Translations:Instrukcja SPE/65/pl

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Opcje Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej(rys. 11)

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa posiada opcję załączenia i wyłączenia osłony manewrów, co pozwala zabezpieczyć przejazd kolejowo-drogowy na wypadek wykonywania manewrów szlakowych. Zarówno załączenie jak i odwołanie osłony to polecenia specjalne wymagające potwierdzenia i naliczane przez licznik użyć.