Tworzenie scenerii

From Train Driver 2
Revision as of 00:30, 12 March 2020 by Ares28 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Etap 1

W pierwszym etapie budowy scenerii tworzymy jej podstawowy szkielet - układ torowy, sygnalizację i wskaźniki.

Układ torowy Sygnalizacja świetlna i kształotowa.png Wskaźniki.png
Budowa układu torowego Ustawienie sygnalizatorów Ustawienie wskaźników