Translations:Instalacja symulatora/4/pl

From Train Driver 2
Revision as of 09:43, 1 April 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Import nowej wersji z zewnętrznego źródła)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Instalacja została przeprowadzona na świeżo zainstalowanym systemie operacyjnym Windows 10
  • System operacyjny korzysta z domyślnego antywirusa Windows Defender
  • Jeżeli coś Ci nie działa, sprawdź czy rozwiązanie nie zostało opisane: >>>TUTAJ<<<.