Translations:Instalacja symulatora/8/pl

From Train Driver 2
Revision as of 09:43, 1 April 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Import nowej wersji z zewnętrznego źródła)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Zamknij okno ustawień i kliknij ikonę do zarządzania plikami symulatora
  • File:Launcher - version manager icon.png