Translations:Instalacja symulatora/5/pl

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search

  1. Kliknij dwa razy na programie Launcher (powinien być na pulpicie i/lub w menu start) i poczekaj na komunikat:
  2. File:Launcher-info.PNG
  3. Kliknij TAK, a następnie poczekaj aż program się uruchomi
  4. UWAGA: jeżeli masz wolny komputer, to może zając kilka sekund! Nie uruchamiaj launchera więcej niż jeden raz.
  5. Po uruchomieniu pojawi się okienko logowania, podaj swoje dane - takie same jak do logowania do forum, jeżeli nie masz jeszcze konta, utwórz je teraz.
  6. File:Lancher - login panel.png
  7. Po uruchomieniu domyślnym językiem jest angielski, kliknij ikonę ustawień i zmień na język polski
  8. File:Launcher - welcome screen.png