Translations:Semafory samoczynne (SBL)/2/en

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Two-state signals
S1 S2
Czerwone góra ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svg
Zielony dół ciągły.svg
Podstawa SBL.svg
Stop vmax
Three-state signals
S1 S2 S5
Wygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa SBL.svg
Stop vmax vmax
Four-state signals
S1 S2 S3 S5
Wygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa SBL.svg
Stop vmax 160/100 vmax