Translations:Instrukcja Train Driver 2 (maszynista)/154/pl

From Train Driver 2
Revision as of 23:32, 10 February 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Import nowej wersji z zewnętrznego źródła)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego sprężarki

Przekaźnik nadmiarowy sprężarki zabezpiecza obwód silnika sprężarki przed zbyt dużym natężeniem prądu.