Translations:Tarcze przejazdowe/2/pl

From Train Driver 2
Jump to navigation Jump to search
Osp1 Osp2
PKP-Osp1-small.svg PKP-Osp2-small.svg
do 20 km/h Vmax
W 1 Wskaźnik usytuowania.svg Każda tarcza ostrzegawcza wyposażona jest dodatkowo we wskaźnik W1. Ustawia się go bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą lub mocuje go nisko do masztu tarczy.