blokady liniowej.svg|caption W18]]
|colspan="4" style="padding: 10px; width: 400px;" | Na szlakach wyposażonych w SBL rolę tarczy ostrzegawczej spełnia ostatni semafor blokady samoczynnej, oznaczony w tym wypadku wskaźnikiem W18.
|}