Translations:Strona główna/26/pl

From Train Driver 2
Revision as of 06:45, 16 May 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Import nowej wersji z zewnętrznego źródła)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Launcher - instrukcja obsługi programu startowego symulatora
  • SCS - rozszerzona instrukcja obsługi Symulacyjnego Centrum Sterowania
  • SPK - rozszerzona instrukcja obsługi Symulatora Pulpitów Kostkowych
  • SPE - rozszerzona instrukcja obsługi Symulatora Pulpitów Elektronicznych
  • SWDR4 - rozszerzona instrukcja obsługi SWDR4