Translations:Instrukcja Train Driver 2 (maszynista)/154/pl

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Zadziałanie przekaźnika nadmiarowego sprężarki

Przekaźnik nadmiarowy sprężarki zabezpiecza obwód silnika sprężarki przed zbyt dużym natężeniem prądu.