Translations:Instrukcja SPE/36/pl

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Zamykanie przejazdu (rys. 4)
Zatwierdzanie przebiegu (rys. 5)