Sygnały powtarzające

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎polski

Sygnalizatory powtarzające (powtarzacze) mają maszty pomalowane na kolor szary. Charakterystyczne dla sygnalizatorów powtarzających jest białe światło ciągłe. Stosowane są one w przypadku, gdy wskazania semafora nie są widoczne z co najmniej 400 metrów. Mogą one wystąpić w ilości od jednego do trzech, w zależności od warunków widoczności. Numerowane są one cyframi rzymskimi w kierunku od semafora w stronę tarczy ostrzegawczej, np. ISpX będzie bliżej semafora X, niż II lub IIISpX. Poza komorą białą, znaczenie poszczególnych sygnałów jest dokładnie takie same, jak przy tarczach ostrzegawczych. Mają one poinformować maszynistę, jakiego sygnału powinien spodziewać się na semaforze, do którego odnoszą się sygnalizatory powtarzające.

Sygnały na świetlnych tarczach ostrzegawczych
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4
Plik:Pomarańczowe góra ciągłe.svg
Plik:wygaszony środek.svg
Plik:Białe dół ciągłe.svg
Plik:Podstawa sp.svg
Plik:wygaszony góra.svg
Plik:Zielony środek ciągły.svg
Plik:Białe dół ciągłe.svg
Plik:Podstawa sp.svg
Plik:wygaszony góra.svg
Plik:Zielony środek migający.svg
Plik:Białe dół ciągłe.svg
Plik:Podstawa sp.svg
Plik:Pomarańczowe góra migające.svg
Plik:wygaszony środek.svg
Plik:Białe dół ciągłe.svg
Plik:Podstawa sp.svg
Stój vmax 100km/h 40/60 km/h