Translations:Instrukcja SPE/15/pl

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Połączenie z TD2 (rys. 2)