Translations:Instrukcja SPE/36/pl

From Train Driver 2
Revision as of 18:17, 19 December 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Import nowej wersji z zewnętrznego źródła)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Zamykanie przejazdu (rys. 4)
Zatwierdzanie przebiegu (rys. 5)