Translations:Instalacja symulatora/2/pl

From Train Driver 2
Revision as of 09:43, 1 April 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Import nowej wersji z zewnętrznego źródła)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. Do uruchomienia symulatora niezbędna jest 64-bitowa wersja systemu Windows. Sprawdź jaką masz wersję systemu. Jeżeli z jakiegoś powodu korzystasz z wersji 32-bitowej, jedyną opcją będzie postawienie Windowsa od nowa korzystając z 64-bitowego nośnika (w niektórych przypadkach nowy komputer).
  2. Pobierz Launcher
  3. Otwórz pobrany plik. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o zabezpieczeniach kliknij Tak i podaj hasło administratora, jeżeli jest wymagane.
  4. Wyświetli się instalator. Zaakceptuj ekran powitalny i warunki licencyjne, wybierz miejsce instalacji launchera i rozpocznij instalację.
  5. File:Installer1.png
   Powyższa operacja rozpakuje do wybranego katalogu aplikację umożliwiającą uruchomienie symulatora.
  6. Poczekaj na zakończenie instalacji i uruchom launchera.