Translations:Instalacja symulatora/9/pl

From Train Driver 2
Revision as of 09:43, 1 April 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Import nowej wersji z zewnętrznego źródła)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

File:Launcher - version manager main window.png

  • Ramka nr 1 - lista dostępnych wersji symulatora, kliknij 2020.1.1
  • Ramka nr 2 - status wybranej wersji - kluczowa informacja Pobrana: Nie
  • Kliknij przycisk Pobierz i poczekaj, aż na pasku statusu zobaczysz napis Gotowe
  • Kliknij ponownie numer wersji symulatora w ramce nr 1. Status w ramce nr 2 Pobrana zmieni się na Tak
  • File:Launcher - version mamanger - done.png