Translations:Tarcze ostrzegawcze - świetlne/4/pl

From Train Driver 2
Revision as of 23:10, 8 December 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Import nowej wersji z zewnętrznego źródła)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Sygnały na świetlnych tarczach ostrzegawczych Stosowany do odwołania
Os1 Os2 Os3 Os4 Ot3
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa to.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa to.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa to.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe dół migające.svg
Podstawa to.svg
Pomarańczowe góra ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Zielony dół ciągły.svg
Podstawa to.svg
Stój vmax 100km/h 40/60 km/h zmniejszona
W 1 Wskaźnik usytuowania.svg Każda tarcza ostrzegawcza wyposażona jest dodatkowo we wskaźnik W1. Ustawia się go bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą lub mocuje go nisko do masztu tarczy.
caption W18 Na szlakach wyposażonych w SBL rolę tarczy ostrzegawczej spełnia ostatni semafor blokady samoczynnej, oznaczony w tym wypadku wskaźnikiem W18.