Translations:Instrukcja SPE/47/cs

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Panel poruch (obr. 7)

Pokud naopak chceme poruchu vyvolat ručně, vybereme prvek a pomocí zaškrtávacích políček vybereme, co má být poroucháno. V dolní části hlavního okna SPE se spustí poplach, který je nutné potvrdit dvojitým kliknutím na jeho obsah. Po odstranění poruchy alarm zcela zmizí. Kromě toho se spouštějí náhodně, jak je uvedeno v nastavení programu, což je podrobně popsáno v části Nastavení.